Evropska unija

Evropski svet

Pregled

 • Vloga: Določi splošno politično usmeritev in prednostne naloge Evropske unije
 • Člani: Voditelji držav ali vlad držav EU, predsednik Evropske komisije, visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko
 • Predsednik: Donald Tusk
 • Ustanovitev: 1974 (neformalni forum), 1992 (formalni status), 2009 (uradna institucija EU)
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Evropski svet

V okviru Evropskega sveta se sestajajo voditelji EU in odločajo o politični
usmeritvi
EU. Organ predstavlja najvišjo raven političnega sodelovanja med državami EU.

Svet je ena od 7 uradnih institucij EU in deluje v obliki (običajno četrtletnih) zasedanj na
vrhu
voditeljev EU, predseduje mu stalni predsednik.

Delo Evropskega sveta

 • Odloča o skupni usmeritvi in političnih prednostnih nalogah EU – vendar ne
  sprejema zakonov
  .
 • Obravnava zapletena in občutljiva vprašanja, ki jih ni mogoče razrešiti na nižjih ravneh
  medvladnega sodelovanja.
 • Določa skupno zunanjo in varnostno politiko EU, pri čemer
  upošteva strateške in obrambne interese EU.
 • Imenuje kandidate na nekatere visoke položaje v EU, denimo v Evropski centralni banki in Komisiji.

Evropski svet lahko za posamezno vprašanje:

Sestava

Evropski svet sestavljajo voditelji
držav ali vlad vseh držav EU
, predsednik
Evropske komisije
in visoki
predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko
.

Evropski svet skliče in mu predseduje njegov predsednik, ki ga izvoli sam Evropski
svet za obdobje dveh let in pol (možno enkratno podaljšanje). Predsednik Evropskega sveta zastopa
EU v svetu.

Način dela Evropskega sveta

Evropski svet se običajno sestane 4-krat
letno
– vendar lahko pri nujnih zadevah predsednik skliče dodatna zasedanja.

Odločitve običajno
sprejema s konsenzom – v nekaterih primerih tudi soglasno ali s kvalificirano večino.
Glasujejo lahko le voditelji držav ali vlad.

Evropski svet in državljani

Splošna vprašanja o delu
Evropskega sveta lahko naslovite na njegovo službo
za obveščanje javnosti
.

Kontaktni podatki

Evropski svet

Kontaktni podatki

Naslov

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Back to top