European Union website, the official EU website

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Oversigt: 
 • Rolle: finansierer projekter, som hjælper med at nå EU-mål både i og uden for EU
 • Formand: Werner Hoyer
 • Bestyrelsen: består af et medlem pr. EU-land samt ét fra Europa-Kommissionen
 • Oprettet i: 1958
 • Placering: Luxembourg
 • Website: Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) ejes af EU-landene i fællesskab. Den har til formål at:

 • fremme Europas potentiale med hensyn til beskæftigelse og vækst.
 • støtte indsatsen for at afbøde klimaændringerne
 • fremme EU-politikker uden for EU

Hvad laver EIB?

Banken låner penge på kapitalmarkederne og udlåner dem på gunstige vilkår til projekter, der støtter for EU-mål. Omkring 90 % af lånene ydes inden for EU. Ingen af pengene kommer fra EU-budgettet.

EIB tilbyder 3 primære produkter og ydelser Vælg oversættelse af det forrige link  Deutsch (de) English (en) français (fr) :

 • Udlån – omkring 90 % af dens samlede finansielle forpligtelser. Banken låner penge til kunder af alle størrelser for at støtte vækst og beskæftigelse, og denne støtte hjælper ofte med at tiltrække andre investorer.
 • "Blanding" - giver kunderne mulighed for at kombinere EIB-finansiering med andre investeringer.
 • Rådgivning og teknisk bistand - til at få størst mulig værdi for pengene.

EIB yder lån på over 25 mio. euro direkte. Ved mindre lån åbner den kreditlinjer for finansielle institutioner, som så udlåner midler til kreditorerne.

Sammensætning

Alle EU-landene er aktionærer Vælg oversættelse af det forrige link  Deutsch (de) English (en) français (fr) i EIB. Bankens afgørelser træffes af disse organer:

Revisionsudvalget Vælg oversættelse af det forrige link  Deutsch (de) English (en) français (fr) kontrollerer, at EIB's operationer udføres på en passende måde.

Bankens afdelinger Vælg oversættelse af det forrige link  Deutsch (de) English (en) français (fr) gennemfører ledelsesbeslutningerne.

Hvordan arbejder EIB?

Den træffer sine beslutninger om ind- og udlån på grundlag af konkrete projekter Vælg oversættelse af det forrige link  Deutsch (de) English (en) français (fr) og mulighederne på kapitalmarkedet. Inden for EU Vælg oversættelse af det forrige link  Deutsch (de) English (en) français (fr) har den særlige låneprioriteter Vælg oversættelse af det forrige link  Deutsch (de) English (en) français (fr) . Uden for EU Vælg oversættelse af det forrige link  Deutsch (de) English (en) français (fr) støtter det EU's udviklings- og samarbejdspolitikker rundt om i verden.

Som uafhængigt organ træffer EIB sine egne beslutninger om ind- og udlån. Den samarbejder med andre EU-institutioner, særligt Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet.

EIB og dig

Hvis du har en virksomhed eller arbejder den offentlige sektor, og du har et projekt, der kan bidrage til at nå EU's mål, kan du måske få et lån fra EIB. Du kan søge om lån Vælg oversættelse af det forrige link  Deutsch (de) English (en) français (fr) ved af kontakte EIB pr. e-mail, gennem webformularen Vælg oversættelse af det forrige link  Deutsch (de) English (en) français (fr) eller gennem dens kontorer Vælg oversættelse af det forrige link  Deutsch (de) English (en) français (fr) , og give tilstrækkeligt med oplysninger til at banken kan vurdere, om dit projekt opfylder målsætningerne for långivningen og har en veludviklet forretningsplan.

Den Europæiske Investeringsfonds logo

Den Europæiske Investeringsfond (EIF)

EIB er den største aktionær i Den Europæiske Investeringsfond (EIF) Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) , som yder finansiering af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) gennem risikovillig kapital og risikofinansieringsinstrumenter. De andre aktionærer er Europa-Kommissionen og finansielle institutioner fra hele Europa. Fonden blev etableret i 1994 og er aktiv i alle EU-landende, potentielle medlemslande, Liechtenstein og Norge.

EIF's produkter Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) omfatter:

- risikovillig kapital og mikrofinansiering for SMV'er, særligt nyetablerede og innovative virksomheder.
- garantier for finansielle institutioner for at dække lån til SMV'er
- hjælp til EU-lande og kandidatlande til at udvikle deres markeder for risikovillig kapital

Hvis du er iværksætter og mangler finansiering, kan du kontakte EIF-formidlere i dit land Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) for at finde ud af, om du er kandidat til egenkapital- og lånemuligheder Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) gennem EIF.

Kontakt: 

Den Europæiske Investeringsbank

Kontakt

Adresse: 

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tlf.: 
+352 43 79 1
Fax: 
+352 43 77 04