Den Europæiske Union

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Oversigt

 • Rolle: Sikrer, at EU-institutionerne og -organerne respekterer borgernes ret til privatliv i forbindelse med behandling af personoplysninger
 • Tilsynsførende: Wojciech Wiewiórowski
 • Oprettet i: 2004
 • Placering: Bruxelles (Belgien)
 • Website: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

EU's institutioner og organer behandler undertiden borgernes personoplysninger – elektroniske, skriftlige eller visuelle – som led i deres arbejde. Behandlingen omfatter indsamling, registrering, lagring, hentning, fremsendelse, blokering eller sletning af data. Det er Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses opgave at håndhæve de strenge regler om privatlivets fred, der gælder for sådanne aktiviteter.

Hvad laver den tilsynsførende for databeskyttelse?

 • Fører tilsyn med EU-administrationens behandling af personoplysninger for at sikre, at reglerne om privatlivets fred overholdes
 • Rådgiver EU's institutioner og organer om alle aspekter af behandling af personoplysninger og relaterede politikker og lovgivning
 • Behandler klager og foretager undersøgelser
 • Samarbejder med EU-landenes myndigheder for at sikre den samme databeskyttelse
 • Holde øje med ny teknologi, som kan få betydning for databeskyttelse.

Hvordan arbejder den tilsynsførende for databeskyttelse?

Den tilsynsførende udpeges for en femårig periode, der kan forlænges. Den tilsynsførende har to afdelinger til at udføre det daglige arbejde.

 • Afdelingen "Tilsyn og Håndhævelse" – evaluerer EU-institutionernes og -organernes overholdelse af databeskyttelsen.
 • Afdelingen "Politik og høring"rådgiver EU's lovgivere om databeskyttelsesspørgsmål på forskellige politikområder og nye forslag til lovgivning.

Den tilsynsførende for databeskyttelse og dig

EU's institutioner og organer må ikke behandle personoplysninger om

 • din race eller etniske oprindelse
 • din politiske holdning
 • dine religiøse eller filosofiske synspunkter
 • dit medlemskab af en fagforening.

De må heller ikke behandle personoplysninger om dit helbred eller din seksuelle orientering, medmindre oplysningerne er nødvendige for lægelig behandling. Selv da skal behandlingen foretages af en lægekyndig eller af en anden person med en tavshedspligt.

Hvis du mener, at din ret til privatliv er krænket af en EU-institution eller et EU-organ, skal du først underrette de ansatte ved den EU-institution eller det EU-organ , der er ansvarlige for at behandle dine data på det sted, hvor du mener, krænkelsen fandt sted. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, skal du kontakte den databeskyttelsesansvarlige ved den EU-institution eller det EU-organ, som du mener er ansvarligt for krænkelsen.

Hvis det ikke lykkes, kan du sende en klage til den tilsynsførende for databeskyttelse i en klageformular. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vil undersøge sagen og underrette dig om, hvorvidt de er enige i din klage, og i så fald, hvordan problemet skal løses.

Hvis du ikke kan acceptere den tilsynsførendes beslutning, kan du indbringe sagen for Domstolen.

Kontakt

Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse

Kontakt

Adresse

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Back to top