European Union website, the official EU website

Europos Parlamentas

Apžvalga

 • Vaidmuo: tiesiogiai renkama ES institucija, turinti teisės aktų leidybos, priežiūros ir biudžeto srities pareigų
 • Nariai: 751 Europos Parlamento narys
 • Pirmininkas: Antonio Tajani
 • Įsteigtas: 1952 m. kaip Europos anglių ir plieno bendrijos Bendroji Asamblėja, 1962 m. kaip Europos Parlamentas, kurio pirmieji tiesioginiai rinkimai įvyko 1979 m.
 • Vieta: Strasbūras (Prancūzija), Briuselis (Belgija), Liuksemburgas
 • Interneto svetainė: Europos Parlamentas

Europos Parlamentas yra ES teisės aktų leidybos institucija. Jį ES rinkėjai tiesiogiai renka kas 5 metus. Paskutinį kartą rinkimai įvyko 2014 m. gegužės mėn.

Parlamento veikla

Parlamentas atlieka 3 pagrindines funkcijas:

Teisėkūros

 • Kartu su ES Taryba priima ES teisės aktus, grindžiamus Europos Komisijos pasiūlymais
 • Priima sprendimus dėl tarptautinių susitarimų
 • Priima sprendimus dėl ES plėtros
 • Peržiūri Komisijos darbo programą ir prašo ją pateikti teisės aktų pasiūlymų

Priežiūros

 • Atlieka demokratinę visų ES institucijų kontrolę
 • Išrenka Komisijos pirmininką ir patvirtina visą Komisijos narių kolegiją. Turi galimybę nubalsuoti už siūlymą pareikšti nepasitikėjimą ir taip priversti Komisiją atsistatydinti
 • Patvirtina biudžeto įvykdymą, t. y. teigiamai įvertina ES lėšų panaudojimo būdą
 • Nagrinėja piliečių peticijas ir atlieka tyrimus
 • Su Europos Centriniu Banku svarsto pinigų politikos klausimus
 • Užduoda klausimų Komisija ir Tarybai
 • Stebi rinkimus

Biudžeto valdymo

 • Kartu su Taryba sudaro ES biudžetą
 • Tvirtina ES ilgalaikį biudžetą – daugiametę finansinę programą

Daugiau vaizdinės informacijos

Sudėtis

Kiekvienoje šalyje išrenkamų Europos Parlamento narių skaičius daugmaž proporcingas jos gyventojų skaičiui, tačiau šis proporcingumas yra mažėjantis – nė viena šalis negali turėti mažiau negu 6 arba daugiau kaip 96 Europos Parlamento narius, o bendras skaičius neturi viršyti 751 (750 narių ir pirmininkas). Europos Parlamento nariai į grupes skirstomi ne pagal pilietybę, o pagal partinę priklausomybę.

Pirmininkas atstovauja Parlamentui kitose ES institucijose ir visur kitur ir galutinai patvirtina ES biudžetą.

Kaip Parlamentas dirba?

Parlamento darbas vyksta dviem pagrindiniais etapais.

 • Komitetai rengia teisės aktus.
  Europos Parlamentas turi 20 komitetų ir du pakomitečius. Kiekvienas iš jų atsakingas už konkrečią politikos sritį. Komitetai nagrinėja teisės aktų pasiūlymus, ir Europos Parlamento nariai bei politinės frakcijos gali siūlyti daryti pakeitimus arba projektą atmesti. Šie klausimai svarstomi ir politinėse frakcijose.
 • Per plenarines sesijas teisės aktai priimami.
  Tuomet visi Europos Parlamento nariai susirenka į posėdžių salę ir vyksta galutinis balsavimas dėl siūlomų teisės aktų ir pasiūlytų pakeitimų. Paprastai tai vyksta Strasbūre keturias dienas per mėnesį, tačiau kartais rengiamos papildomos sesijos Briuselyje.

Parlamentas ir jūs

Jei norite paprašyti Parlamentą imtis veiksmų ir spręsti kokį nors klausimą, galite teikti jam peticiją (paštu arba internetu).

Peticija gali būti teikiama bet kokiu klausimu, priklausančiu ES kompetencijai.

Teikti peticijas gali ES valstybių narių piliečiai arba gyventojai, Europos Sąjungoje įsisteigusios bendrovės ar kitos organizacijos.

Kitas būdas kreiptis į Parlamentą – susisiekti su savo vietos Europos Parlamento nariu arba savo šalies Europos Parlamento informacijos biuru.

Kontaktiniai duomenys: 

Europos Parlamentas (Briuselis)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 284 21 11
Fax: 
+32 2 284 69 74
Apsilankymai: 

Apsilankymo pobūdis: Ekskursija su gidu, informacinė paskaita, individuali ekskursija, plenarinis posėdis

Grupės dydis: 20–45 asmenys (netaikoma individualioms ekskursijoms ir plenariniams posėdžiams)

Individualūs lankytojai: Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ekskursijos prasideda 10 val. ir 15 val., penktadieniais – 10 val.

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Grupės: prieš 2 mėnesius. Individualūs lankytojai: 15 minučių prieš apsilankymą

Minimalus lankytojų amžius: 14 metų

Apsilankykite Europos Parlamente Briuselyje

Europos Parlamentas (Liuksemburgas)

Europos Parlamentas (Liuksemburgas)
Adresas: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel: 
+ 352 4300 1
Fax: 
+ 352 4300 22457
Apsilankymai: 

Apsilankymo pobūdis: Informacinė paskaita

Minimalus grupės dydis: Nenurodyta

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Nenurodyta

Minimalus lankytojų amžius: Nenurodyta

Apsilankykite Europos Parlamente Liuksemburge

Europos Parlamentas (Strasbūras)

Europos Parlamentas (Strasbūras)
Adresas: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel: 
+33 3 88 17 40 01
Fax: 
+33 3 88 17 51 84
Apsilankymai: 

Apsilankymo pobūdis: Ekskursija su gidu, informacinė paskaita, plenarinis posėdis, „Euroscola“ (mokykloms, mokytojams ir mokiniams)

Grupės dydis: 20–45 asmenys (netaikoma plenariniams posėdžiams)

Individualūs lankytojai: Dalyvavimas tik plenariniuose posėdžiuose

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Prieš 3 mėnesius (netaikoma plenariniams posėdžiams)

Minimalus lankytojų amžius: 14 metų

Apsilankykite Europos Parlamente Strasbūre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Tel: 
+32 (0)2 283 22 22
Apsilankymai: 

Apsilankymo pobūdis: Individuali ekskursija

Minimalus grupės dydis: –

Kokiu atveju būtina susitarti dėl apsilankymo?: Esant didesnei kaip 20 žmonių grupei

Darbo dienos: Dirba kiekvieną dieną

Minimalus lankytojų amžius: Amžiaus apribojimų nėra. Rekomenduojama asmenims nuo 8 metų.

Apsilankykite Europos Parlamento lankytojų centre Briuselyje