Uniunea Europeană

Comitetul Economic și Social European (CESE)

Comitetul Economic și Social European (CESE)

Prezentare generală

 • Rol: Organism consultativ care reprezintă organizațiile angajatorilor și ale lucrătorilor și alte grupuri de interese
 • Președinte: Luca Jahier
 • Membri: 326 de reprezentanți, din toate țările UE
 • Înființare: 1957
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • Site: Comitetul Economic și Social European

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al UE format din reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai altor grupuri de interese. CESE transmite avize pe probleme europene către Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European, acționând, astfel, ca o punte între instituțiile europene cu rol de decizie și cetățenii UE.

Ce face CESE?

Le oferă grupurilor de interese posibilitatea de a se exprima oficial în legătură cu propunerile legislative ale UE. CESE îndeplinește trei misiuni principale:

 • garantează că politicile și legislația UE se adaptează condițiilor economice și sociale, căutând un consens care servește binelui comun
 • promovează o Uniune participativă, oferindu-le organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și altor grupuri de interese posibilitatea de a se exprima, și menținând dialogul cu acestea
 • promovează valorile integrării europene, susține democrația participativă și organizațiile societății civile.

Componență

Membrii CESE reprezintă diversitatea organizațiilor societății civile din Europa, printre care întreprinderi, sindicate și alte părți interesate. Sunt desemnați de guvernele naționale și numiți în funcție de Consiliul UE pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Numărul membrilor din fiecare țară depinde de populația țării respective.

CESE își alege președintele și doi vicepreședinți pentru un mandat de doi ani și jumătate. Membrii sunt repartizați în 3 grupuri:

 • angajatori
 • lucrători
 • alte grupuri de interese (de exemplu, agricultori, consumatori).

Cum lucrează CESE?

CESE este consultat de Parlamentul European, de Consiliul UE și de Comisia Europeană pe o gamă largă de subiecte. De asemenea, emite avize și din proprie inițiativă.

Membrii săi lucrează pentru Uniunea Europeană, fiind independenți față de guvernele naționale. Ei se reunesc de 9 ori pe an. Avizele se adoptă cu majoritate simplă.

Reuniunile sunt pregătite de către secțiunile specializate ale CESE și de comisia consultativă pentru mutații industriale. Grupurile de reflecție ale CESE (așa-numitele observatoare) și Comitetul de coordonare Europa 2020 monitorizează evoluția strategiilor UE.

CESE menține legătura cu consiliile economice și sociale existente la nivel regional și național, în special pentru a face schimb de informații și pentru a discuta anumite chestiuni.

CESE și cetățenii

CESE organizează evenimente pe diverse teme (artă, tineret etc.) pentru a-i aduce pe cetățeni mai aproape de UE.

Date de contact

Comitetul Economic şi Social European

Date de contact

Adresă

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Vizite

Tipul de vizită: sesiune de informare

Dimensiunea maximă a grupului: nespecificat

Rezervare: cu 3 săptămâni înainte de data vizitei

Vârsta minimă a vizitatorilor: nespecificat

Vizitaţi Comitetul Economic şi Social European

Back to top