Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Άμεσα εκλεγόμενο σώμα της ΕΕ με νομοθετική, εποπτική και δημοσιονομική αρμοδιότητα
 • Μέλη: 705 βουλευτές ΕΚ (Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
 • Πρόεδρος: Νταβίντ-Μαρία Σασόλι
 • Έτος ίδρυσης: 1952, ως Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, 1962 ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτες άμεσες εκλογές το 1979
 • Τόπος: Στρασβούργο (Γαλλία), Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο
 • Ιστότοπος: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το νομοθετικό σώμα της ΕΕ. Εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της ΕΕ κάθε 5 χρόνια. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν τον Μάιο του 2019.

Εκλογές

Οι ευρωπαϊκές εκλογές διεξήχθησαν στις 23-26 Μαΐου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019

Τι κάνει το Κοινοβούλιο

Το Κοινοβούλιο έχει 3 κύριες αρμοδιότητες:

Νομοθετικές

Εποπτικές

 • Ασκεί δημοκρατικό έλεγχο σε όλα τα όργανα της ΕΕ
 • Εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής και εγκρίνει την Επιτροπή ως σώμα. Έχει τη δυνατότητα να καταθέσει «πρόταση μομφής», υποχρεώνοντας την Επιτροπή σε παραίτηση
 • Χορηγεί απαλλαγή, δηλαδή τελική έγκριση για τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός της ΕΕ
 • Εξετάζει αναφορές πολιτών και συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές
 • Συζητά τη νομισματική πολιτική με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 • Υποβάλει ερωτήσεις στην Επιτροπή και το Συμβούλιο
 • Εκτελεί χρέη παρατηρητή σε εκλογικές διαδικασίες

Δημοσιονομικές

 • Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μαζί με το Συμβούλιο
 • Εγκρίνει τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, δηλαδή το «Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο»

Σύνθεση

Ο αριθμός των ευρωβουλευτών για κάθε χώρα είναι ανάλογος του πληθυσμού της, αλλά ισχύει η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, δηλαδή, καμία χώρα δεν μπορεί να έχει λιγότερους από 6 ή περισσότερους από 96 βουλευτές, ενώ ο συνολικός αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 705 (704 συν ο πρόεδρος). Οι βουλευτές συγκροτούν ομάδες με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση, και όχι την εθνικότητά τους.

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στα άλλα όργανα της ΕΕ και στον έξω κόσμο και έχει τον τελευταίο λόγο στην έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Πόσες έδρες διαθέτει κάθε χώρα στο Κοινοβούλιο

Πόσες έδρες διαθέτει κάθε χώρα στο Κοινοβούλιο

Πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο

Οι εργασίες του Κοινοβουλίου διεξάγονται σε δύο στάδια:

 • Επιτροπές - για την προετοιμασία της νομοθεσίας
  Το Κοινοβούλιο αριθμεί 20 επιτροπές και τρεις υποεπιτροπές, κάθε μια από τις οποίες ασχολείται με συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Οι επιτροπές εξετάζουν νομοθετικές προτάσεις, ενώ οι βουλευτές και οι πολιτικές ομάδες μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις ή να απορρίψουν το νομοσχέδιο. Τα θέματα αυτά συζητούνται επίσης στο πλαίσιο των πολιτικών ομάδων.
 • Σύνοδοι ολομέλειας – για την έγκριση της νομοθεσίας
  Πρόκειται για συνεδρίαση του συνόλου των βουλευτών με σκοπό την τελική ψηφοφορία για το προταθέν νομοσχέδιο και τις προταθείσες τροποποιήσεις. Συνήθως η σύνοδος ολομέλειας πραγματοποιείται στο Στρασβούργο για τέσσερις ημέρες κάθε μήνα, αλλά μερικές φορές πραγματοποιούνται συμπληρωματικές σύνοδοι στις Βρυξέλλες.

Το Κοινοβούλιο και εσείς

Αν θέλετε να ζητήσετε την παρέμβαση του Κοινοβουλίου για ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αναφορά (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά).

Οι αναφορές μπορούν να καλύπτουν οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ.

Για να υποβάλετε αναφορά, πρέπει να είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ ή μόνιμος κάτοικος της ΕΕ. Οι εταιρείες ή άλλοι οργανισμοί πρέπει να έχουν την έδρα τους στην ΕΕ.

Άλλοι τρόποι για να έλθετε σε επαφή με το Κοινοβούλιο είναι να επικοινωνήσετε με τον ευρωβουλευτή της περιοχής σας ή με το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Βρυξέλλες)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Τηλ
+32 2 284 21 11
Φαξ
+32 2 284 69 74
Επισκέψεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την καρδιά της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπώντας 446 εκατομμύρια άτομα. Μια επίσκεψη στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι προσφέρει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είδη επισκέψεων: στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνονται πολλές δραστηριότητες, όπως ατομικές και ομαδικές επισκέψεις, ενημερωτικές συναντήσεις και ένα παιχνίδι ρόλων για σχολικές ομάδες.

Όλες οι δραστηριότητες είναι δωρεάν και οι περισσότερες είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δραστηριότητες και οι χώροι που αξίζει κανείς να επισκεφθεί είναι:

Μέγεθος ομάδας: μεμονωμένα άτομα και ομάδες, βλ. τις ιστοσελίδες των δραστηριοτήτων.

Ανάγκη εκ των προτέρων κράτησης: για ορισμένες δραστηριότητες είναι αναγκαία η εκ των προτέρων κράτηση· για περισσότερες πληροφορίες, βλ.τις ιστοσελίδες των δραστηριοτήτων.

Κατώτατο όριο ηλικίας των επισκεπτών: οι ηλικιακοί περιορισμοί ποικίλλουν, βλ. ιστοσελίδες δραστηριοτήτων.

Επισκεφθείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Βρυξέλλες | Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Λουξεμβούργο)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Λουξεμβούργο)
Διεύθυνση

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Τηλ
+ 352 4300 1
Φαξ
+ 352 4300 22457
Επισκέψεις

Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται το Ημικύκλιο που στέγασε τις πρώτες συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα γραφεία στο Λουξεμβούργο χρησιμοποιούνται κυρίως για διοικητικές δραστηριότητες, αλλά είναι επίσης ανοικτά σε επισκέπτες.

Είδη επισκέψεων: ενημερωτικές παρουσιάσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και επισκέψεις στο αρχικό Ημικύκλιο. Όλες οι επισκέψεις είναι δωρεάν.

Μέγεθος ομάδας: μόνον ομάδες 20 έως 50 ατόμων.

Ανάγκη εκ των προτέρων κράτησης: πρέπει να κάνετε κράτηση τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την επίσκεψη.

Κατώτατο όριο ηλικίας των επισκεπτών: 14 έτη.

Επισκεφθείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Λουξεμβούργο | Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Στρασβούργο)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Στρασβούργο)
Διεύθυνση

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Τηλ
+33 3 88 17 40 01
Επισκέψεις

Το Στρασβούργο είναι η επίσημη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Είδη επισκέψεων: στο Στρασβούργο διοργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις και πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως:

 • επισκέψεις στο Ημικύκλιο για μεμονωμένα άτομα και ομάδες όταν συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
 • το πρόγραμμα Euroscola, που δίνει την ευκαιρία σε μαθητές ηλικίας 16-18 ετών και στους καθηγητές τους να μπαίνουν για μια ημέρα στον ρόλο του ευρωβουλευτή.

Μέγεθος ομάδας: ομάδες15-50 ατόμων (γίνονται δεκτές και μεγαλύτερες ομάδες κατόπιν αιτήσεως).

Υποχρέωση εκ των προτέρων κράτησης: πρέπει να κάνετε κράτηση τουλάχιστον 12 εβδομάδες πριν από την επίσκεψη.

Κατώτατο όριο ηλικίας των επισκεπτών: 14 έτη.

Επισκεφθείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Στρασβούργο | Επικοινωνία

Back to top