Unjoni Ewropea

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA)

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Tikkontrolla li l-fondi tal-UE jinġabru u jintużaw kif għandu jkun, u tgħin biex ittejjeb l-immaniġġjar finanzjarju tal-UE.
 • President: Klaus-Heiner Lehne
 • Membri: Wieħed minn kull pajjiż tal-UE
 • Stabbilita: fl-1977
 • Tinsab: Il-Lussemburgu
 • Sit web: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Bħala l-awditur estern indipendenti tal-UE, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tħares l-interessi ta' dawk li jħallsu t-taxxi fl-UE. Ma għandhiex setgħat legali, iżda taħdem biex ittejjeb l-immaniġġjar mill-Kummissjoni Ewropea tal-baġit tal-UE u tirrapporta dwar il-finanzi tal-UE.

X’tagħmel il-QEA?

 • Tawditja d-dħul u n-nefqa tal-UE, biex tara li l-fondi tal-UE jinġabru u jintefqu kif suppost, jiksbu valur għall-flus u jkunu ġustifikati.
 • Tikkontrolla kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li tittratta mal-fondi tal-UE – inklużi verifiki għal għarrieda fl-istituzzjonijiet tal-UE (speċjalment fil-Kummissjoni), fil-pajjiż tal-UE u fil-pajjiżi li jirċievu l-għajnuna mill-UE.
 • Tikteb is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet f'rapporti ta' awditjar, għall-Kummissjoni Ewropea u l-gvernijiet nazzjonali.
 • Tirrapporta suspetti ta' frodi, korruzzjoni jew attività illegali oħra lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)
 • Tipproduċi rapport annwali għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE, li l-Parlament jeżamina qabel ma jiddeċiedi jekk japprovax il-mod kif il-Kummissjoni tittratta l-baġit tal-UE.
 • Tagħti l-opinjoni esperta tagħha lil dawk li jfasslu l-politika tal-UE dwar kif il-finanzi tal-UE jistgħu jiġu mmaniġġjati aħjar u jkunu iktar responsabbli lejn iċ-ċittadini.

Tippubblika wkoll opinjonijiet dwar leġiżlazzjoni preparatorja li tħalli impatt fuq l-immaniġġjar finanzjarju tal-UE, kif ukoll dokumenti ta’ pożizzjoni, eżamijiet u pubblikazzjonijiet ad hoc dwar kwistjonijiet ta’ finanzi pubbliċi tal-UE.

Biex tkun effettiva, il-Qorti għandha tkun indipendenti mill-istituzzjonijiet u l-korpi li tawditja. Għal dan l-għan, hija libera li tiddeċiedi dwar:

 • x'tawditja
 • kif tagħmel dan
 • kif u meta tippreżenta s-sejbiet tagħha

Ix-xogħol ta' awditjar tal-Qorti jiffoka prinċipalment fuq il-Kummissjoni Ewropea – il-korp ewlieni responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE. Iżda taħdem ukoll mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali, minħabba li l-Kummissjoni timmaniġġja l-biċċa l-kbira tal-fondi tal-UE (madwar 80%) b’mod konġunt magħhom.

Kompożizzjoni

Il-membri tal-Qorti huma maħtura mill-Kunsill, wara konsultazzjoni mal-Parlament, għal terminu ta' 6 snin li jista' jiġġedded. Jagħżlu wieħed minn fosthom bħala President għal terminu ta’ 3 snin (li wkoll jista’ jiġġedded).

Kif taħdem il-QEA?

Hija twettaq 3 tipi ta’ awditi:

 • Awditi finanzjarji – tivverifika li l-kontijiet jippreżentaw b'mod preċiż il-pożizzjoni finanzjarja preżenti, ir-riżultati u l-fluss tal-flus għas-sena.
 • Awditi ta' konformità – tivverifika li t-tranżazzjonijiet finanzjarji jsegwu r-regoli.
 • Awditi ta' prestazzjoni – tivverifika li l-fondi tal-UE jilħqu l-għan tagħhom bl-inqas riżorsi possibbli u bl-iktar mod ekonomiku.

Il-qorti hija maqsuma fi gruppi ta' awditi msejħa 'kmamar'. Dawn iħejju rapporti u opinjonijiet għall-membri tal-Qorti biex jadottawhom, u b'hekk isiru uffiċjali.

Il-QEA u int

Il-Qorti toffri traineeships.

Il-Qorti torganizza premju akkademiku għar-riċerka fis-settur pubbliku għal riċerka dwar l-awditjar fis-servizz pubbliku kull sentejn u tista' tapplika.

Dettalji ta' kuntatt

Qorti tal-Awdituri tal-UE

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Żur

Tip ta’ żjara: sessjoni ta' informazzjoni

Daqs minimu tal-grupp: 50 persuna massimu

Rekwiżit tar-Riżervazzjoni bil-quddiem: Ħmistax-il (2-il) xahar

L-età minima tal-viżitaturi: 14-il sena

Żur il-Qorti tal-Awdituri tal-UE

Back to top