Europos Sąjunga

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmenas

Apžvalga

 • Vaidmuo: tiria skundus prieš ES institucijas, agentūras ir kitas įstaigas
 • Ombudsmenė Emily O'Reilly
 • Tarnyba įsteigta 1995 m.
 • Vieta: Strasbūras (Prancūzija)
 • Interneto svetainė Europos ombudsmenas

Europos ombudsmenas tiria skundus dėl netinkamo ES institucijų ir įstaigų administravimo. Skundus gali teikti ES šalių piliečiai, gyventojai arba ES įsisteigusios asociacijos arba įmonės.

Ombudsmeno veikla

Ombudsmenas tiria įvairius prasto administravimo atvejus. Keletas pavyzdžių:

 • nesąžiningas elgesys,
 • diskriminacija,
 • piktnaudžiavimas galiomis,
 • informacijos stoka arba atsisakymas ją pateikti,
 • nepateisinamas vilkinimas,
 • nustatytos tvarkos nesilaikymas.

Kaip ombudsmenas išrenkamas?

Europos Parlamentas išrenka ombudsmeną penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Tai viena pirmųjų tik ką išrinkto Parlamento užduočių.

Kaip ombudsmenas dirba?

Ombudsmeno tarnyba pradeda tyrimą gavusi skundą arba savo iniciatyva. Ši tarnyba nepriklausoma, ji nevykdo jokios vyriausybės ar organizacijos nurodymų. Ji rengia metinę veiklos ataskaitą Europos Parlamentui.

Gali būti, kad ombudsmenui pavyks išspręsti jūsų problemą tiesiog informavus atitinkamą instituciją. Jei to nepakanka, ombudsmenas bando rasti taikų sprendimą, kaip ištaisyti padėtį. Jeigu tai nepavyksta, ombudsmenas gali pateikti institucijai rekomendacijas. Jei pastaroji institucija jo rekomendacijų nepaiso, ombudsmenas gali parengti specialų pranešimą Europos Parlamentui, kad šis galėtų imtis reikiamų veiksmų.

Ombudsmenas ir jūs

Jei jūs nepatenkintas ES institucijos, agentūros ar kitos įstaigos veiksmais, pirmiausia turėtumėte jai suteikti galimybę ištaisyti padėtį. Jei tokiu būdu nieko nepavyksta pasiekti, galite pasiskųsti ombudsmenui.

Savo skundą turite pateikti per dvejus metus nuo tos dienos, kai pastebėjote problemą. Aiškiai nurodykite, kas esate, dėl kurios institucijos arba įstaigos teikiate skundą ir kodėl. Galite paprašyti, kad jūsų tapatybė nebūtų atskleista.

Jei ombudsmenas negali nagrinėti jūsų skundo, būsite informuotas, kokios kitos įstaigos gali jums padėti.

Kontaktiniai duomenys

Europos ombudsmenas

Kontaktiniai duomenys

Adresas

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tel
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Back to top