Den Europæiske Union

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet

Oversigt

 • Rolle: Direkte valgt EU-organ med ansvar for lovgivning, tilsyn og budget
 • Medlemmer: 705 MEP'er (medlemmer af Europa-Parlamentet)
 • Formand: David-Maria Sassoli
 • Oprettet i: 1952 som parlamentarisk forsamling for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, blev i 1962 til Europa-Parlamentet, første direkte valg i 1979
 • Placering: Strasbourg (Frankrig), Bruxelles (Belgien), Luxembourg
 • Website: Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet er EU's lovgivende organ. Det vælges direkte af vælgerne i EU hvert 5. år. Seneste valg blev afholdt i 2019

Valg

Valget til Europa-Parlamentet fandt sted fra 23. til 26. maj 2019.

Mere om resultatet af EU-valget 2019

Hvad laver Parlamentet?

Parlamentet har tre hovedopgaver:

Lovgivning

 • Vedtager EU-lovgivning sammen med Rådet på grundlag af Europa-Kommissionens forslag
 • Træffer afgørelse om internationale aftaler
 • Træffer afgørelse om nye medlemslande
 • Gennemgår Kommissionens arbejdsprogram og beder den om at fremsætte lovgivningsforslag

Tilsyn

 • Demokratisk overvågning af alle EU-institutioner
 • Vælger Kommissionens formand og godkender Kommissionen som organ. Kan vedtage mistillidsvotum til Kommissionen og tvinge den til at gå af
 • Meddeler decharge, dvs. godkender den måde, EU's budget er brugt på
 • Behandler andragender fra borgerne og foretager undersøgelser
 • Drøfter pengepolitikken med Den Europæiske Centralbank
 • Stiller spørgsmål til Kommissionen og Rådet
 • Valgobservation

Budget

 • Udarbejder EU's budget sammen med Rådet
 • Vedtager EU's langfristede budget, den "flerårige finansielle ramme"

Sammensætning

Antallet af parlamentsmedlemmer fra hvert land er stort set proportionelt med dets befolkning, men der er tale om degressiv proportionalitet: intet land kan have under 6 eller over 96 medlemmer, og det samlede antal kan ikke overstige 705 (704 plus formanden). Medlemmerne er grupperet efter politisk tilhørsforhold, ikke nationalitet.

Formanden repræsenterer Parlamentet over for de andre EU-institutioner og verden udenfor og godkender EU's budget endeligt.

Hvor mange pladser har Danmark i Parlamentet?

Hvor mange pladser har Danmark i Parlamentet?

Hvordan arbejder Parlamentet?

Parlamentets arbejde er delt op i to hovedområder:

 • Udvalgene – forbereder lovgivning.
  Parlamentet har 20 udvalg og to underudvalg, som hver tager sig af bestemte politikområder. Udvalgene behandler lovgivningsforslag, og medlemmerne og de politiske grupper kan fremsætte ændringsforslag eller foreslå at forkaste et forslag. Disse spørgsmål drøftes også internt i de politiske grupper.
 • Plenarmøder – for at vedtage lovgivning.
  Her samles medlemmerne i mødesalen til den endelige afstemning om lovgivningsforslaget og ændringsforslagene. De holdes normalt i Strasbourg over fire dage hver måned, men der er også plenarmøder i Bruxelles.

Parlamentet og dig

Hvis du vil bede Parlamentet om at gøre noget i en bestemt sag, kan du indgive et andragende (enten med posten eller online).

Andragender kan handle om ethvert emne, der ligger under EU's kompetence.

For at indgive et andragende skal du være borger i et EU-land eller være bosat i EU. Virksomheder eller andre organisationer skal have hjemsted i EU.

Andre måder at komme i kontakt med Parlamentet på er at kontakte dit lokale parlamentsmedlem eller Europa-Parlamentets informationskontor i dit hjemland.

Kontakt

Europa-Parlamentet i Bruxelles

Kontakt

Adresse

Rue Wiertz 60

1047 Bruxelles

Belgien

Tlf.
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Besøg

Europa-Parlamentet er demokratiets hjerte i EU og repræsenterer 446 millioner mennesker. Besøg Parlamentet i Bruxelles, og få et indblik i, hvordan Parlamentet arbejder, og hvad det gør for EU's borgere.

Typer af besøg: Der er mange forskellige måder at besøge Parlamentet på, bl.a. individuelle besøg og gruppebesøg, informationsmøder og rollespil for skolegrupper.

Alle besøgsaktiviteter er gratis, og de fleste findes på alle officielle EU-sprog.

Vi kan tilbyde følgende aktiviteter og steder at besøge:

Gruppestørrelse: Enkeltpersoner og grupper, se mere på siderne for de enkelte aktiviteter.

Krav om forudbestilling: Nogle aktiviteter kræver forudbestilling, se mere på siderne for de enkelte aktiviteter.

Minimumsalder for besøgende: Aldersbegrænsningerne varierer, se mere på siderne for de enkelte aktiviteter.

Besøg Europa-Parlamentet i Bruxelles | Kontakt

Europa-Parlamentet i Luxembourg

Europa-Parlamentet i Luxembourg
Adresse

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

2929 Luxembourg

Tlf.
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Besøg

Europa-Parlamentet i Luxembourg hører hjemme i den første plenarsal. Parlamentets øvrige bygninger i Luxembourg bruges først og fremmest til administrativt arbejde, men det er også muligt at besøge dem.

Typer af besøg: Informationsmøder om Europa-Parlamentet og de europæiske institutioner og besøg af den oprindelige plenarsal. Alle besøg er gratis.

Gruppestørrelse: Udelukkende grupper på mellem 20 og 50 personer.

Krav om forudbestilling: Besøgene skal bestilles mindst 8 uger i forvejen.

Minimumsalder for besøgende: 14 år

Besøg Europa-Parlamentet i Luxembourg | Kontakt

Europa-Parlamentet i Strasbourg

Europa-Parlamentet i Strasbourg
Adresse

1, Avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tlf.
+33 3 88 17 40 01
Besøg

Strasbourg er Europa-Parlamentets officielle hovedsæde.

Typer af besøg: vi tilbyder både informationsmøder og heldagsuddannelsesprogrammer i Strasbourg. Det drejer sig om:

 • besøg i plenarsalen for enkeltpersoner og grupper, mens Europa-Parlamentet holder møde
 • Euroscola-programmet, hvor elever fra 16 til 18 år og deres lærere prøver, hvad det vil sige at være medlem af Parlamentet for en dag.

Gruppestørrelse: grupper skal normalt være på 15-50 personer, dog kan større grupper aftales.

Krav om forudbestilling: besøgene skal bestilles mindst 12 uger i forvejen.

Minimumsalder for besøgende: 14 år

Besøg Europa-Parlamentet i Strasbourg | Kontakt

Back to top