Europeiska Unionen

Europeiska rådet

Översikt

  • Uppgift: Fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar
  • Medlemmar: EU-ländernas stats- och regeringschefer, EU-kommissionens ordförande och EU:s utrikesrepresentant
  • Ordförande: Donald Tusk
  • Inrättat: 1974 (informellt diskussionsforum), 1992 (formell status), 2009 (officiell EU-institution)
  • Plats: Bryssel (Belgien)
  • Webbplats: Europeiska rådet

I Europeiska rådet samlas EU-ledarna för att fastställa EU:s politiska agenda. Det är en av EU:s sju officiella institutioner och utgör den högsta nivån för medlemsländernas politiska samarbete.

Minst en gång i kvartalet håller Europeiska rådet toppmöten som leds av en ständig ordförande.

Vad gör Europeiska rådet?

  • Fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar, men stiftar inte lagar.
  • Hanterar komplicerade eller känsliga frågor som inte kan lösas på en lägre mellanstatlig nivå.
  • Fastställer EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik mot bakgrund av EU:s strategiska och militära intressen.
  • Nominerar och utser personer till vissa EU-topposter vid t.ex. kommissionen och centralbanken.

För varje fråga kan Europeiska rådet alltid

Sammansättning

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer, kommissionens ordförande och EU:s utrikesrepresentant.

Det sammankallas och leds av sin ordförande, som väljs av Europeiska rådet för en period på två och ett halvt år. Perioden kan förnyas en gång. Ordföranden företräder EU i övriga världen.

Hur arbetar Europeiska rådet?

Det hålls toppmöten fyra gånger per år, men ordföranden kan kalla till extramöten om det behövs.

Europeiska rådet fattar i allmänhet sina beslut med konsensus, men i vissa fall även med enhällighet eller kvalificerad majoritet. Det är bara stats- och regeringscheferna som får rösta.

Vill du veta mer om Europeiska rådet?

Du kan ställa allmänna frågor till informationsavdelningen.

Kontaktuppgifter till

Europeiska rådet

Kontaktuppgifter till

Adress

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Back to top