an tAontas Eorpach

An Chomhairle Eorpach

Forbhreathnú

 • Ról: Leagann sí amach treo polaitiúil ginearálta agus tosaíochtaí an Aontais Eorpaigh
 • Comhaltaí: Ceannairí stáit nó rialtais na mBallstát, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, an tArd-Ionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála
 • Uachtarán: Donald Tusk
 • Bliain a bunaithe: 1974 (fóram neamhfhoirmiúil), 1992 (stádas foirmiúil), 2009 (institiúid oifigiúil AE)
 • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: An Chomhairle Eorpach

Tugann an Chomhairle Eorpach ceannairí AE le chéile chun clár oibre polaitiúil an
Aontais a shocrú. Is í an Chomhairle an leibhéal is airde ó thaobh comhair pholaitiúil de idir na
Ballstáit.

Mar cheann de 7 n-institiúid oifigiúla an Aontais Eorpaigh, bíonn cruinnithe
mullaigh
ag an gComhairle (go ráithiúil de ghnáth) ina dtagann ceannairí AE le chéile, agus uachtarán buan
mar chathaoirleach orthu.

Cad a dhéanann an Chomhairle Eorpach?

 • Is í a chinneann treo foriomlán agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais – ach
  ní ritheann sí dlíthe.
 • Déileálann sí le ceisteanna casta nó íogaire nach féidir a réiteach ar leibhéal níos ísle de
  chomhar idir-rialtasach
 • Socraíonn sí comhbheartas eachtrach agus slándála an
  Aontais, agus leasanna straitéiseacha agus impleachtaí cosanta AE á gcur san áireamh aici
 • Ainmníonn sí agus ceapann sí iarrthóirí do phoist iomráiteacha áirithe san Aontas Eorpach, amhail sa Bhanc
  Ceannais Eorpach agus sa Choimisiún

I gcás gach ceiste, is féidir leis an gComhairle Eorpach:

Comhdhéanamh

Sa Chomhairle Eorpach tá ceannairí
stáit nó rialtais na mBallstát uile
, Uachtarán
an Choimisiúin Eorpaigh
agus an
tArd-Ionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

Is é an tUachtarán, a thionólann an Chomhairle
Eorpach agus is eisean an cathaoirleach uirthi. Is í an Chomhairle Eorpach féin a thoghann an tUachtarán ar feadh
téarma dhá bhliain go leith is féidir a athnuachan uair amháin. Is é an tUachtarán a dhéanann
ionadaíocht ar an Aontas Eorpach i leith an domhain mhóir.

Cén chaoi a n-oibríonn an
Chomhairle Eorpach?

De ghnáth tagann sí le chéile 4 huaire sa bhliain – ach is féidir leis
an Uachtarán cruinnithe breise a thionól chun díriú ar cheisteanna práinneacha.

Dé ghnáth cinneann sí ar
cheisteanna trí chomhthoil – ach d'aontoil nó trí thromlach cáilithe i
gcásanna áirithe. Is iad na ceannairí stáit/rialtais amháin ar féidir leo vótáil

Tusa agus an Chomhairle
Eorpach

Is féidir leat ceisteanna ginearálta faoi obair na Comhairle a chur chuig an tSeirbhís Faisnéise don Phobal.

Sonraí teagmhála

An Chomhairle Eorpach

Sonraí teagmhála

Seoladh

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 281 61 11
Facs
+32 2 281 69 34
Back to top