European Union website, the official EU website

Европейски парламент

Европейски парламент

Преглед

 • Роля: Пряко избираем орган на ЕС със законодателни, надзорни и бюджетни отговорности
 • Членове: 751 членове на Европейския парламент
 • Председател: Антонио Таяни
 • Основан: през 1952 г. като Общо събрание на Европейската общност за въглища и стомана, а през 1962 г. — като Европейски парламент, първите преки избори се провеждат през 1979 г.
 • Местоположение: Страсбург (Франция), Брюксел (Белгия), Люксембург
 • Уебсайт: Европейски парламент

Европейският парламент е законодателният орган на ЕС. Той се избира директно от избирателите в ЕС на всеки 5 години. Последните избори бяха през май 2014 г.

Какво прави Европейският парламент?

Парламентът има 3 основни роли:

Законодателна

 • Приемане на законите на ЕС, заедно със Съвета на ЕС, въз основа на предложенията на Европейската комисия
 • Вземане на решения относно международни споразумения
 • Вземане на решения за разширяване на ЕС
 • Преразглеждане на работната програма на Комисията и искания за законодателни предложения

Надзорна

 • Демократичен надзор на всички институции на ЕС
 • Избор на председател на Комисията и одобряване на Комисията като орган. Възможност за гласуване на вот на недоверие, който задължава Комисията да подаде оставка
 • Освобождаване от отговорност, т.е. одобряване на начина, по който се изразходва бюджета на ЕС
 • Разглеждане на петиции на граждани и отправяне на запитвания
 • Обсъждане на паричната политика с Европейската централна банка
 • Задаване на въпроси на Комисията и Съвета
 • Наблюдение на избори

Бюджетна

 • Съставяне на бюджета на ЕС заедно със Съвета
 • Одобряване на дългосрочния бюджет на ЕС — „многогодишната финансова рамка“

Още инфографики

Състав

Броят на членовете на Парламента за всяка страна е приблизително пропорционален на нейното население, но това е в съответствие с принципа на регресивна пропорционалност: никоя страна не може да има по-малко от 6 и повече от 96 евродепутати, като общият им брой не трябва да надхвърля 751 (750 плюс председателя). Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Председателят представлява Парламента пред останалите институции на ЕС и външния свят и има последна дума при одобряването на бюджета на ЕС.

Как работи Европейският парламент?

Работата на Парламента се състои от два основни етапа:

 • Комисиите - подготвят законодателството.
  В Парламента има 20 комисии и две подкомисии, като всяка работи по определена област на политиката. Комисиите разглеждат предложенията за законодателство, а членовете на ЕП и политическите групи могат да предлагат изменения или отхвърляне на закони. Тези въпроси се обсъждат и в политическите групи.
 • Пленарни сесии – за приемане на законодателство.
  По време на сесиите всички членове на ЕП се събират в пленарната зала за окончателно гласуване на предложеното законодателство и изменения. Те се провеждат обикновено в Страсбург четири дни месечно, но понякога има допълнителни сесии в Брюксел.

Парламентът и вие

Ако желаете Парламентът да предприеме действия по определен въпрос, можете да изпратите петиция до него (по пощата или онлайн).

Петициите могат да обхващат всеки един въпрос , който е от компетенцията на ЕС.

За да внесете петиция, трябва да сте гражданин на държава членка на ЕС или да живеете в ЕС. Дружества и други организации трябва да имат седалище тук.

Други начини за връзка с Парламента са контакт с вашия местен евродепутат или с Информационното бюро на Европейския парламент във вашата страна.

Координати за връзка: 

Европейски парламент (Брюксел)

Координати за връзка

Адрес: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел: 
+32 2 284 21 11
Факс: 
+32 2 284 69 74
Посетете: 

Вид посещение: Обиколка с екскурзовод, информационна сесия, индивидуална обиколка, пленарно заседание
Минимален размер на групата: 20-45 души (с изключение на индивидуалните обиколки и пленарните заседания)
Отделни посетители: понеделник-четвъртък, обиколката започва в 10:00 и в 15:00 ч. в петък в 10:00 ч.
Изискване за предварителна резервация: Групи: 2 месеца. Отделни посетители: 15 минути преди посещението
Минимална възраст на посетителите: 14 години
Посетете Европейския парламент в Брюксел

Европейски парламент (Люксембург)

Европейски парламент (Люксембург)
Адрес: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Тел: 
+ 352 4300 1
Факс: 
+ 352 4300 22457
Посетете: 

Вид посещение: информационна сесия

Минимален размер на групата: Не е посочено

Изискване за предварителна резервация: Не е посочено

Минимална възраст на посетителите: Не е посочено

Посетете Европейския парламент в Люксембург

Европейски парламент (Страсбург)

Европейски парламент (Страсбург)
Адрес: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Тел: 
+33 3 88 17 40 01
Факс: 
+33 3 88 17 51 84
Посетете: 

Вид посещение: Обиколка с екскурзовод, информационна сесия, пленарно заседание, Euroscola (за училища, учители и студенти)

Минимален размер на групата: 20-45 души (с изключение на пленарните заседания)

Отделни посетители: Само по време на пленарните заседания

Изискване за предварителна резервация: 3 месеца (с изключение на пленарните заседания)

Минимална възраст на посетителите: 14 години

Посетете Европейския парламент в Страсбург

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Тел: 
+32 (0)2 283 22 22
Посетете: 

Вид посещение: индивидуална обиколка

Минимален размер на групата: няма

Изискване за предварителна резервация: Групи от повече от 20 души

Работни дни: Всеки ден

Минимална възраст на посетителите: За всички възрасти. Препоръчва се минимална възраст от 8 години.

Посетете Посетителския център на Европейския парламент в Брюксел