Europese Unie

Europese Raad

In het kort

 • Rol: bepaalt het algemene politieke beleid en de prioriteiten van de EU
 • Leden: de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen, de voorzitter van de Europese Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
 • Voorzitter: Donald Tusk
 • Opgericht in: 1974 (informeel forum), 1992 (formeel statuut), 2009 (officiële EU-instelling)
 • Vestigingsplaats: Brussel (België)
 • Website: Europese Raad

In de Europese Raad komen de EU-leiders bijeen om de politieke agenda van de EU te
bepalen. De Raad vertegenwoordigt het hoogste niveau van politieke samenwerking tussen de
EU-landen.

De EU-leiders houden gewoonlijk om de drie maanden een topontmoeting, die wordt
geleid door een permanente voorzitter. De Raad is een van de zeven officiële instellingen van de EU.

Wat doet
de Europese Raad?

 • Beslist over het algemene beleid en de politieke prioriteiten van de EU, maar
  keurt geen wetten goed
 • Behandelt ingewikkelde of gevoelige zaken die niet kunnen worden opgelost op een lager
  regeringsniveau
 • Bepaalt het gemeenschappelijk internationaal en
  veiligheidsbeleid
  van de EU, en houdt daarbij rekening met strategische belangen en de gevolgen voor
  defensie
 • Nomineert en benoemt kandidaten voor enkele prominente EU-functies in onder meer de ECB en de Commissie

De Europese Raad kan:

Samenstelling

De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden
en regeringsleiders van alle EU-landen
, de voorzitter
van de Europese Commissie
en de hoge
vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
.

Hij wordt bijeengeroepen en voorgezeten
door de voorzitter, die door de Raad
zelf wordt gekozen voor een periode van twee en een half jaar. Die periode kan eenmaal worden
verlengd. De voorzitter vertegenwoordigt ook de EU naar de buitenwereld.

Hoe werkt de
Europese Raad?

De Raad vergadert gewoonlijk viermaal per jaar, maar de voorzitter kan extra
vergaderingen bijeenroepen om dringende zaken te behandelen.

Besluiten worden gewoonlijk genomen bij consensus,
maar soms ook bij unanimiteit of
gekwalificeerde
meerderheid
. Alleen de staatshoofden en regeringsleiders kunnen stemmen.

De Europese Raad en u

Met algemene vragen over het werk van de Raad kunt u terecht bij de dienst voorlichting.

Contact

Europese Raad

Contact

Adres

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Back to top