Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Διασφαλίζει ότι κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ σέβονται το δικαίωμα των πολιτών για προστασία της ιδιωτικής ζωής
 • Επόπτης: Βόζκιεχ Βιεβιορόβσκι
 • Έτος ίδρυσης: 2004
 • Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
 • Ιστότοπος: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Ορισμένες φορές, τα όργανα και οργανισμοί της ΕΕ επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών - σε ηλεκτρονική, γραπτή ή οπτική μορφή - κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών τους. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τη συλλογή, την καταγραφή, την αποθήκευση, την ανάκτηση, την αποστολή, το κλείδωμα ή τη διαγραφή δεδομένων. Είναι καθήκον του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να τηρεί τους αυστηρούς κανόνες περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής οι οποίοι διέπουν τις δραστηριότητες αυτές.

Τι κάνει ο ΕΕΠΔ

 • Εποπτεύει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής
 • Συμβουλεύει τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ για όλα τα θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, των συναφών πολιτικών και της νομοθεσίας
 • Διεκπεραιώνει καταγγελίες και διενεργεί έρευνες
 • Συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές των χωρών της ΕΕ με στόχο τη συνεπή προστασία των δεδομένων
 • Παρακολουθεί νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην προστασία των δεδομένων.

Πώς λειτουργεί ο ΕΕΠΔ

Ο Επόπτης διορίζεται για ανανεώσιμη πενταετή θητεία. Για την καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων, ο ΕΕΠΔ λειτουργεί με 2 κύρια τμήματα:

Ο ΕΕΠΔ και εσείς

Τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ απαγορεύεται να επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν

 • φυλετική ή εθνοτική καταγωγή
 • πολιτικά φρονήματα
 • θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις
 • συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Δεν μπορούν επίσης να επεξεργάζονται δεδομένα για την υγεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σας, εκτός αν αυτά χρειάζονται για λόγους υγειονομικής περίθαλψης. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων πρέπει να γίνεται από επαγγελματία του κλάδου της υγείας ή άλλο πρόσωπο που δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο.

Αν πιστεύετε ότι το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή έχει παραβιαστεί από όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, πρέπει πρώτα να ενημερώσετε τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ που είναι αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων σας στο όργανο ή τον οργανισμό όπου θεωρείτε ότι διαπράχθηκε η παραβίαση. Αν δεν σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του οργάνου ή του οργανισμού της ΕΕ που κατά τη γνώμη σας έχει διαπράξει την παραβίαση.

Αν και αυτή η ενέργεια δεν αποδώσει, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον ΕΕΔΠ συμπληρώνοντας ένα έντυπο υποβολής καταγγελίας. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα ερευνήσει την υπόθεση και θα σας γνωστοποιήσει κατά πόσο συμφωνεί με την καταγγελία σας και, αν ναι, πώς μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση.

Αν διαφωνείτε με την απόφαση του ΕΕΠΔ, μπορείτε να παραπέμψετε την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Τηλ
+32 2 283 19 00
Φαξ
+32 2 283 19 50
Back to top