Den Europæiske Union

Den europæiske ombudsmand

Den europæiske ombudsmand

Oversigt

 • Rolle: Behandler klager over EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer.
 • Ombudsman: Emily O'Reilly
 • Oprettet i: 1995
 • Placering: Strasbourg (Frankrig)
 • Website: Den europæiske ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager over dårlig administration i EU-institutionerne og andre EU-organer. De kan indgives af borgere eller indbyggere i EU-landene eller af sammenslutninger eller virksomheder med base i EU.

Hvad laver Ombudsmanden?

Ombudsmanden undersøger forskellige former for dårlig forvaltning, som for eksempel:

 • urimelig adfærd
 • forskelsbehandling
 • magtmisbrug
 • mangel eller afslag på information
 • unødig forsinkelse
 • ukorrekte procedurer.

Sådan vælges EU's Ombudsmand.

Europa-Parlamentet vælger Ombudsmanden for en periode på 5 år med mulighed for genvalg. Det er en af det nyvalgte Parlaments første opgaver.

Hvordan arbejder Ombudsmanden?

Ombudsmandens kontor iværksætter undersøgelser, enten når der er modtaget en klage, eller på eget initiativ. Den er et upartisk organ og tager ikke imod ordrer fra regeringer eller andre organisationer. Den forelægger en årlig aktivitetsrapport for Europa-Parlamentet.

Ombudsmanden kan måske løse dit problem ganske enkelt ved at informere den pågældende institution. Hvis der skal mere til, gør den, hvad den kan, for at nå frem til en mindelig løsning, der kan rette op på situationen. Mislykkes dette, kan Ombudsmanden fremsætte henstillinger til den pågældende institution. Accepterer den ikke disse, kan Ombudsmanden udarbejde en særligt rapport til Europa-Parlamentet, som så skal træffe de nødvendige foranstaltninger.

Ombudsmanden og dig

Hvis du er utilfreds med en af EU's institutioner, organer, kontorer eller agenturer, skal du først give dem mulighed for at rette op på situationen. Hvis det ikke fører til noget resultat, kan du klage til Ombudsmanden.

Klagen skal indgives senest to år efter den dato, hvor du blev opmærksom på problemet. Sørg for at fortælle, hvem du er, hvilken institution eller hvilket organ du klager over, og hvorfor. Du kan bede om, at klagen behandles fortroligt.

Hvis Ombudsmanden ikke kan behandle din klage, vil du blive informeret om, hvilke andre organer der muligvis kan hjælpe dig.

Kontakt

Den Europæiske Ombudsmand

Kontakt

Adresse

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tlf.
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Back to top