European Union website, the official EU website

Európai Parlament

Áttekintés

 • Szerep: jogalkotási, felügyeleti és költségvetési hatáskörrel rendelkező, közvetlenül választott uniós intézmény
 • Tagok: 751 európai parlamenti képviselő
 • Elnök: Antonio Tajani
 • Alapítás éve: 1952-ben alapították „az Európai Szén- és Acélközösség Közgyűlése” néven, jelenlegi nevét 1962-ben kapta, az első közvetlen európai parlamenti választásokra pedig 1979-ben került sor
 • Székhely: Strasbourg (Franciaország), Brüsszel (Belgium), Luxembourg (Luxemburg)
 • Honlap: Európai Parlament

Az Európai Parlament az EU jogalkotó intézménye, melyet ötévente közvetlenül választanak meg az uniós választópolgárok. Legutóbb 2014 májusában voltak európai parlamenti választások.

Mi a Parlament feladata?

A Parlament 3 fő feladatot lát el:

Jogalkotás

 • Uniós jogszabályokat fogad el az Európai Unió Tanácsával együtt, az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatok alapján.
 • Nemzetközi megállapodások elfogadásáról határoz.
 • Dönt az Európai Unió bővítéséről.
 • Ellenőrzi a Bizottság munkaprogramját, és jogszabályjavaslatok előterjesztésére kéri fel az intézményt.

Felügyelet

 • Demokratikus ellenőrzést gyakorol az összes uniós intézmény felett.
 • Megválasztja a Bizottság elnökét, és jóváhagyja a biztosi testületet. Bizalmatlansági indítványt fogadhat el a Bizottsággal szemben, lemondásra kötelezve a testületet.
 • Mentesítést ad a Bizottságnak, azaz elfogadja a Bizottság zárszámadását az EU-költségvetés előző évi végrehajtásáról.
 • Kivizsgálja az uniós polgárok által benyújtott petíciókat, és egyéb vizsgálatokat indít.
 • A monetáris politika témájában megbeszéléseket folytat az Európai Központi Bankkal.
 • Kérdéseket intéz a Bizottsághoz és a Tanácshoz.
 • Választási megfigyelést végez.

Költségvetés

 • A Tanáccsal együtt kialakítja az uniós költségvetést.
 • Jóváhagyja az EU hosszú távra szóló költségvetését, az ún. többéves pénzügyi keretet.

További infografikák

Összetétel

Az egyes uniós tagállamok nagyjából a népességük arányában részesülnek az európai parlamenti mandátumokból, de a csökkenő (degresszív) arányosság elve szerint: egyik országnak sem lehet 6-nál kevesebb, illetve 96-nál több képviselője, a képviselők összlétszáma pedig nem haladhatja meg a 751 főt (750 képviselő plusz az elnök). A képviselők politikai hovatartozásuk, nem pedig állampolgárság szerint alkotnak csoportokat (frakciókat).

A Parlamentet az elnök képviseli a többi uniós intézmény és a külvilág felé, és az elnök mondja ki az utolsó szót az uniós költségvetés jóváhagyása során.

Hogyan végzi munkáját a Parlament?

A Parlament munkája két fő szakaszra bontható:

 • Jogszabályok előkészítése – bizottságok :
  Az Európai Parlamenten belül 20 bizottság és 2 albizottság működik. Mindegyikük egy adott szakpolitikai területtel foglalkozik. A bizottságok górcső alá veszik a jogszabályjavaslatokat, melyeket a képviselőcsoportok is megvitatnak. A képviselők és a képviselőcsoportok módosításokat terjeszthetnek elő, illetve a jogszabályjavaslat elutasítását is kezdeményezhetik.
 • Jogszabályjavaslatok elfogadása – plenáris ülések :
  Az összes európai parlamenti képviselő megjelenik az ülésteremben, hogy részt vegyen a jogszabályjavaslat és az előterjesztett módosítások sorsát eldöntő zárószavazáson. A plenáris üléseknek, melyek havonta négy napon át zajlanak, rendes körülmények között Strasbourg ad otthont, de néha további ülésekre is sor kerül Brüsszelben.

A Parlament és Ön

Ha Ön azt szeretné, hogy a Parlament intézkedjen valamilyen ügyben, petíciót nyújthat be az intézménynek (postai úton vagy az interneten).

A petíció tárgya az EU hatáskörébe tartozó területek bármelyikével kapcsolatos lehet.

A magánszemélyek közül csak az uniós országok állampolgárai, illetve lakosai, a jogi személyek közül pedig csak az EU területén székhellyel rendelkező cégek és más szervezetek nyújthatnak be petíciót az Európai Parlamentnek.

Ön úgy is felveheti a kapcsolatot az intézménnyel, hogy a helyi európai parlamenti képviselőhöz fordul, vagy kapcsolatba lép az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával a saját országában.

Elérhetőségi adatok: 

Európai Parlament (Brüsszel)

Elérhetőségi adatok

Cím: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 284 21 11
Fax: 
+32 2 284 69 74
Látogatás: 

Látogatás típusaLátogatás idegenvezetéssel, információs látogatás, egyéni látogatás, plenáris ülés

Csoport minimális létszáma20–45 fő (kivéve az egyéni látogatások és a plenáris ülések esetében)

Egyéni látogatás: Hétfőtől csütörtökig: 10.00 és 15.00 órás kezdettel. Pénteken: 10.00 órás kezdettel

Előzetes bejelentkezés: Csoportok: 2 hónappal a látogatás tervezett időpontja előtt. Egyéni látogatók: 15 perccel a látogatás előtt

Látogatók alsó korhatára: 14 év

Látogatás az Európai Parlamentben, Brüsszelben

Európai Parlament (Luxemburg)

Európai Parlament (Luxemburg)
Cím: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel: 
+ 352 4300 1
Fax: 
+ 352 4300 22457
Látogatás: 

Látogatás típusa: Információs látogatás

Csoport minimális létszáma: Nincs meghatározva

Előzetes bejelentkezés: Nincs meghatározva

Látogatók alsó korhatára: Nincs meghatározva

Látogatás az Európai Parlament luxembourgi épületében

Európai Parlament (Strasbourg)

Európai Parlament (Strasbourg)
Cím: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel: 
+33 3 88 17 40 01
Fax: 
+33 3 88 17 51 84
Látogatás: 

Látogatás típusa: Látogatás idegenvezetéssel, információs látogatás, plenáris ülés, Euroscola (iskolák, tanárok és diákok számára)

Csoport minimális létszáma: 20–45 fő (kivéve a plenáris ülések esetében)

Egyéni látogatás: Csak plenáris ülések idején

Előzetes bejelentkezés: 3 hónappal a látogatás tervezett időpontja előtt (kivéve a plenáris üléseket)

Látogatók alsó korhatára: 14 év

Látogatás az Európai Parlament strasbourgi épületében

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Tel: 
+32 (0)2 283 22 22
Látogatás: 

Látogatás típusa: Egyéni látogatás

Csoport minimális létszáma: –

Előzetes bejelentkezés: A 20 főnél nagyobb csoportok esetében

Nyitva tartás: A hét minden napján

Látogatók alsó korhatára: Nincs korhatár. A látogatás 8 éves kortól ajánlott.

Látogatás az Európai Parlamentben, Brüsszelben