European Union website, the official EU website

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti

Perustiedot: 
 • Tehtävä: suorilla vaaleilla valittu EU-elin, jolla on lainsäädäntö-, valvonta- ja budjettivastuita
 • Jäsenet: 751 Euroopan parlamentin jäsentä (meppiä)
 • Puhemies: Martin Schulz
 • Perustettu: vuonna 1952 Euroopan hiili- ja teräsyhteisön edustajakokous, vuonna 1962 Euroopan parlamentti, ensimmäiset suorat vaalit vuonna 1979
 • Toimipaikat: Strasbourg (Ranska), Bryssel (Belgia), Luxemburg
 • Verkkosivusto: Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on yksi EU:n lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään joka viides vuosi. Viimeksi vaalit järjestettiin toukokuussa 2014.

Mitä parlamentti tekee?

Parlamentilla on kolme päätehtävää:

Lainsäädäntö

 • hyväksyy Euroopan komission ehdotuksiin perustuvaa EU-lainsäädäntöä yhdessä EU:n neuvoston kanssa
 • päättää kansainvälisistä sopimuksista
 • päättää EU:n laajentumisista
 • arvioi Euroopan komission työohjelmaa ja pyytää komissiolta lainsäädäntöesityksiä

Valvonta

 • toimii kaikkien EU:n toimielimien demokraattisena valvojana
 • valitsee Euroopan komission puheenjohtajan ja hyväksyy uuden komission kokonaisuudessaan; kykenee äänestämään epäluottamuslauseesta ja siten pakottamaan komission eroamaan
 • myöntää vastuuvapauden eli hyväksyy EU:n talousarvioiden käytön
 • käsittelee kansalaisten vetoomukset ja tarvittaessa aloittaa tutkinnan
 • käy rahapoliittista keskustelua Euroopan keskuspankin kanssa
 • esittää kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle
 • tarkkailee vaaleja

Talousarvio

 • päättää EU:n talousarviosta yhdessä neuvoston kanssa
 • hyväksyy EU:n pitkän aikavälin talousarvion eli monivuotisen rahoituskehyksen

Lisää infografiikoita

Kokoonpano

Kustakin maasta valittavien parlamentin jäsenten lukumäärä on suurin piirtein suhteutettu maan väkilukuun. Suhteutus on tehty alenevan suhteellisuuden periaatteen mukaisesti. Yhdelläkään maalla voi olla Euroopan parlamentissa vähempää kuin 6 eikä enempää kuin 96 jäsentä, ja jäsenten kokonaismäärä voi olla enintään 751 (750 jäsentä + puhemies). Parlamentin jäsenet muodostavat ryhmiä poliittisten näkemystensä, eivät kansallisuutensa mukaan.

Parlamentin puhemies edustaa parlamenttia kansainvälisissä yhteyksissä ja EU-toimielinten välisissä neuvotteluissa.

Miten Euroopan parlamentti toimii?

Parlamentin työskentelyssä on kaksi päävaihetta:

 • Valiokunnat lainsäädännön valmistelu.

  Parlamentissa on 20 komiteaa ja 2 alavaliokuntaa, joista kussakin käsitellään jotain tiettyä politiikan alaa. Valiokunnat tarkastelevat lainsäädäntöehdotuksia, ja parlamentin jäsenet ja poliittiset ryhmät voivat esittää muutoksia ehdotukseen tai hylätä sen. Myös poliittisissa ryhmissä keskustellaan näistä kysymyksistä.
 • Täysistunnot – lainsäädännön hyväksyntä.

  Kaikki Euroopan parlamentin jäsenet kokoontuvat täysistuntoon lopulliseen äänestykseen lainsäädäntöehdotuksen ja siihen esitettyjen muutosten hyväksymisestä. Täysistuntoja on yleensä Strasbourgissa neljänä päivänä kuukaudessa, mutta toisinaan Brysselissä järjestetään ylimääräisiä istuntoja.

Euroopan parlamentti ja sinä

Jos haluat Euroopan parlamentin ryhtyvän toimiin jonkin asian suhteen, voit esittää sille vetoomuksen kirjeitse tai sähköpostitse.

Vetoomus voi koskea mitä tahansa EU:n toimialaan kuuluvaa aihetta.

Vetoomuksen esittäjän on oltava EU-maan kansalainen tai asuttava EU:n alueella. Myös sellaiset yritykset tai organisaatiot, joiden kotipaikka on EU:ssa, voivat tehdä vetoomuksen.

Parlamenttiin voi olla yhteydessä myös ottamalla yhteyttä parlamentin jäseneen tai Euroopan parlamentin tiedotustoimistoon omassa asuinmaassa.

Yhteystiedot: 

Euroopan parlamentti (Bryssel)

Yhteystiedot

Osoite: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.: 
+32 2 284 21 11
F.: 
+32 2 284 69 74
Vierailut: 

Vierailutyypit: opastettu kierros, esittelytilaisuus, opastamaton kierros, täysistunto

Ryhmän vähimmäiskoko: 20–45 henkeä (paitsi opastamattomilla kierroksilla ja täysistunnoissa)

Yksittäiset vierailijat: maanantaista torstaihin: kierros alkaa klo 10.00 ja klo 15.00, perjantaisin: kierros alkaa klo 10.00

Pakollinen etukäteisvaraus: ryhmät: 2 kuukautta etukäteen, yksittäiset vierailijat: 15 minuuttia ennen vierailua

Vierailijoiden vähimmäisikä: 14 vuotta

Vierailut Euroopan parlamentissa Brysselissä

Euroopan parlamentti (Luxemburg)

Euroopan parlamentti (Luxemburg)
Osoite: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

P.: 
+ 352 4300 1
F.: 
+ 352 4300 22457
Vierailut: 

Vierailutyypit: esittelytilaisuus

Ryhmän vähimmäiskoko: ei ilmoitettu

Pakollinen etukäteisvaraus: ei ilmoitettu

Vierailijoiden vähimmäisikä: ei ilmoitettu

Vierailut Euroopan parlamentissa Luxemburgissa

Euroopan parlamentti (Strasbourg)

Euroopan parlamentti (Strasbourg)
Osoite: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

P.: 
+33 3 88 17 40 01
F.: 
+33 3 88 17 51 84
Vierailut: 

Vierailutyypit: opastettu kierros, esittelytilaisuus, täysistunto, Euroscola (lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille ja opettajille)

Ryhmän vähimmäiskoko: 20–45 henkeä (paitsi täysistunnoissa)

Yksittäiset vierailijat: ainoastaan täysistuntojen aikana

Pakollinen etukäteisvaraus: 3 kuukautta etukäteen (paitsi täysistuntoihin)

Vierailijoiden vähimmäisikä: 14 vuotta

Vierailut Euroopan parlamentissa Strasbourgissa

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
P.: 
+32 (0)2 283 22 22
Vierailut: 

Vierailutyypit: opastamattomat kierrokset

Ryhmän vähimmäiskoko: ei ole

Pakollinen etukäteisvaraus: Yli 20 hengen ryhmät

Aukiolopäivät: joka päivä

Vierailijoiden vähimmäisikä: kaikenikäiset, suositeltu vähimmäisikä 8 vuotta

Vierailut Euroopan parlamentin vierailukeskuksessa Brysselissä