Evropska unija

Evropski svet

Evropski svet

Pregled

  • Vloga: Določi splošno politično usmeritev in prednostne naloge Evropske unije
  • Člani: voditelji držav ali vlad držav EU, predsednik Evropskega sveta, predsednik Evropske komisije
  • Predsednik: Charles Michel
  • Ustanovitev: 1974 (neformalni forum), 1992 (formalni status), 2009 (uradna institucija EU)
  • Sedež: Bruselj (Belgija)
  • Spletišče: Evropski svet

V okviru Evropskega sveta se sestajajo voditelji EU in odločajo o politični usmeritvi EU. Organ predstavlja najvišjo raven političnega sodelovanja med državami EU.

Evropski svet je ena od 7 uradnih institucij EU. Deluje v obliki (običajno četrtletnih) srečanj na vrhu, kjer se sestajajo voditelji in voditeljice EU, predseduje pa mu stalna predsednica ali predsednik.

Delo Evropskega sveta

  • Odloča o skupni usmeritvi in političnih prednostnih nalogah EU – vendar ne sprejema zakonov.
  • Obravnava zapletena in občutljiva vprašanja, ki jih ni mogoče razrešiti na nižjih ravneh medvladnega sodelovanja.
  • Določa skupno zunanjo in varnostno politiko EU, pri čemer upošteva strateške in obrambne interese EU.
  • Imenuje kandidate na nekatere visoke položaje v EU, denimo v Evropski centralni banki in Komisiji.

Evropski svet lahko za posamezno vprašanje:

Sestava

Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad vseh držav EU, predsednik Evropskega sveta in predsednik Evropske komisije.

Evropski svet skliče in mu predseduje njegov predsednik, ki ga izvoli sam Evropski svet za obdobje dveh let in pol (možno enkratno podaljšanje). Med drugim predsednica oz. predsednik zastopa EU v odnosih z zunanjim svetom.

Način dela Evropskega sveta

Evropski svet se običajno sestane 4-krat letno – vendar lahko pri nujnih zadevah predsednik skliče dodatna zasedanja.

Odločitve običajno sprejema s konsenzom – v nekaterih primerih tudi soglasno ali s kvalificirano večino. Glasujejo lahko le voditelji držav ali vlad.

Evropski svet in državljani

Splošna vprašanja o delu Evropskega sveta lahko zastavite njegovi službi za obveščanje javnosti.

Kontaktni podatki

Evropski svet

Kontaktni podatki

Naslov

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Back to top