European Union website, the official EU website

Parlaimint na hEorpa

Parlaimint na hEorpa

Forbhreathnú

 • Ról: Comhlacht AE a thoghtar go díreach, a bhfuil cúraimí reachtacha, maoirseachta, agus buiséadacha aige
 • Comhaltaí: 751 Fheisire (Comhaltaí Pharlaimint na hEorpa)
 • Uachtarán: Antonio Tajani
 • Bliain a bhunaithe: 1952 mar Comhthionól an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach, 1962 mar Pharlaimint na hEorpa, an chéad toghchán díreach i 1979
 • Suíomh: Strasbourg (an Fhrainc), an Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg
 • Suíomh gréasáin: Parlaimint na hEorpa

Is í Parlaimint na hEorpa comhlacht reachtóireachta an Aontais Eorpaigh. Is iad saoránaigh an Aontais a chaitheann vóta chun í a thoghadh gach 5 bliana. Tharla an toghchán deiridh i mBealtaine 2014.

Cad a dhéanann an Pharlaimint?

3 phríomhról ag an bParlaimint:

Ról reachtach

 • Dlíthe AE a rith, in éineacht le Comhairle an Aontais Eorpaigh, bunaithe ar thograí ón gCoimisiún Eorpach
 • Cinneadh a dhéanamh faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta
 • Cinneadh a dhéanamh faoi mhéaduithe
 • Athbhreithniú a dhéanamh ar chlár oibre an Choimisiúin agus a iarraidh air reachtaíocht a mholadh

Ról maoirseachta

 • Grinnscrúdú daonlathach a dhéanamh ar institiúidí uile an Aontais Eorpaigh
 • Uachtarán an Choimisiúin a thoghadh agus an Coimisiún mar chomhlacht a fhormheas. Féadfaidh sí tairiscint cháinte a dhéanamh, a chuirfeadh iallach ar an gCoimisiún éirí as.
 • Urscaoileadh a dheonadh, is é sin an chaoi inar caitheadh buiséid an Aontais a fhormheas
 • Achainí saoránach a scrúdú agus fiosrúcháin a bhunú
 • Beartas airgeadaíochta a phlé leis an mBanc Ceannais Eorpach
 • An Coimisiún agus an Chomhairle a cheistiú
 • Breathnóireacht a dhéanamh ar thoghcháin

Buiséadach

 • Buiséad an Aontais a bhunú, in éineacht leis an gComhairle
 • Buiséad fadtéarmach an Aontais, ar a dtugtar an "Creat Airgeadais Ilbhliantúil" a fhormheas

Tuilleadh grafaice faisnéise

Comhdhéanamh

Tá an líon Feisirí in aghaidh gach tír comhréireach lena daonra tríd is tríd, ach is trí chomhréireacht chéimlaghdaitheach atá sé mar sin: ní féidir le haon tír níos lú ná 6 Fheisire ná níos mó ná 96 Fheisire a bheith aici agus ní féidir an líon iomlán beith níos mó ná 751 (750 agus an tUachtarán). Déantar Feisirí a ghrúpáil de réir cleamhnacht pholaitiúil, seachas de réir náisiúntachta.

Déanann an tUachtarán ionadaíocht thar ceann na Parlaiminte chuig institiúidí eile an Aontais Eorpaigh agus chuig an domhan mór agus is aige a bhíonn an focal deireanach faoin mbuiséad AE.

Cén chaoi a n-oibríonn an Pharlaimint?

Tá dhá phríomhchéim i gceist le hobair na Parlaiminte:

 • Coistí - chun reachtaíocht a ullmhú.
  20 coiste agus dhá fhochoiste ag an bParlaimint, agus réimse beartais ar leith á láimhseáil ag gach ceann acu. Scrúdaíonn na coistí na tograí le haghaidh reachtaíochta, agus is féidir le Feisirí agus grúpaí polaitiúla leasuithe a chur ar aghaidh nó diúltiú do bille a mholadh. Déantar na saincheisteanna sin a chaibidliú laistigh de na grúpaí polaitiúla chomh maith.
 • Seisiúin iomlánacha – chun reachtaíocht a rith.
  Tagann na Feisirí go léir le chéile sa seomra chun vóta deiridh a chaitheamh ar an reachtaíocht mholta agus ar na leasuithe molta. De ghnáth is i Strasbourg a thionóltar iad ar feadh ceithre lá in aghaidh na míosa, ach bíonn seisiúin bhreise sa Bhruiséil uaireanta.

Tusa agus an Pharlaimint

Má theastaíonn uait a iarraidh ar an bParlaimint gníomhú ar shaincheist ar leith, is féidir achainí a chur chuici (tríd an bpost nó ar líne).

Is féidir ábhar ar bith a thagann faoi choimirce an Aontais Eorpaigh a bheith san achainí.

Chun achainí a chur isteach, ní mór duit bheith i do shaoránach de Bhallstát AE nó bheith i do chónaí san Aontas Eorpach. Ní mór do chuideachtaí nó eagraíochtaí eile bheith bunaithe anseo.

Ar na bealaí eile chun teagmháil a dhéanamh leis an bParlaimint áirítear dul i dteagmháil le d'fheisire áitiúil nó le hOifig Eolais Pharlaimint na hEorpa i do thír féin.

Sonraí teagmhála: 

Parlaimint na hEorpa (an Bhruiséil)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón: 
+32 2 284 21 11
Facs: 
+32 2 284 69 74
Cuairt: 

Cineál cuairte: Turas treoraithe, seisiún eolais, turas pearsanta, cruinniú iomlánach

Íosmhéid an ghrúpa: 20-45 duine (seachas an turas pearsanta agus cruinniú iomlánach)

Daoine aonair: Dé Luain go Déardaoin, bíonn turas ag 10:00 agus 15:00. Dé hAoine, bíonn turas ag 10:00

Riachtanas réamháirithinte: Grúpaí: 2 mhí. Daoine aonair: 15 nóiméad roimh an gcuairt

Aois íosta na gcuairteoirí: 14 bliana d'aois

Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil

Parlaimint na hEorpa (Lucsamburg)

Parlaimint na hEorpa (Lucsamburg)
Seoladh: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Teileafón: 
+ 352 4300 1
Facs: 
+ 352 4300 22457
Cuairt: 

Cineál cuairte: Seisiún eolais

Íosmhéid an ghrúpa: Níl sonraithe

Riachtanas réamháirithinte: Níl sonraithe

Aois íosta na gcuairteoirí: Níl sonraithe

Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa i Lucsamburg

Parlaimint na hEorpa (Strasbourg)

Parlaimint na hEorpa (Strasbourg)
Seoladh: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Teileafón: 
+33 3 88 17 40 01
Facs: 
+33 3 88 17 51 84
Cuairt: 

Cineál cuairte: Turas treoraithe, seisiún eolais, cruinniú iomlánach, Euroscola (do scoileanna, múinteoirí agus daltaí)

Íosmhéid an ghrúpa: 20-45 duine (seachas i gcruinniú iomlánach)

Daoine aonair: Le linn cruinnithe iomlánacha amháin

Riachtanas réamháirithinte: 3 mhí (seachas cruinniú iomlánach)

Aois íosta na gcuairteoirí: 14 bliana d'aois

Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Teileafón: 
+32 (0)2 283 22 22
Visit: 

Type of visit: Individual tour

Minimum size of group: None

Advance booking requirement: Groups of more than 20 people

Opening days: Every day

Minimum age of visitors: Open to all ages. Minimum age recommended 8 years old.

Visit the European Parliament Visitors' Centre in Brussels