Европейски съюз

Европейски парламент

Европейски парламент

Преглед

 • Роля: Пряко избираем орган на ЕС със законодателни, надзорни и бюджетни отговорности
 • Членове: 751 членове на Европейския парламент
 • Председател: Антонио Таяни
 • Основан: през 1952 г. като Общо събрание на Европейската общност за въглища и стомана, а през 1962 г. — като Европейски парламент, първите преки избори се провеждат през 1979 г.
 • Местоположение: Страсбург (Франция), Брюксел (Белгия), Люксембург
 • Уебсайт: Европейски парламент

Европейският парламент е законодателният орган на ЕС. Той се избира директно от избирателите в ЕС на всеки 5 години. Последните избори бяха през май 2014 г.

Избори

Следващите избори за Европейски парламент ще се състоят между 23 и 26 май 2019 г. Можете да допринесете за повишаване на избирателната активност, като се регистрирате на уебсайта Този път ще гласувам

Повече за европейските избори

Европейските избори 2019

Какво прави Европейският парламент?

Парламентът има 3 основни роли:

Законодателна

 • Приемане на законите на ЕС, заедно със Съвета на ЕС, въз основа на предложенията на Европейската комисия
 • Вземане на решения относно международни споразумения
 • Вземане на решения за разширяване на ЕС
 • Преразглеждане на работната програма на Комисията и искания за законодателни предложения

Надзорна

 • Демократичен надзор на всички институции на ЕС
 • Избор на председател на Комисията и одобряване на Комисията като орган. Възможност за гласуване на вот на недоверие, който задължава Комисията да подаде оставка
 • Освобождаване от отговорност, т.е. одобряване на начина, по който се изразходва бюджета на ЕС
 • Разглеждане на петиции на граждани и отправяне на запитвания
 • Обсъждане на паричната политика с Европейската централна банка
 • Задаване на въпроси на Комисията и Съвета
 • Наблюдение на избори

Бюджетна

 • Съставяне на бюджета на ЕС заедно със Съвета
 • Одобряване на дългосрочния бюджет на ЕС — „многогодишната финансова рамка“

Състав

Броят на членовете на Парламента за всяка страна е приблизително пропорционален на нейното население, но това е в съответствие с принципа на регресивна пропорционалност: никоя страна не може да има по-малко от 6 и повече от 96 евродепутати, като общият им брой не трябва да надхвърля 751 (750 плюс председателя). Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Председателят представлява Парламента пред останалите институции на ЕС и външния свят и има последна дума при одобряването на бюджета на ЕС.

Как работи Европейският парламент?

Работата на Парламента се състои от два основни етапа:

 • Комисиите - подготвят законодателството.
  В Парламента има 20 комисии и две подкомисии, като всяка работи по определена област на политиката. Комисиите разглеждат предложенията за законодателство, а членовете на ЕП и политическите групи могат да предлагат изменения или отхвърляне на закони. Тези въпроси се обсъждат и в политическите групи.
 • Пленарни сесии – за приемане на законодателство.
  По време на сесиите всички членове на ЕП се събират в пленарната зала за окончателно гласуване на предложеното законодателство и изменения. Те се провеждат обикновено в Страсбург четири дни месечно, но понякога има допълнителни сесии в Брюксел.

Парламентът и вие

Ако желаете Парламентът да предприеме действия по определен въпрос, можете да изпратите петиция до него (по пощата или онлайн).

Петициите могат да обхващат всеки един въпрос , който е от компетенцията на ЕС.

За да внесете петиция, трябва да сте гражданин на държава членка на ЕС или да живеете в ЕС. Дружества и други организации трябва да имат седалище тук.

Други начини за връзка с Парламента са контакт с вашия местен евродепутат или с Информационното бюро на Европейския парламент във вашата страна.

Координати за връзка

Европейски парламент (Брюксел)

Координати за връзка

Адрес

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 284 21 11
Факс
+32 2 284 69 74
Посетете

Европейският парламент е в сърцето на демокрацията в Европейския съюз, представлявайки интересите на 500 милиона души. Ако посетите Европейския парламент в Брюксел, ще научите как работи той и какво прави за гражданите на Европейския съюз.

Вид посещение: Европейският парламент предлага множество дейности, като например индивидуални и групови посещения, информационни сесии и ролева игра за групи ученици.

Всички дейности са безплатни, а повечето от тях са налични на всички официални езици на Съюза.

Дейностите и местата за посещение включват:

Размер на групата: Отделни лица и групи, вижте уебстраницата на съответната дейност.

Изискване за предварителна резервация: За някои дейности е необходима предварителна резервация, вижте подробности на уебстраницата на съответната дейност.

Минимална възраст на посетителите: Възрастовите ограничения се различават, вижте подробности на уебстраницата на съответната дейност.

Посетете Европейския парламент – Брюксел | За контакти

Европейски парламент (Люксембург)

Европейски парламент (Люксембург)
Адрес

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Тел
+ 352 4300 1
Факс
+ 352 4300 22457
Посетете

В Европейския парламент в Люксембург се намира първата пленарна зала. В сградите на Парламента в Люксембург е поместена основно неговата администрация, но също така е възможно те да се посещават.

Вид посещение: Информационни сесии за Европейския парламент и европейските институции, както и посещения на първоначалната пленарна зала. Всички посещения са безплатни.

Размер на групата: Единствено групи между 20 и 50 души.

Изискване за предварителна резервация: Моля, резервирайте най-малко 8 седмици предварително.

Минимална възраст на посетителите: 14 години

Посетете Европейския парламент – Люксембург | За контакти

Европейски парламент (Страсбург)

Европейски парламент (Страсбург)
Адрес

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Тел
+33 3 88 17 40 01
Посетете

Страсбург е официалното седалище на Европейския парламент.

Вид посещение: b Страсбург се предлагат информационни сесии и пълни образователни програми. Това са:

 • посещения на пленарната зала за отделни лица и групи, когато Европейският парламент заседава;
 • програма „Евроскола“, в рамките на която ученици на възраст 16 — 18 години и техните учители разбират какво е да си член на Европейския парламент за един ден.

Размер на групата: групите трябва да са с размер между 15 и 50 души (по-големи групи могат да бъдат приети при поискване).

Изискване за предварителна резервация: mоля, резервирайте най-малко 12 седмици предварително.

Минимална възраст на посетителите: 14 години.

Посетете Европейския парламент – Страсбург | За контакти

Back to top