an tAontas Eorpach

An Chomhairle Eorpach

An Chomhairle Eorpach

Forbhreathnú

  • Ról: Leagann sí amach treo polaitiúil ginearálta agus tosaíochtaí an Aontais Eorpaigh
  • Comhaltaí: Cinn stáit nó rialtais thíortha an Aontais Eorpaigh, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh
  • Uachtarán: Charles Michel
  • Bliain a bunaithe: 1974 (fóram neamhfhoirmiúil), 1992 (stádas foirmiúil), 2009 (institiúid oifigiúil AE)
  • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
  • Suíomh gréasáin: An Chomhairle Eorpach

Tugann an Chomhairle Eorpach ceannairí AE le chéile chun clár oibre polaitiúil an Aontais a shocrú. Is í an Chomhairle an leibhéal is airde ó thaobh comhair pholaitiúil de idir na Ballstáit.

Mar cheann de 7 n-institiúid oifigiúla an Aontais Eorpaigh, bíonn cruinnithe mullaigh ag an gComhairle (go ráithiúil de ghnáth) ina dtagann ceannairí AE le chéile, agus uachtarán buan mar chathaoirleach orthu.

Cad a dhéanann an Chomhairle Eorpach?

  • Is í a chinneann treo foriomlán agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais – ach ní ritheann sí dlíthe.
  • Déileálann sí le ceisteanna casta nó íogaire nach féidir a réiteach ar leibhéal níos ísle de chomhar idir-rialtasach
  • Socraíonn sí comhbheartas eachtrach agus slándála an Aontais, agus leasanna straitéiseacha agus impleachtaí cosanta AE á gcur san áireamh aici
  • Ainmníonn sí agus ceapann sí iarrthóirí do phoist iomráiteacha áirithe san Aontas Eorpach, amhail sa Bhanc Ceannais Eorpach agus sa Choimisiún

I gcás gach ceiste, is féidir leis an gComhairle Eorpach:

Comhdhéanamh

Is iad cinn stáit nó rialtais thíortha uile an Aontais Eorpaigh, Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh atá sa Chomhairle Eorpach.

Is é an tUachtarán, a thionólann an Chomhairle Eorpach agus is eisean an cathaoirleach uirthi. Is í an Chomhairle Eorpach féin a thoghann an tUachtarán ar feadh téarma dhá bhliain go leith is féidir a athnuachan uair amháin. Is é an tUachtarán a dhéanann ionadaíocht ar an Aontas Eorpach i leith an domhain mhóir.

Cén chaoi a n-oibríonn an Chomhairle Eorpach?

De ghnáth tagann sí le chéile 4 huaire sa bhliain – ach is féidir leis an Uachtarán cruinnithe breise a thionól chun díriú ar cheisteanna práinneacha.

Dé ghnáth cinneann sí ar cheisteanna trí chomhthoil – ach d'aontoil nó trí thromlach cáilithe i gcásanna áirithe. Is iad na ceannairí stáit/rialtais amháin ar féidir leo vótáil

Tusa agus an Chomhairle Eorpach

Is féidir leat ceisteanna ginearálta faoi obair na Comhairle a chur chuig an tSeirbhís Faisnéise don Phobal.

Sonraí teagmhála

An Chomhairle Eorpach

Sonraí teagmhála

Seoladh

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 281 61 11
Facs
+32 2 281 69 34
Back to top