Europska unija

Europsko vijeće

Pregled

 • Uloga: određuje opće političko usmjerenje i prioritete Europske unije
 • Članovi: šefovi država ili vlada iz svih zemalja EU-a, predsjednik Europske komisije, visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
 • Predsjednik: Donald Tusk
 • Godina osnivanja: 1974. (forum za neslužbene rasprave), 1992. (službeni status), 2009. (službena institucija EU-a)
 • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
 • Web -mjesto Europsko vijeće

Na sastancima Europskog vijeća čelnici zemalja EU-a sastaju se radi određivanja političkog
programa
EU-a. Ono predstavlja najvišu razinu političke suradnje između zemalja EU-a.

Kao u jednoj od sedam službenih institucija EU-a, u Vijeću se (obično četiri puta godišnje) održavaju sastanci
na vrhu
čelnika zemalja EU-a, kojima predsjedava stalni predsjednik.

Nadležnosti Europskog
vijeća

 • odlučuje o općem usmjerenju i političkim prioritetima EU-a – ali ne
  donosi zakonodavstvo
 • bavi se složenim ili osjetljivim pitanjima koja nije moguće riješiti na nižim razinama
  međudržavne suradnje
 • određuje zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a,
  uzimajući u obzir strateške interese i implikacije u području obrane
 • nominira i imenuje osobe na određene visoke položaje na razini EU-a, na primjer one u Europskoj središnoj banci
  i Komisiji

U pogledu svakog pitanja Europsko vijeće može:

Sastav

Sastav Europskog vijeća čine šefovi
država ili vlada svih zemalja EU-a
, predsjednik
Europske komisije
i visoki
predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
.

Predsjednika Europskog vijeća, koji ga
saziva i njime predsjeda, bira samo Vijeće na mandat od dvije i pol godine, koji se može jednom
obnoviti. Predsjednik predstavlja EU na međunarodnoj razini.

Kako funkcionira Europsko
vijeće?

Obično se sastaje četiri puta u godini – no predsjednik može sazvati dodatne
sastanke radi rasprave o hitnim pitanjima.

Odluke uglavnom donosi konsenzusom – ali u nekim
slučajevima i jednoglasno ili kvalificiranom
većinom
. Pravo glasa imaju samo šefovi država ili vlada.

Europsko vijeće i vi

Opće upite o
radu Vijeća možete uputiti njegovoj službi za
informiranje javnosti
.

Kontaktni podaci

Europsko vijeće

Kontaktni podaci

Adresa

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 69 34
Back to top