Eiropas Savienība

Eiropas Investīciju banka (EIB)

Eiropas Investīciju banka (EIB)

Īss apraksts

 • Uzdevums: sagādāt finansējumu projektiem, kas palīdz sasniegt ES mērķus gan ES robežās, gan ārpus tām.
 • Prezidents: Verners Hoijers [Werner Hoyer].
 • Direktoru padome: pa vienam direktoram no katras ES dalībvalsts un no Eiropas Komisijas.
 • Dibināšanas gads: 1958.
 • Atrašanās vieta: Luksemburga.
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Investīciju banka

Eiropas Investīciju banka (EIB) pieder visām ES dalībvalstīm kopā. Tās mērķi:

 • izvērst Eiropas potenciālu, radot darbvietas un izaugsmi,
 • atbalstīt pasākumus klimata pārmaiņu mazināšanai,
 • veicināt ES rīcībpolitiku ārpus ES.

Ko dara EIB?

Banka aizņemas naudu kapitāla tirgos un aizdod to ar izdevīgiem nosacījumiem projektiem, kas sekmē ES mērķu īstenošanu. Apmēram 90 % aizdevumu tiek piešķirti ES robežās. Šī nauda nav no ES budžeta.

EIB piedāvā trīs galvenos produktu un pakalpojumu veidus:

 • kreditēšana – apmēram 90 % no tās kopējām finansiālajām saistībām. Banka nodrošina aizdevumus gan lieliem, gan mazākiem klientiem, lai atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību, un šis atbalsts bieži palīdz piesaistīt citu ieguldītāju līdzekļus;
 • finansējuma apvienošana  – dod klientiem iespēju papildus EIB finansējumam piesaistīt vēl citas investīcijas;
 • konsultācijas un tehniskā palīdzība – lai panāktu maksimālu atdevi no piešķirtajiem līdzekļiem.

Aizdevumus virs 25 miljoniem eiro EIB piešķir tieši saņēmējam. Mazākiem aizdevumiem banka izveido kredītlīnijas finanšu iestādēs, kuras tad aizdod šos līdzekļus saņēmējiem.

Sastāvs

Visas ES dalībvalstis ir EIB akcionāres. Lēmumus pieņem šādas struktūras:

 • Valde, kuru veido ministri no visām ES valstīm (parasti finanšu ministri). Tā nosaka vispārējo aizdevumu politiku;
 • Direktoru padome, ko vada EIB priekšsēdētājs un kurā darbojas 28 ES valstu iecelti locekļi un viens Komisijas loceklis. Tā apstiprina aizdevumu un aizņēmumu operācijas;
 • Vadības komiteja ir bankas izpildstruktūra, kas veic ikdienas darbu.

Revīzijas komiteja pārbauda, vai EIB darbības atbilst noteikumiem.

Bankas nodaļas īsteno vadības lēmumus.

Kā darbojas EIB?

Banka pieņem lēmumus par aizņēmumiem un aizdevumiem, izvērtējot katra projekta ieguvumus un finanšu tirgu piedāvātās iespējas. Eiropas Savienībā tai ir noteiktas kreditēšanas prioritātes. Ārpus ES robežām tā visā pasaulē atbalsta ES attīstības un sadarbības politiku.

Būdama neatkarīga iestāde, banka pati pieņem lēmumus par aizņēmumiem un aizdevumiem. Tā sadarbojas ar citām ES iestādēm, īpaši ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un ES Padomi.

EIB un jūs

Ja vadāt uzņēmumu vai strādājat valsts sektorā un jums ir projekts, kas palīdzētu sasniegt ES politikas mērķus, iespējams, ka jūs varētu saņemt EIB aizdevumu. Lai iesniegtu pieteikumu, sazinieties ar EIB pa e-pastu, aizpildiet veidlapu internetā vai kādā no bankas birojiem, sniedzot pietiekamu informāciju, lai banka varētu spriest, vai jūsu projekts atbilst tās kreditēšanas prioritātēm un vai tam ir labi izstrādāts biznesa plāns.

Eiropas Investīciju fonda logotips

Eiropas Investīciju fonds (EIF)

EIB ir Eiropas Investīciju fonda (EIF) galvenā akcionāre. Šis fonds nodrošina finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), izmantojot riska kapitāla un riska finansējuma instrumentus. Pārējās akcionāres ir Eiropas Komisija>finanšu iestādes no visas Eiropas. Fondu izveidoja 1994. gadā, un tas darbojas visās ES valstīs, potenciālajās dalībvalstīs, Lihtenšteinā un Norvēģijā.

Daži no EIF produktiem:

- riska kapitāls un mikrofinansējums MVU, it īpaši jauniem un inovatīviem uzņēmumiem,
- garantijas finanšu iestādēm, kas attiecas uz MVU piešķirtajiem aizdevumiem,
- palīdzība ES dalībvalstīm un pievienošanās procesā esošajām valstīm riska kapitāla tirgu izveidē.

Ja esat uzņēmējs, kas meklē finansējumu, sazinieties ar EIF starpniekiem jūsu valstī, lai spriestu, vai esat piemērots EIF parāda un pašu kapitāla produktu saņemšanai.

Kontaktinformācija

Eiropas Investīciju banka

Kontaktinformācija

Adrese

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Ta-lr
+352 43 79 1
Fakss
+352 43 77 04
Back to top