Europese Unie

Europese Ombudsman

Europese Ombudsman

In het kort

 • Rol: Onderzoekt klachten over EU-instellingen, -organen, -instanties en -agentschappen
 • Ombudsman: Emily O'Reilly
 • Opgericht in: 1995
 • Vestigingsplaats: Straatsburg (Frankrijk)
 • Website: Europese Ombudsman

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over onbehoorlijk bestuur door EU-instellingen en andere EU-instanties. De klachten kunnen afkomstig zijn van onderdanen of inwoners van de EU-landen of van in de EU gevestigde verenigingen of bedrijven.

Wat doet de Ombudsman?

De Ombudsman onderzoekt verschillende vormen van onbehoorlijk bestuur, zoals:

 • onrechtmatig gedrag
 • discriminatie
 • machtsmisbruik
 • nalaten of weigeren informatie te geven
 • te lange wachttijden
 • onjuiste procedures

Hoe wordt de Ombudsman gekozen?

Het Europees Parlement kiest de Ombudsman voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Dit is een van de eerste taken van het nieuwgekozen Parlement.

Wat doet de Ombudsman?

De ombudsman stelt een onderzoek in naar aanleiding van een klacht of uit eigen beweging. Hij of zij is volledig onafhankelijk en neemt geen instructies aan van welke regering of organisatie dan ook. De Ombudsman brengt elk jaar verslag uit over zijn of haar activiteiten uit aan het Europees Parlement.

Soms kan de Ombudsman uw probleem oplossen door gewoon contact op te nemen met de betrokken instelling. Als dat niet volstaat, dan wordt er alles aan gedaan om tot een minnelijke schikking te komen. Mocht ook dit niet lukken, dan kan de Ombudsman de instelling aanbevelingen doen. Gaat de instelling daar niet mee akkoord, dan kan de Ombudsman een speciaal verslag opstellen voor het Europees Parlement, dat dan de nodige maatregelen moet nemen.

De Ombudsman en u

Als u een klacht heeft over een EU-instelling of -orgaan, moet u die instantie eerst de kans geven diens fout te herstellen. Pas dan kunt u een klacht indienen bij de Europese ombudsman.

U heeft daarvoor twee jaar de tijd Vertel wel duidelijk wie u bent, over welke instelling of welk orgaan u klaagt en waarom. Op verzoek wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld.

Als de Ombudsman u niet kan helpen, wordt u doorverwezen naar instanties die dat misschien wel kunnen.

Contact

Europees ombudsman

Contact

Adres

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tel
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Back to top