Uniunea Europeană

Consiliul European

Consiliul European

Prezentare generală

  • Rol: definește direcția politică generală și prioritățile Uniunii Europene
  • Membri: șefii de stat și de guvern ai țărilor UE, președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene
  • Președinte: Donald Tusk
  • Înființare: în 1974 (forum informal), în 1992 (statut oficial), în 2009 (instituție a UE)
  • Sediu: Bruxelles (Belgia)
  • Site: Consiliul European

Consiliul European reunește liderii UE pentru a stabili agenda politică a Uniunii. Acesta reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările UE.

Consiliul este una dintre cele 7 instituții oficiale ale Uniunii și se prezintă sub formă de summituri (de obicei, trimestriale), prezidate de un președinte permanent.

Ce face Consiliul European?

  • Stabilește orientarea generală și prioritățile politice ale UE, dar nu adoptă acte legislative.
  • Tratează chestiuni complexe și sensibile care nu pot fi soluționate la niveluri mai joase de cooperare interguvernamentală.
  • Definește politica externă și de securitate comună a UE, ținând cont de interesele strategice ale Uniunii și de implicațiile în domeniul apărării.
  • Desemnează și numește candidați la anumite posturi de importanță majoră la nivelul UE, cum ar fi BCE și Comisia.

Pentru fiecare chestiune, Consiliul European poate:

Componență

Consiliul European este format din șefii de stat și de guvern ai țărilor UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene.

Se reunește la convocarea președintelui său, care este ales chiar de către Consiliu pentru un mandat de doi ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. Președintele Consiliului European reprezintă Uniunea în relația cu lumea externă.

Cum lucrează Consiliul European?

De obicei, se reunește de 4 ori pe an, dar președintele poate convoca reuniuni suplimentare pentru a soluționa probleme urgente.

Deciziile se iau în general prin consens, cu unanimitate sau cu majoritate calificată în unele cazuri. Numai șefii de stat sau de guvern pot vota.

Consiliul European și cetățenii

Dacă aveți întrebări cu caracter general despre activitatea Consiliului, adresați-vă serviciului de informare pentru public.

Date de contact

Consiliul European

Date de contact

Adresă

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Back to top