Evropska unija

Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic

Pregled

 • Vloga: Obravnava pritožbe proti institucijam, organom in agencijam EU
 • Evropska varuhinja človekovih pravic: Emily O'Reilly
 • Ustanovitev: 1995
 • Sedež: Strasbourg (Francija)
 • Spletišče: evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe v zvezi z nepravilnostmi v institucijah in drugih organih EU. Pritožbo lahko vložijo državljani ali prebivalci držav članic EU ter organizacije in podjetja s sedežem v EU.

Delo varuha človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic obravnava različne kršitve, denimo:

 • nepravično obravnavo
 • diskriminacijo
 • zlorabo pooblastil
 • pomanjkanje informacij ali zavrnitev dostopa do informacij
 • neupravičeno zavlačevanje
 • nepravilne postopke

Postopek izbire

Evropski parlament izvoli varuha človekovih pravic za obdobje petih let z možnostjo ponovne izvolitve. To je ena od njegovih prvih nalog po koncu evropskih volitev.

Delo evropskega varuha človekovih pravic

Kabinet varuha človekovih pravic zadeve preiskuje na podlagi pritožbe ali na lastno pobudo. Deluje nepristransko in ne prejema navodil nobenega vladnega organa ali organizacije. Evropski varuh človekovih pravic vsako leto Evropskemu parlamentu predloži poročilo o svojem delu.

Varuh bo za razrešitev vaše težave morda samo obvestil zadevno institucijo. Če težave ni mogoče rešiti, bo za odpravo nepravilnosti skušal doseči sporazumno rešitev. Če tudi to ne uspe, lahko varuh človekovih pravic zadevni instituciji pošlje priporočila. Če institucija njegovih priporočil ne sprejme, varuh predloži posebno poročilo Evropskemu parlamentu, ki mora nato primerno politično ukrepati.

Evropski varuh človekovih pravic in državljani

Če niste zadovoljni z delom institucije, organa ali agencije EU, se najprej obrnite na pristojno institucijo ali organ in poskusite doseči odpravo nepravilnosti. Če to ne uspe, se lahko pritožite evropskemu varuhu človekovih pravic.

Pritožbo morate vložiti v roku dveh let od trenutka, ko ste ugotovili nepravilnost. Jasno morate navesti svoje podatke, proti kateri instituciji ali organu želite vložiti pritožbo in razlog za pritožbo. Zaprosite lahko tudi za zaupnost pritožbe.

Če varuh človekovih pravic ne more obravnavati vaše pritožbe, vam bo svetoval, kateri drugi organ bi vam lahko pomagal.

Kontaktni podatki

Evropski varuh človekovih pravic

Kontaktni podatki

Naslov

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tel
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Back to top