European Union website, the official EU website

Europa-Parlamentet

Oversigt

 • Rolle: Direkte valgt EU-organ med ansvar for lovgivning, tilsyn og budget
 • Medlemmer: 751 MEP'er (medlemmer af Europa-Parlamentet)
 • Formand: Antonio Tajani
 • Oprettet i: 1952 som parlamentarisk forsamling for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, blev i 1962 til Europa-Parlamentet, første direkte valg i 1979
 • Placering: Strasbourg (Frankrig), Bruxelles (Belgien), Luxembourg
 • Website: Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet er EU's lovgivende organ. Det vælges direkte af vælgerne i EU hvert 5. år. Sidste valg blev holdt i maj 2014.

Hvad laver Parlamentet?

Parlamentet har tre hovedopgaver:

Lovgivning

 • Vedtager EU-lovgivning sammen med Rådet på grundlag af Europa-Kommissionens forslag
 • Træffer afgørelse om internationale aftaler
 • Træffer afgørelse om nye medlemslande
 • Gennemgår Kommissionens arbejdsprogram og beder den om at fremsætte lovgivningsforslag

Tilsyn

 • Demokratisk overvågning af alle EU-institutioner
 • Vælger Kommissionens formand og godkender Kommissionen som organ. Kan vedtage mistillidsvotum til Kommissionen og tvinge den til at gå af
 • Meddeler decharge, dvs. godkender den måde, EU's budget er brugt på
 • Behandler andragender fra borgerne og foretager undersøgelser
 • Drøfter pengepolitikken med Den Europæiske Centralbank
 • Stiller spørgsmål til Kommissionen og Rådet
 • Valgobservation

Budget

 • Udarbejder EU's budget sammen med Rådet
 • Vedtager EU's langfristede budget, den "flerårige finansielle ramme"

Flere infografikker

Sammensætning

Antallet af parlamentsmedlemmer fra hvert land er stort set proportionelt med dets befolkning, men der er tale om degressiv proportionalitet: intet land kan have under 6 eller over 96 medlemmer, og det samlede antal kan ikke overstige 751 (750 plus formanden). Medlemmerne er grupperet efter politisk tilhørsforhold, ikke nationalitet.

Formanden repræsenterer Parlamentet over for de andre EU-institutioner og verden udenfor og godkender EU's budget endeligt.

Hvordan arbejder Parlamentet?

Parlamentets arbejde er delt op i to hovedområder:

 • Udvalgene – forbereder lovgivning.
  Parlamentet har 20 udvalg og to underudvalg, som hver tager sig af bestemte politikområder. Udvalgene behandler lovgivningsforslag, og medlemmerne og de politiske grupper kan fremsætte ændringsforslag eller foreslå at forkaste et forslag. Disse spørgsmål drøftes også internt i de politiske grupper.
 • Plenarmøder – for at vedtage lovgivning.
  Her samles medlemmerne i mødesalen til den endelige afstemning om lovgivningsforslaget og ændringsforslagene. De holdes normalt i Strasbourg over fire dage hver måned, men der er også plenarmøder i Bruxelles.

Parlamentet og dig

Hvis du vil bede Parlamentet om at gøre noget i en bestemt sag, kan du indgive et andragende (enten med posten eller online).

Andragender kan handle om ethvert emne, der ligger under EU's kompetence.

For at indgive et andragende skal du være borger i et EU-land eller være bosat i EU. Virksomheder eller andre organisationer skal have hjemsted i EU.

Andre måder at komme i kontakt med Parlamentet på er at kontakte dit lokale parlamentsmedlem eller Europa-Parlamentets informationskontor i dit hjemland.

Kontakt: 

Europa-Parlamentet (Bruxelles)

Kontakt

Adresse: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.: 
+32 2 284 21 11
Fax: 
+32 2 284 69 74
Besøg: 

Former for besøg: Rundvisninger, informationsbesøg, individuelle rundvisninger, plenarmøder

Minimumstørrelse på gruppe: 20-45 personer (bortset fra individuelle rundvisninger og plenarmøder)

Enkeltpersoner: Mandag til torsdag, rundvisning kl. 10.00 og kl. 15.00. Fredag, rundvisning kl. 10.00

Krav om forudbestilling: Grupper: 2 måneder. Enkeltpersoner: 15 minutter inden besøget

Minimumsalder på besøgende: 14 år

Besøg Europa-Parlamentet i Bruxelles

Europa-Parlamentet (Luxembourg)

Europa-Parlamentet (Luxembourg)
Adresse: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tlf.: 
+ 352 4300 1
Fax: 
+ 352 4300 22457
Besøg: 

Former for besøg: Informationsbesøg

Minimumstørrelse på gruppe: Ikke specificeret

Krav om forudbestilling: Ikke specificeret

Minimumsalder på besøgende: Ikke specificeret

Besøg Europa-Parlamentet i Luxembourg

Europa-Parlamentet (Strasbourg)

Europa-Parlamentet (Strasbourg)
Adresse: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tlf.: 
+33 3 88 17 40 01
Fax: 
+33 3 88 17 51 84
Besøg: 

Former for besøg: Rundvisninger, informationsbesøg, plenarmøder, Euroscola (for skoler, lærere og studerende)

Minimumstørrelse på gruppe: 20-45 personer (bortset fra ved plenarmøder)

Enkeltpersoner: Kun under plenarmøder

Krav om forudbestilling: 3 måneder (bortset fra ved plenarmøder)

Minimumsalder på besøgende: 14 år

Besøg Europa-Parlamentet i Strasbourg

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Tlf.: 
+32 (0)2 283 22 22
Besøg: 

Former for besøg: Individuel rundvisning

Minimumstørrelse på gruppe: Ingen

Krav om forudbestilling: Grupper på over 20 personer

Åbent hus: Hver dag

Minimumsalder på besøgende: Åben for alle aldre. Anbefalet minimumsalder er 8 år.

Besøg Europa-Parlamentets besøgscenter i Bruxelles