Европейски съюз

Европейски парламент

Европейски парламент

Преглед

 • Роля: Пряко избираем орган на ЕС със законодателни, надзорни и бюджетни отговорности
 • Членове: 705 членове на Европейския парламент
 • Председател: Давид-Мария Сасоли
 • Основан: през 1952 г. като Общо събрание на Европейската общност за въглища и стомана, а през 1962 г. — като Европейски парламент, първите преки избори се провеждат през 1979 г.
 • Местоположение: Страсбург (Франция), Брюксел (Белгия), Люксембург
 • Уебсайт: Европейски парламент

Европейският парламент е законодателният орган на ЕС. Той се избира директно от избирателите в ЕС на всеки 5 години. Последните избори се проведоха през май 2019 г.

Избори

Европейските избори се проведоха между 23 и 26 май 2019 г.

Още за резултатите от европейските избори през 2019 г.

Какво прави Европейският парламент?

Парламентът има 3 основни роли:

Законодателна

 • Приемане на законите на ЕС, заедно със Съвета на ЕС, въз основа на предложенията на Европейската комисия
 • Вземане на решения относно международни споразумения
 • Вземане на решения за разширяване на ЕС
 • Преразглеждане на работната програма на Комисията и искания за законодателни предложения

Надзорна

 • Демократичен надзор на всички институции на ЕС
 • Избор на председател на Комисията и одобряване на Комисията като орган. Възможност за гласуване на вот на недоверие, който задължава Комисията да подаде оставка
 • Освобождаване от отговорност, т.е. одобряване на начина, по който се изразходва бюджета на ЕС
 • Разглеждане на петиции на граждани и отправяне на запитвания
 • Обсъждане на паричната политика с Европейската централна банка
 • Задаване на въпроси на Комисията и Съвета
 • Наблюдение на избори

Бюджетна

 • Съставяне на бюджета на ЕС заедно със Съвета
 • Одобряване на дългосрочния бюджет на ЕС — „многогодишната финансова рамка“

Състав

Броят на членовете на Парламента за всяка страна е приблизително пропорционален на нейното население, но това е в съответствие с принципа на регресивна пропорционалност: никоя страна не може да има по-малко от 6 и повече от 96 евродепутати, като общият им брой не трябва да надхвърля 705 (704 плюс Председателя). Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Председателят представлява Парламента пред останалите институции на ЕС и външния свят и има последна дума при одобряването на бюджета на ЕС.

Как работи Европейският парламент?

Работата на Парламента се състои от два основни етапа:

 • Комисиите - подготвят законодателството.
  В Парламента има 20 комисии и две подкомисии, като всяка работи по определена област на политиката. Комисиите разглеждат предложенията за законодателство, а членовете на ЕП и политическите групи могат да предлагат изменения или отхвърляне на закони. Тези въпроси се обсъждат и в политическите групи.
 • Пленарни сесии – за приемане на законодателство.
  По време на сесиите всички членове на ЕП се събират в пленарната зала за окончателно гласуване на предложеното законодателство и изменения. Те се провеждат обикновено в Страсбург четири дни месечно, но понякога има допълнителни сесии в Брюксел.

Парламентът и вие

Ако желаете Парламентът да предприеме действия по определен въпрос, можете да изпратите петиция до него (по пощата или онлайн).

Петициите могат да обхващат всеки един въпрос , който е от компетенцията на ЕС.

За да внесете петиция, трябва да сте гражданин на държава членка на ЕС или да живеете в ЕС. Дружества и други организации трябва да имат седалище тук.

Други начини за връзка с Парламента са контакт с вашия местен евродепутат или с Информационното бюро на Европейския парламент във вашата страна.

Координати за връзка

Европейски парламент (Брюксел)

Координати за връзка

Адрес

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 284 21 11
Факс
+32 2 284 69 74
Посетете

Европейският парламент е сърцето на демокрацията в Европейския съюз, като представлява 446 милиона души. Ако посетите Европейския парламент в Брюксел, ще научите как работи той и какво прави за гражданите на Европейския съюз.

Вид посещение: Европейският парламент предлага множество дейности, като например индивидуални и групови посещения, информационни сесии и ролева игра за групи ученици.

Всички дейности са безплатни, а повечето от тях са налични на всички официални езици на Съюза.

Дейностите и местата за посещение включват:

Размер на групата: Отделни лица и групи, вижте уебстраницата на съответната дейност.

Изискване за предварителна резервация: За някои дейности е необходима предварителна резервация, вижте подробности на уебстраницата на съответната дейност.

Минимална възраст на посетителите: Възрастовите ограничения се различават, вижте подробности на уебстраницата на съответната дейност.

Посетете Европейския парламент – Брюксел | За контакти

Европейски парламент (Люксембург)

Европейски парламент (Люксембург)
Адрес

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Тел
+ 352 4300 1
Факс
+ 352 4300 22457
Посетете

В Европейския парламент в Люксембург се намира първата пленарна зала. В сградите на Парламента в Люксембург е поместена основно неговата администрация, но също така е възможно те да се посещават.

Вид посещение: Информационни сесии за Европейския парламент и европейските институции, както и посещения на първоначалната пленарна зала. Всички посещения са безплатни.

Размер на групата: Единствено групи между 20 и 50 души.

Изискване за предварителна резервация: Моля, резервирайте най-малко 8 седмици предварително.

Минимална възраст на посетителите: 14 години

Посетете Европейския парламент – Люксембург | За контакти

Европейски парламент (Страсбург)

Европейски парламент (Страсбург)
Адрес

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Тел
+33 3 88 17 40 01
Посетете

Страсбург е официалното седалище на Европейския парламент.

Вид посещение: b Страсбург се предлагат информационни сесии и пълни образователни програми. Това са:

 • посещения на пленарната зала за отделни лица и групи, когато Европейският парламент заседава;
 • програма „Евроскола“, в рамките на която ученици на възраст 16 — 18 години и техните учители разбират какво е да си член на Европейския парламент за един ден.

Размер на групата: групите трябва да са с размер между 15 и 50 души (по-големи групи могат да бъдат приети при поискване).

Изискване за предварителна резервация: mоля, резервирайте най-малко 12 седмици предварително.

Минимална възраст на посетителите: 14 години.

Посетете Европейския парламент – Страсбург | За контакти

Back to top