Europska unija

Europski parlament

Europski parlament

Pregled

 • Uloga: izravno izabrano tijelo EU-a sa zakonodavnim, nadzornim i proračunskim ovlastima
 • Članovi: 705 zastupnika u Europskom parlamentu
 • Predsjednik: David-Maria Sassoli
 • Godina osnivanja: 1952. kao Zajednička skupština Europske zajednice za ugljen i čelik, 1962. kao Europski parlament, prvi izravni izbori 1979.
 • Lokacija: Strasbourg (Francuska), Bruxelles (Belgija), Luksemburg
 • Web-mjesto: Europski parlament

Europski parlament zakonodavno je tijelo EU-a. Izravno ga biraju glasači u državama članicama EU-a svakih pet godina. Posljednji izbori održani su u svibnju 2019.

Izbori

Izbori za Europski parlament održali su se od 23. do 26. svibnja 2019.

Više o rezultatima izbora za Europski parlament 2019.

Nadležnosti Parlamenta

Parlament ima tri glavna područja rada:

Zakonodavno

 • zajedno s Vijećem EU-a donosi propise EU-a na temelju prijedloga Europske komisije
 • donosi odluke o međunarodnim sporazumima
 • donosi odluke o proširenjima
 • preispituje program rada Komisije i poziva Komisiju da predloži zakonodavne akte

Nadzorno

 • provodi demokratski nadzor svih institucija EU-a
 • izabire predsjednika Komisije i odobrava Komisiju kao tijelo. Može podnijeti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, kojim se Komisiju obvezuje da podnese ostavku
 • daje razrješnicu, odnosno odobrava izvršenje proračuna EU-a
 • razmatra predstavke građana i pokreće istrage
 • raspravlja o monetarnoj politici s Europskom središnjom bankom
 • postavlja pitanja Komisiji i Vijeću
 • promatra izbore

Proračunsko

 • zajedno s Vijećem odlučuje o proračunu EU-a
 • odobrava dugoročni proračun EU-a (višegodišnji financijski okvir)

Sastav

Broj zastupnika u Europskom parlamentu iz svake države članice EU-a približno je razmjeran njezinu broju stanovnika, pri čemu slijedi načelo opadajuće proporcionalnosti: ni jedna država članica ne može imati manje od šest ni više od 96 zastupnika u Europskom parlamentu, a njihov ukupan broj ne može biti veći od 705 (704 i predsjednik). Zastupnici u Europskom parlamentu svrstani su prema političkom opredjeljenju, a ne nacionalnosti.

Predsjednik zastupa Parlament u odnosima s drugim institucijama EU-a i svijetom te daje konačno odobrenje za proračun EU-a.

Koliko zastupničkih mjesta imaju države članice u Europskom parlamentu

Kako funkcionira Parlament?

Rad Parlamenta odvija se na dvije glavne razine:

 • Odbori priprema zakonodavstva
  U Parlamentu djeluje 20 odbora i tri pododbora, a svaki se od njih bavi određenim područjem politike. Odbori razmatraju zakonodavne prijedloge, a zastupnici u Europskom parlamentu i klubovi zastupnika mogu predložiti izmjene ili odbacivanje prijedloga zakona. O tim se pitanjima raspravlja i unutar klubova zastupnika.
 • Plenarne sjednice – donošenje zakonodavstva
  Na plenarnim sjednicama svi se zastupnici u Europskom parlamentu okupljaju radi konačnog glasovanja o zakonodavnom prijedlogu i predloženim izmjenama. Plenarne sjednice uglavnom se održavaju jednom mjesečno u Strasbourgu i traju četiri dana, no ponekad se sazivaju i dodatne sjednice u Bruxellesu.

Parlament i vi

Ako želite da Parlament poduzme mjere u vezi s određenim pitanjem, možete mu podnijeti predstavku (poštom ili na internetu).

Predstavke se mogu odnositi bilo koje pitanje unutar područja djelovanja EU-a.

Za podnošenje predstavke morate biti građanin države članice EU-a ili osoba s boravištem u EU-u. Trgovačka društva ili druge organizacije moraju imati sjedište u EU-u.

S Parlamentom možete stupiti u kontakt i tako da se obratite svojem lokalnom zastupniku u Europskom parlamentu ili informacijskom uredu Europskog parlamenta u svojoj državi.

Kontaktni podaci

Europski parlament (Bruxelles)

Kontaktni podaci

Adresa

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Faks
+32 2 284 69 74
Posjeta

Europski parlament okosnica je demokracije u Europskoj uniji i predstavlja 446 milijuna ljudi. Tijekom posjeta kompleksu zgrada u Bruxellesu pružaju se informacije o radu Europskog parlamenta i njegovoj ulozi u životima građana Europske unije.

Vrsta posjeta: postoje mnoge aktivnosti u Europskom parlamentu, kao što su posjeti pojedinaca i skupina, informativni tečajevi te igra uloga za skupine učenika.

Sve su aktivnosti besplatne i dostupne na svim službenim jezicima Unije.

Aktivnosti i mjesta posjeta uključuju:

Veličina skupine: pojedinci i skupine, vidjeti internetske stranice o aktivnostima.

Rezervacija: neke aktivnosti moraju se unaprijed rezervirati, za detalje vidjeti internetske stranice o aktivnostima.

Najmanja dob posjetitelja: dobna ograničenja se razlikuju, vidjeti internetske stranice o aktivnostima.

Posjetite Europski parlament - Bruxelles | Kontakt

Europski parlament (Luxembourg)

Europski parlament (Luxembourg)
Adresa

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Faks
+ 352 4300 22457
Posjeta

Najstarija vijećnica Europskog parlamenta nalazi se u Luxembourgu. Kompleks zgrada u Luxembourgu prvenstveno se upotrebljava za administrativne poslove, ali otvoren je i za posjete.

Vrsta posjeta: informativni tečajevi o Europskom parlamentu i europskim institucijama te posjeti najstarijoj vijećnici. Svi su posjeti besplatni.

Veličina skupine: od 20 do 50 osoba.

Rezervacija: najmanje osam tjedana unaprijed.

Najmanja dob posjetitelja: 14 godina.

Posjetite Europski parlament - Luxembourg | Kontakt

Europski parlament (Strasbourg)

Europski parlament (Strasbourg)
Adresa

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Posjeta

Strasbourg je službeno sjedište Europskog parlamenta.

Vrsta posjeta: informativni tečajevi i cjeloviti obrazovni programi dostupni su u Strasbourgu. To su:

 • posjeti vijećnici za pojedince i skupine tijekom zasjedanja Europskog parlamenta;
 • program Euroscola u okviru kojeg učenici u dobi od 16 do 18 godina i njihovi nastavnici jedan dan provode kao zastupnici u Europskom parlamentu.

Veličina skupine: u pravilu od 15 do 50 osoba (veće skupine treba najaviti).

Rezervacija: najmanje 12 tjedana unaprijed.

Najmanja dob posjetitelja: 14 godina.

Posjetite Europski parlament - Strasbourg | Kontakt

Back to top