Европейски съюз

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Преглед

 • Роля: гарантира, че институциите и органите на ЕС съблюдават правото на гражданите на личен живот, когато обработват лични данни
 • Надзорник: Войчех Виевьоровски
 • Основан: 2004 г.
 • Седалище: Брюксел (Белгия)
 • Уебсайт: Европейски надзорен орган по защита на данните

Понякога институциите и органите на ЕС обработват в рамките на своите задължения лична информация за гражданите — в електронен, хартиен или визуален формат. Обработката включва събиране, записване, съхраняване, извличане, изпращане, блокиране или изтриване на данни. Задачата на ЕНОЗД е да отстоява строгите правила за защита на личните данни, които са в сила за тези дейности.

Какво прави ЕНОЗД?

 • Контролира обработката на лични данни от администрацията на ЕС, за да гарантира спазването на правилата за личните данни;
 • Предоставя съвети на институции и органи на ЕС по всички аспекти на обработката на лични данни и по политики и законодателство по този въпрос;
 • Обработва жалби и провежда разследвания;
 • Работи с националните органи в страните от ЕС за гарантиране на последователността на защитата на данни;
 • Следи новите технологии, които могат да се отразят на защитата на данните.

Как функционира ЕНОЗД?

Надзорникът се назначава за подлежащ на подновяване мандат от 5 години. В ежедневната работа на ЕНОЗД участват две основни подразделения:

 • Надзор и правоприлагане“ — прави оценка на спазването на защитата на данните от институциите и органите на ЕС.
 • Политика и консултации“ — предоставя съвети на законодателите в ЕС по свързани със защитата на данните въпроси в различни области на политиката и по нови законодателни предложения.

Европейският надзорен орган по защита на данните и вие

Институциите и органите на ЕС не могат да обработват лични данни във връзка с

 • вашия расов или етнически произход
 • вашите политически възгледи
 • вашите религиозни или философски възгледи
 • вашето членство в синдикални организации.

Те също така не могат да обработват данни във връзка с вашето здраве или сексуална ориентация, освен ако те не са необходими за целите на здравеопазването. Дори и тогава това трябва да се прави от здравен работник или друго лице, което е положило клетва за запазване на професионална тайна.

Ако смятате, че правото ви на личен живот е било нарушено от институция или орган на ЕС, първо трябва да съобщите на служителите на ЕС , които отговарят за обработката на вашите данни. Ако не сте доволни от резултата, свържете се със служителя, който отговаря за защитата на данните в институцията или органа на ЕС, който според вас е извършил нарушението.

Ако и това не даде резултат, подайте жалба до ЕНОЗД, като използвате формуляр за подаване на жалба. Европейският надзорен орган по защита на данните ще извърши разследване и ще ви уведоми дали е съгласен с жалбата ви и, ако това е така, какво ще бъде направено по въпроса.

Ако не сте съгласен с това решение, можете да отнесете въпроса до Съда на ЕС.

Координати за връзка

Европейски надзорен орган за защита на данните

Координати за връзка

Адрес

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 283 19 00
Факс
+32 2 283 19 50
Back to top