Európai Unió

Európai Parlament

Európai Parlament

Áttekintés

 • Szerep: jogalkotási, felügyeleti és költségvetési hatáskörrel rendelkező, közvetlenül választott uniós intézmény
 • Tagok: 705 európai parlamenti képviselő
 • Elnök: David-Maria Sassoli
 • Alapítás éve: 1952-ben alapították „az Európai Szén- és Acélközösség Közgyűlése” néven, jelenlegi nevét 1962-ben kapta, az első közvetlen európai parlamenti választásokra pedig 1979-ben került sor
 • Székhely: Strasbourg (Franciaország), Brüsszel (Belgium), Luxembourg (Luxemburg)
 • Honlap: Európai Parlament

Az Európai Parlament az EU jogalkotó intézménye, melyet ötévente közvetlenül választanak meg az uniós választópolgárok. Legutóbb 2014 májusában voltak európai parlamenti választások.

Választások

A következő európai választásokra 2019. május 23. és 26. között kerül sor. Ön is tehet azért, hogy minél többen értesüljenek erről. Regisztrálja magát ezen a webhelyen: szavazni fogok

További információk az európai választásokról

Mi a Parlament feladata?

A Parlament 3 fő feladatot lát el:

Jogalkotás

 • Uniós jogszabályokat fogad el az Európai Unió Tanácsával együtt, az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatok alapján.
 • Nemzetközi megállapodások elfogadásáról határoz.
 • Dönt az Európai Unió bővítéséről.
 • Ellenőrzi a Bizottság munkaprogramját, és jogszabályjavaslatok előterjesztésére kéri fel az intézményt.

Felügyelet

 • Demokratikus ellenőrzést gyakorol az összes uniós intézmény felett.
 • Megválasztja a Bizottság elnökét, és jóváhagyja a biztosi testületet. Bizalmatlansági indítványt fogadhat el a Bizottsággal szemben, lemondásra kötelezve a testületet.
 • Mentesítést ad a Bizottságnak, azaz elfogadja a Bizottság zárszámadását az EU-költségvetés előző évi végrehajtásáról.
 • Kivizsgálja az uniós polgárok által benyújtott petíciókat, és egyéb vizsgálatokat indít.
 • A monetáris politika témájában megbeszéléseket folytat az Európai Központi Bankkal.
 • Kérdéseket intéz a Bizottsághoz és a Tanácshoz.
 • Választási megfigyelést végez.

Költségvetés

 • A Tanáccsal együtt kialakítja az uniós költségvetést.
 • Jóváhagyja az EU hosszú távra szóló költségvetését, az ún. többéves pénzügyi keretet.

Összetétel

Az egyes uniós tagállamok nagyjából a népességük arányában részesülnek az európai parlamenti mandátumokból, de a csökkenő (degresszív) arányosság elve szerint: egyik országnak sem lehet 6-nál kevesebb, illetve 96-nál több képviselője, a képviselők összlétszáma pedig nem haladhatja meg a 705 (704 fő és az elnök). A képviselők politikai hovatartozásuk, nem pedig állampolgárság szerint alkotnak csoportokat (frakciókat).

A Parlamentet az elnök képviseli a többi uniós intézmény és a külvilág felé, és az elnök mondja ki az utolsó szót az uniós költségvetés jóváhagyása során.

A képviselői helyek elosztása az Európai Parlamentben?

A képviselői helyek elosztása az Európai Parlamentben

Hogyan végzi munkáját a Parlament?

A Parlament munkája két fő szakaszra bontható:

 • Jogszabályok előkészítése – bizottságok :
  Az Európai Parlamenten belül 20 bizottság és 2 albizottság működik. Mindegyikük egy adott szakpolitikai területtel foglalkozik. A bizottságok górcső alá veszik a jogszabályjavaslatokat, melyeket a képviselőcsoportok is megvitatnak. A képviselők és a képviselőcsoportok módosításokat terjeszthetnek elő, illetve a jogszabályjavaslat elutasítását is kezdeményezhetik.
 • Jogszabályjavaslatok elfogadása – plenáris ülések :
  Az összes európai parlamenti képviselő megjelenik az ülésteremben, hogy részt vegyen a jogszabályjavaslat és az előterjesztett módosítások sorsát eldöntő zárószavazáson. A plenáris üléseknek, melyek havonta négy napon át zajlanak, rendes körülmények között Strasbourg ad otthont, de néha további ülésekre is sor kerül Brüsszelben.

A Parlament és Ön

Ha Ön azt szeretné, hogy a Parlament intézkedjen valamilyen ügyben, petíciót nyújthat be az intézménynek (postai úton vagy az interneten).

A petíció tárgya az EU hatáskörébe tartozó területek bármelyikével kapcsolatos lehet.

A magánszemélyek közül csak az uniós országok állampolgárai, illetve lakosai, a jogi személyek közül pedig csak az EU területén székhellyel rendelkező cégek és más szervezetek nyújthatnak be petíciót az Európai Parlamentnek.

Ön úgy is felveheti a kapcsolatot az intézménnyel, hogy a helyi európai parlamenti képviselőhöz fordul, vagy kapcsolatba lép az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával a saját országában.

Elérhetőségi adatok

Európai Parlament (Brüsszel)

Elérhetőségi adatok

Cím

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Látogatás

Az Európai Parlament az európai demokrácia szíve. Látogasson el a Parlament brüsszeli székhelyére, és ismerje meg testközelből, hogyan működik az EU 446 millió lakosát képviselő intézmény, és mit tesz az Európai Unió polgáraiért.

Látogatás típusa: Az Európai Parlament számos eseményt szervez a nyilvánosság számára: egyéni és csoportos látogatásokat, tájékoztató rendezvényeket és szerepjátékokat iskolai csoportoknak.

Mindegyik program ingyenes, és nagy többségük az Európai Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

Látnivalók, érdekességek:

Látogatók száma: Egyéni és csoportos látogatásra egyaránt lehetőség van, részletes információk az egyes látnivalókat, illetve tevékenységeket ismertető webhelyeken olvashatók.

Előzetes bejelentkezés: Egyes rendezvényekre előzetesen be kell jelentkezni, részletes információk az egyes látnivalókat, illetve tevékenységeket ismertető webhelyeken olvashatók.

Látogatók alsó korhatára: Az életkorra vonatkozó korlátozások a kínált programtól függnek, részletes információk az egyes látnivalókat, illetve tevékenységeket ismertető webhelyeken olvashatók.

Látogatás az Európai Parlament brüsszeli épületében | Kapcsolat

Európai Parlament (Luxembourg)

Európai Parlament (Luxembourg)
Cím

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Látogatás

Luxembourgban található az Európai Parlament első plenáris ülésterme. A Parlament luxembourgi székhelyén ma már elsősorban az intézmény működését biztosító adminisztratív munka folyik, de ezeket a helyszíneket is lehet látogatni.

Látogatás típusa: Részt lehet venni az Európai Parlamentről és a többi európai uniós intézményről szóló tájékoztató rendezvényeken, valamint meg lehet tekinteni a Parlament első plenáris üléseinek helyet adó üléstermet. Minden látogatás ingyenes.

Látogatók száma: Csak 20–50 fős csoportok látogatására van lehetőség.

Előzetes bejelentkezés: Kérjük, hogy a tervezett látogatás időpontja előtt legalább 8 héttel jelentkezzen be.

Látogatók alsó korhatára: 14 év.

Látogatás az Európai Parlament luxembourgi épületében | Kapcsolat

Európai Parlament (Strasbourg)

Európai Parlament (Strasbourg)
Cím

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Látogatás

Strasbourg az Európai Parlament hivatalos székhelye.

Látogatás típusa: Strasbourgban tájékoztató rendezvényeken és nagyobb lélegzetű oktatási programokban lehet részt venni. A kínálat a következő:

 • az ülésterembe szervezett látogatások egyéneknek és csoportoknak a plenáris ülések idején;
 • az Euroscola program, amely lehetőséget nyújt a 16–18 év közötti diákok és tanáraik számára, hogy eltöltsenek egy napot az Európai Parlament strasbourgi plenáris üléstermében és ízelítőt kapjanak az európai parlamenti képviselők munkájából.

Látogatók száma: elsősorban 15–50 fős csoportok látogatására van lehetőség (kérésre ennél nagyobb létszámú csoportok látogatása is megoldható).

Előzetes bejelentkezés: kérjük, hogy a tervezett látogatás időpontja előtt legalább 12 héttel jelentkezzen be.

Látogatók alsó korhatára: 14 év.

Látogatás az Európai Parlament strasbourgi épületében | Kapcsolat

Back to top