Europeiska Unionen

Europeiska rådet

Översikt

 • Uppgift: Fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar
 • Medlemmar: EU-ländernas stats- och regeringschefer, EU-kommissionens ordförande och EU:s utrikesrepresentant
 • Ordförande: Donald Tusk
 • Inrättat: 1974 (informellt diskussionsforum), 1992 (formell status), 2009 (officiell EU-institution)
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: Europeiska rådet

I Europeiska rådet samlas EU-ledarna för att fastställa EU:s politiska agenda. Det
är en av EU:s sju officiella institutioner och utgör den högsta nivån för medlemsländernas
politiska samarbete.

Minst en gång i kvartalet håller Europeiska rådet toppmöten som leds av
en ständig ordförande.

Vad gör Europeiska rådet?

 • Fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar, men stiftar
  inte lagar
  .
 • Hanterar komplicerade eller känsliga frågor som inte kan lösas på en lägre mellanstatlig nivå.
 • Fastställer EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
  mot bakgrund av EU:s strategiska och militära intressen.
 • Nominerar och utser personer till vissa EU-topposter vid t.ex. kommissionen och centralbanken.

För varje fråga kan Europeiska rådet alltid

Sammansättning

Europeiska rådet består av EU-ländernas
stats- och regeringschefer, kommissionens
ordförande
och EU:s
utrikesrepresentant
.

Det sammankallas och leds av sin ordförande, som väljs av Europeiska
rådet för en period på två och ett halvt år. Perioden kan förnyas en gång. Ordföranden företräder
EU i övriga världen.

Hur arbetar Europeiska rådet?

Det hålls toppmöten fyra
gånger per år
, men ordföranden kan kalla till extramöten om det behövs.

Europeiska rådet fattar i
allmänhet sina beslut med konsensus, men i vissa fall även med enhällighet eller kvalificerad
majoritet
. Det är bara stats- och regeringscheferna som får rösta.

Vill du veta mer om Europeiska
rådet?

Du kan ställa allmänna frågor till informationsavdelningen.

Kontaktuppgifter till

Europeiska rådet

Kontaktuppgifter till

Adress

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Back to top