Europese Unie

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

In het kort

 • Rol: Adviesorgaan dat werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangengroepen vertegenwoordigt
 • Voorzitter: Luca Jahier
 • Leden: 326 leden uit alle EU-lidstaten
 • Opgericht in: 1957
 • Vestigingsplaats: Brussel (België)
 • Website: Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een EU-adviesorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangengroepen Het adviseert de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement over EU-aangelegenheden en fungeert daarmee als brug tussen de EU-besluitvormingsinstanties en de burgers.

Wat doet het EESC?

Het EESC spreekt zich namens de belangengroepen uit over EU-wetgevingsvoorstellen. Het comité heeft drie hoofdtaken:

 • erop toezien dat EU-beleid en EU-wetgeving worden afgestemd op de sociaaleconomische omstandigheden door te streven naar een consensus waarvan alle partijen uiteindelijk profiteren
 • zich hard maken voor een EU die op participatie berust door te zorgen voor een dialoog met de werkgevers- en werknemersorganisaties
 • de waarden van de Europese integratie uitdragen en zich inzetten voor participerende democratie en de belangen van het maatschappelijk middenveld

Structuur

EESC-leden vertegenwoordigen het volledige maatschappelijk middenveld van Europa, waaronder bedrijven, vakbonden en andere belangengroepen. Ze worden voorgedragen door de regeringen van de EU-landen benoemd door de Raad van de EU voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Het aantal leden per land is afhankelijk van de bevolkingsomvang.

Het EESC kiest zelf zijn voorzitter en twee vicevoorzitters voor een termijn van tweeënhalf jaar. De leden worden ingedeeld in drie categorieën:

 • werkgevers
 • werknemers
 • belangengroepen

Hoe werkt het EESC?

Het EESC wordt over allerlei onderwerpen om advies gevraagd door het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie. Het brengt ook op eigen initiatief adviezen uit.

De leden werken voor de EU, onafhankelijk van hun regering. Ze komen negen keer per jaar bijeen. Adviezen worden vastgesteld bij gewone meerderheid.

De vergaderingen worden voorbereid door de gespecialiseerde afdelingen van het EESC en de adviescommissie Industriële Reconversie. De gespecialiseerde denktanks (waarnemingsposten) van het EESC en de stuurgroep Europa 2020 volgen de vorderingen die bij de EU-strategieën worden gemaakt.

Het comité houdt voeling met de regionale en nationale economische en sociale raden in de hele EU om informatie uit te wisselen en bepaalde onderwerpen te bespreken.

Het EESC en u

Het EESC organiseert allerlei culturele evenementen, jongerenbijeenkomsten e.d. om de EU en de burger dichter bij elkaar te brengen.

Contact

Europees Economisch en Sociaal Comité

Contact

Adres

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Bezoeken

Soort bezoek: Voorlichtingsbezoek

Groepsgrootte: -

Reservering: Minimaal 3 weken van tevoren

Minimumleeftijd: -

Bezoek het Europees Economisch en Sociaal Comité

Back to top