European Union website, the official EU website

Euroopa Parlament

Ülevaade

 • Ülesanded: Otse valitav ELi organ, millel on seadusandlikud, järelevalve- ja eelarvealased ülesanded
 • Liikmed: 751 Euroopa Parlamendi liiget
 • President: Antonio Tajani
 • Asutatud: 1952. aastal, kandes siis nimetust Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Ühisassamblee; alates 1962. aastast Euroopa Parlament, esimesed otsevalimised toimusid 1979. aastal
 • Asukoht: Strasbourg (Prantsusmaa), Brüssel (Belgia), Luxembourg
 • Veebisait: Euroopa Parlament

Euroopa Parlament on ELi õigusloomega tegelev organ. ELi kodanikud valivad selle liikmed otse iga viie aasta järel. Viimased valimised toimusid 2014. aasta mais.

Millega Euroopa Parlament tegeleb?

Parlamendil on kolm peamist rolli.

Seadusandlik

 • ELi õigusaktide menetlemine koos nõukoguga, tuginedes Euroopa Komisjoni ettepanekutel;
 • rahvusvaheliste lepingute üle otsustamine;
 • laienemiste üle otsustamine;
 • komisjoni tööprogrammi läbivaatamine ja komisjonilt seadusandlike ettepanekute taotlemine.

Järelevalve

 • Kõigi ELi institutsioonide demokraatlik kontroll;
 • Euroopa Komisjoni presidendi valimine ja volinike kolleegiumi heakskiitmine; võimalus avaldada umbusaldust Euroopa Komisjonile, kohustades komisjoni tagasi astuma;
 • eelarve täitmisel heakskiidu andmine, s.t ELi eelarvevahendite kasutamisele heakskiidu andmine;
 • kodanike petitsioonide läbivaatmine ja päringute koostamine;
 • rahapoliitika arutamine Euroopa Keskpangaga;
 • komisjoni ja nõukogu küsitlemine;
 • valimiste vaatlemine.

Eelarvealane

 • ELi eelarve koostamine koos nõukoguga;
 • ELi pikaajalise eelarve (mitmeaastane finantsraamistik) heakskiitmine

Veel infograafikuid

Koosseis

Iga liikmesriigi parlamendisaadikute arv on ligikaudu võrdeline selle riigi rahvaarvuga, kuid järgides kahaneva proportsionaalsuse põhimõtet: ühelgi riigil ei saa olla vähem kui 6 või rohkem kui 96 saadikut ja parlamendiliikmete koguarv ei tohi ületada 751 (750 liiget ning president). Parlamendiliikmed jagunevad poliitilise kuuluvuse, mitte kodakondsuse alusel.

President esindab Euroopa Parlamenti suhetes teiste ELi institutsioonide ja muu maailmaga ning annab viimase heakskiidu ELi eelarvele.

Kuidas Euroopa Parlament töötab?

Parlamendi töös on kaks peamist etappi:

 • komisjonid õigusaktide koostamine.
  Parlamendil on 20 komisjoni ja kaks allkomisjoni, mis käsitlevad konkreetset poliitikavaldkonda. Komisjonid uurivad seadusandlikke ettepanekuid ning parlamendiliikmed ja fraktsioonid võivad esitada muudatusettepanekuid või ettepanekud tagasi lükata. Neid küsimusi arutatakse ka fraktsioonides.
 • Täiskogu istungid – õigusaktide vastuvõtmiseks.
  Selle raames kogunevad kõik Euroopa Parlamendi liikmed, et anda oma lõplik hääl seadusandliku ettepaneku või muudatusettepaneku kohta. Tavaliselt toimuvad need istungid Strasbourgis kord kuus nelja päeva jooksul, kuid mõnikord toimuvad need Brüsselis.

Euroopa Parlament ja teie

Kui soovite kutsuda Euroopa Parlamenti üles menetlema teatavaid küsimusi, siis saate esitada petitsiooni (kas posti või veebi vahendusel).

Petitsioone võib esitada mis tahes ELi pädevusalasse kuuluvas küsimuses.

Petitsiooni esitamiseks peate olema ELi liikmesriigi kodanik või olema ELi resident. Petitsiooni esitavad ettevõtjad või muud organisatsioonid peavad asuma ELis.

Muud võimalused Euroopa Parlamendiga ühenduse võtmiseks: kontakteerumine teie liikmesriigi Euroopa Parlamendi saadikuga või Euroopa Parlamendi infobürooga teie riigis.

Kontaktandmed: 

Euroopa Parlament (Brüssel)

Kontaktandmed

Aadress: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 284 21 11
Faks: 
+32 2 284 69 74
Külastused: 

Külastuste liigid: Ringkäik giidiga, teabekülastus, eraviisiline ringkäik, täiskogu istung

Minimaalne rühma suurus: 20–45 inimest (välja arvatud eraviisilise ringkäigu ja täiskogu istungi puhul)

Eraviisiline külastus: Esmaspäevast neljapäevani algavad ringkäigud kell 10:00 ja 15:00. Reedel algab ringkäik kell 10:00.

Vajadus eelnevalt registreerida: Rühmad: 2 kuud enne rühma külastust. Eraviisiline külastus: 15 minutit enne külastust

Minimaalne külastajate vanus: 14 aastat

Külastage Euroopa Parlamenti Brüsselis

Euroopa Parlament (Luksemburg)

Euroopa Parlament (Luksemburg)
Aadress: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel: 
+ 352 4300 1
Faks: 
+ 352 4300 22457
Külastused: 

Külastuste liigid: Teabekülastus

Minimaalne rühma suurus: -

Vajadus eelnevalt registreerida: -

Minimaalne külastajate vanus: -

Külastage Euroopa Parlamenti Luxembourgis

Euroopa Parlament (Strasbourg)

Euroopa Parlament (Strasbourg)
Aadress: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel: 
+33 3 88 17 40 01
Faks: 
+33 3 88 17 51 84
Külastused: 

Külastuste liigid: Ringkäik giidiga, teabekülastus, täiskogu istung, Euroscala (koolidele, õpetajatele ja üliõpilastele)

Minimaalne rühma suurus: 20–45 inimest (välja arvatud täiskogu istungi puhul)

Eraviisiline külastus: Ainult täiskogu istungi ajal

Kohustus eelnevalt registreerida: 3 kuud ette (välja arvatud täiskogu istungi korral)

Minimaalne külastajate vanus: 14 aastat

Külastage Euroopa Parlamenti Strasbourgis

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Tel: 
+32 (0)2 283 22 22
Külastused: 

Külastuste liigid: Eraviisiline ringkäik

Minimaalne rühma suurus: -

Vajadus eelnevalt registreerida: Rohkem kui 20 inimesest koosnevad rühmad

Lahtiolekuaeg: Iga päev

Minimaalne külastajate vanus: Piiranguid ei ole. Minimaalne soovituslik vanus on 8 aastat.

Külastage Euroopa Parlamendi külastuskeskust Brüsselis