Europæiske Union

Den Europæiske Revisionsret

Den Europæiske Revisionsret

Oversigt

 • Rolle: Tjekker, at EU's midler inkasseres og anvendes korrekt, og bistår med at forbedre EU's finansielle forvaltning
 • Formand: Klaus-Heiner Lehne
 • Medlemmer: 1 fra hvert EU-land
 • Oprettet i: 1977
 • Placering: Luxembourg
 • Website: Den Europæiske Revisionsret

Revisionsretten er EU's uafhængige eksterne revisor, der beskytter de europæiske skatteborgeres interesser. Den har ikke juridisk myndighed, men arbejder for at forbedre EU-Kommissionens forvaltning af EU's budget og aflægger beretning om EU's finanser.

Hvad laver Revisionsretten?

 • Reviderer EU's indtægter og udgifter for at kontrollere, om EU's midler inddrives og bruges korrekt, giver valuta for pengene og bogføres rigtigt.
 • Kontrollerer personer eller organisationer, der håndterer EU-midler – herunder stikprøver i EU-institutionerne (især Kommissionen), EU-landene og lande, der modtager støtte fra EU.
 • Beretter om resultater og giver henstillinger i revisionsrapporter til EU-Kommissionen og EU-landenes regeringer.
 • Foretager indberetning ved mistanke om svig, korruption eller andre ulovlige handlinger til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).
 • Udarbejder en årsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet for EU, som Parlamentet undersøger, før det beslutter, om Kommissionens forvaltning af EU-budgettet kan godkendes.
 • Giver ekspertudtaleler til EU's beslutningstagere om, hvordan EU's finanser kan styres bedre og gøres mere åbne for borgerne.

Offentliggør også udtalelser om lovforslag, der har konsekvenser for den finansielle forvaltning i EU, samt oplæg, bedømmelser og publikationer om bestemte spørgsmål om EU's finanser.

For at fungere ordentligt skal Revisionsretten være uafhængig af de institutioner og organer, den reviderer. Derfor kan den selv beslutte:

 • hvad den vil revidere
 • hvordan det skal foregå
 • hvordan og hvornår resultaterne skal fremlægges

Rettens arbejde handler hovedsageligt om EU-Kommissionen, som har hovedansvaret for anvendelsen af EU's budget. Men den arbejder også tæt sammen med de nationale myndigheder, fordi Kommissionen forvalter de fleste EU-midler (ca. 80 %) sammen med dem.

Sammensætning

Rettens medlemmer udpeges af Rådet efter høring af Parlamentet for en seksårsperiode, som kan fornys. Retten vælger et medlem som formand for en treårsperiode (kan også fornys).

Hvordan arbejder Revisionsretten?

Den udfører tre slags revisioner:

 • Finansielle revisioner – kontrol af, om regnskaberne gengiver den finansielle status samt årets resultat og pengestrømme nøjagtigt.
 • Konformitetskontroller – kontrol af, om finanstransaktionerne følger reglerne.
 • Effektivitetsrevisioner – kontrol af, om EU-midlerne bruges til at nå det ønskede mål med færrest mulige ressourcer og så effektivt som muligt.

Retten er opdelt i revisionsgrupper, der kaldes "afdelinger". De udarbejder rapporter og udtalelser, som Revisionsrettens medlemmer kan vedtage, så de bliver officielle.

Du og Revisionsretten

Retten tilbyder praktikophold.

Den uddeler en akademisk pris for forskning i revision af den offentlige sektor hvert andet år, og du kan også søge om prisen.

Kontakt

EU's Revisionsret

Kontakt

Adresse

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tlf.
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Besøg

Former for besøg: Informationsbesøg

Minimumstørrelse på gruppe: højst 50 personer

Krav om forudbestilling: 2 måneder

Minimumsalder på besøgende: 14 år

Besøg Den Europæiske Revisionsret

Back to top