Euroopan Unioni

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti

Perustiedot

 • Tehtävä: suorilla vaaleilla valittu EU-elin, jolla on lainsäädäntö-, valvonta- ja budjettivastuita
 • Jäsenet: 705 Euroopan parlamentin jäsentä (meppiä)
 • Puhemies: David-Maria Sassoli
 • Perustettu: vuonna 1952 Euroopan hiili- ja teräsyhteisön edustajakokous, vuonna 1962 Euroopan parlamentti, ensimmäiset suorat vaalit vuonna 1979
 • Toimipaikat: Strasbourg (Ranska), Bryssel (Belgia), Luxemburg
 • Verkkosivusto: Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on yksi EU:n lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään joka viides vuosi. Viimeksi vaalit järjestettiin toukokuussa 2019.

Vaalit

EU-vaalit järjestettiin 23.–26.5.2019.

Lue lisää EU-vaalien tuloksista

Mitä parlamentti tekee?

Parlamentilla on kolme päätehtävää:

Lainsäädäntö

 • hyväksyy Euroopan komission ehdotuksiin perustuvaa EU-lainsäädäntöä yhdessä EU:n neuvoston kanssa
 • päättää kansainvälisistä sopimuksista
 • päättää EU:n laajentumisista
 • arvioi Euroopan komission työohjelmaa ja pyytää komissiolta lainsäädäntöesityksiä

Valvonta

 • toimii kaikkien EU:n toimielimien demokraattisena valvojana
 • valitsee Euroopan komission puheenjohtajan ja hyväksyy uuden komission kokonaisuudessaan; kykenee äänestämään epäluottamuslauseesta ja siten pakottamaan komission eroamaan
 • myöntää vastuuvapauden eli hyväksyy EU:n talousarvioiden käytön
 • käsittelee kansalaisten vetoomukset ja tarvittaessa aloittaa tutkinnan
 • käy rahapoliittista keskustelua Euroopan keskuspankin kanssa
 • esittää kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle
 • tarkkailee vaaleja

Talousarvio

 • päättää EU:n talousarviosta yhdessä neuvoston kanssa
 • hyväksyy EU:n pitkän aikavälin talousarvion eli monivuotisen rahoituskehyksen

Kokoonpano

Kustakin maasta valittavien parlamentin jäsenten lukumäärä on suurin piirtein suhteutettu maan väkilukuun. Suhteutus on tehty alenevan suhteellisuuden periaatteen mukaisesti. Yhdelläkään maalla voi olla Euroopan parlamentissa vähempää kuin 6 eikä enempää kuin 96 jäsentä, ja jäsenten kokonaismäärä voi olla enintään 705 (704 jäsentä sekä puhemies). Parlamentin jäsenet muodostavat ryhmiä poliittisten näkemystensä, eivät kansallisuutensa mukaan.

Parlamentin puhemies edustaa parlamenttia kansainvälisissä yhteyksissä ja EU-toimielinten välisissä neuvotteluissa.

Kuinka monta meppiä jäsenmaat saavat brexitin jälkeen?

Kuinka monta meppiä jäsenmaat saavat brexitin jälkeen

Miten Euroopan parlamentti toimii?

Parlamentin työskentelyssä on kaksi päävaihetta:

 • Valiokunnat lainsäädännön valmistelu.
  Parlamentissa on 20 komiteaa ja 3 alavaliokuntaa, joista kussakin käsitellään jotain tiettyä politiikan alaa. Valiokunnat tarkastelevat lainsäädäntöehdotuksia, ja parlamentin jäsenet ja poliittiset ryhmät voivat esittää muutoksia ehdotukseen tai hylätä sen. Myös poliittisissa ryhmissä keskustellaan näistä kysymyksistä.
 • Täysistunnot – lainsäädännön hyväksyntä.
  Kaikki Euroopan parlamentin jäsenet kokoontuvat täysistuntoon lopulliseen äänestykseen lainsäädäntöehdotuksen ja siihen esitettyjen muutosten hyväksymisestä. Täysistuntoja on yleensä Strasbourgissa neljänä päivänä kuukaudessa, mutta toisinaan Brysselissä järjestetään ylimääräisiä istuntoja.

Euroopan parlamentti ja sinä

Jos haluat Euroopan parlamentin ryhtyvän toimiin jonkin asian suhteen, voit esittää sille vetoomuksen kirjeitse tai sähköpostitse.

Vetoomus voi koskea mitä tahansa EU:n toimialaan kuuluvaa aihetta.

Vetoomuksen esittäjän on oltava EU-maan kansalainen tai asuttava EU:n alueella. Myös sellaiset yritykset tai organisaatiot, joiden kotipaikka on EU:ssa, voivat tehdä vetoomuksen.

Parlamenttiin voi olla yhteydessä myös ottamalla yhteyttä parlamentin jäseneen tai Euroopan parlamentin tiedotustoimistoon omassa asuinmaassa.

Yhteystiedot

Euroopan parlamentti (Bryssel)

Yhteystiedot

Osoite

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 284 21 11
F.
+32 2 284 69 74
Vierailut

Euroopan parlamentti on eurooppalaisen demokratian ytimessä: se edustaa 446:ää miljoonaa ihmistä. Parlamentin Brysselin-toimitiloissa vierailijat voivat tutustua parlamentin toimintaan ja siihen, mitä se tekee EU:n kansalaisten hyväksi.

Vierailutyypit: Parlamenttiin järjestetään monenlaisia vierailukäyntejä ja esittelytilaisuuksia niin ryhmille kuin yksittäisillekin vierailijoille. Koululaisryhmät voivat tutustua parlamenttiin muun muassa roolipelin avulla.

Kaikki esittelyt ovat maksuttomia, ja useimmat ovat saatavana kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Kiinnostavia vierailukohteita ovat muun muassa

Ryhmien koko: Yksittäiset vierailijat ja ryhmät. Ks. kunkin kohteen verkkosivut.

Etukäteisvaraus: Joihinkin vierailukohteisiin on varattava aika etukäteen. Ks. kunkin kohteen verkkosivut.

Vierailijoiden vähimmäisikä: Ikärajoitukset vaihtelevat. Ks. kunkin kohteen verkkosivut.

Vierailut Euroopan parlamentissa Brysselissä | Yhteydenotot

Euroopan parlamentti (Luxemburg)

Euroopan parlamentti (Luxemburg)
Osoite

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxemburg

P.
+ 352 4300 1
F.
+ 352 4300 22457
Vierailut

Luxemburgissa sijaitsee ensimmäinen nimenomaan Euroopan parlamentille tarkoitettu istuntosali. Nykyään Luxemburgin-toimitiloissa on enimmäkseen parlamentin hallintokoneistoa, mutta niihin järjestetään myös vierailuja.

Vierailutyypit: Euroopan parlamentin ja muiden EU-toimielinten esittely sekä tutustuminen alkuperäiseen istuntosaliin. Vierailut ovat maksuttomia.

Ryhmien koko: Vierailuja järjestetään ainoastaan 20–50 hengen ryhmille.

Etukäteisvaraus: Varaus on tehtävä vähintään 8 viikkoa etukäteen.

Vierailijoiden vähimmäisikä: 14 vuotta.

Vierailut Euroopan parlamentissa Luxemburgissa | Yhteydenotot

Euroopan parlamentti (Strasbourg)

Euroopan parlamentti (Strasbourg)
Osoite

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

P.
+33 3 88 17 40 01
Vierailut

Strasbourg on Euroopan parlamentin virallinen istuntopaikka.

Vierailutyypit: Strasbourgissa järjestetään yleisiä esittelytilaisuuksia sekä keskiasteen opiskelijoille tarkoitettuja vierailuja:

 • istuntosalikäynti yksittäisille vierailijoille ja ryhmille parlamentin istuntoviikolla
 • Euroscola-ohjelma, joka tarjoaa 16–18-vuotiaille nuorille ja heidän opettajilleen tilaisuuden kokea yhden päivän ajan, millaista on olla Euroopan parlamentin jäsen.

Ryhmien koko: vierailuja järjestetään 15–50 hengen ryhmille (pyynnöstä myös tätä suuremmille ryhmille).

Etukäteisvaraus: varaus on tehtävä vähintään 12 viikkoa etukäteen.

Vierailijoiden vähimmäisikä: 14 vuotta.

Vierailut Euroopan parlamentissa Strasbourgissa | Yhteydenotot

Back to top