Euroopan Unioni

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto

Perustiedot

  • Tehtävä: määrittää EU:n yleiset poliittiset linjaukset ja painopisteet
  • Jäsenet: EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja
  • Puheenjohtaja: Charles Michel
  • Perustettu: vuonna 1974 (epävirallinen foorumi), vuonna 1992 (virallinen asema), vuonna 2009 (virallinen EU-toimielin)
  • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
  • Verkkosivusto: Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostossa EU-johtajat päättävät EU:n poliittisesta linjasta. Se edustaa EU-maiden välisen poliittisen yhteistyön ylintä tasoa.

Eurooppa-neuvosto on yksi EU:n seitsemästä virallisesta toimielimestä. EU-johtajat kokoontuvat yleensä neljännesvuosittain Eurooppa-neuvoston huippukokouksiin, joita vetää pysyvä puheenjohtaja.

Mitä Eurooppa-neuvosto tekee?

  • päättää EU:n yleisestä poliittisesta linjasta ja painopisteistä, mutta sillä ei ole lainsäädäntövaltaa
  • käsittelee monitahoisia tai arkaluontoisia kysymyksiä, joihin ei voida vastata alemman tason hallitustenvälisellä yhteistyöllä
  • määrittelee EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ottaen huomioon EU:n strategiset edut ja puolustusnäkökohdat
  • nimeää ja valitsee ehdokkaat tiettyihin korkean tason EU-tehtäviin, kuten EKP:n ja Euroopan komission johtoon

Eurooppa-neuvosto voi tarvittaessa:

Kokoonpano

Eurooppa-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja.

Kokoukset kutsuu koolle ja niitä johtaa puheenjohtaja, jonka Eurooppa-neuvosto itse valitsee. Puheenjohtajakausi kestää kaksi ja puoli vuotta, ja uudelleenvalinta on mahdollista yhden kerran. Puheenjohtaja myös edustaa EU:ta kansainvälisissä yhteyksissä.

Miten Eurooppa-neuvosto toimii?

Eurooppa-neuvosto kokoontuu tavallisesti neljä kertaa vuodessa, mutta tarvittaessa puheenjohtaja voi kutsua koolle erityiskokouksen.

Päätökset tehdään yleensä konsensusperiaatetta noudattaen, mutta joissakin tapauksissa yksimielisesti tai määräenemmistöllä. Ainoastaan valtion- ja hallitusten päämiehet voivat äänestää.

Eurooppa-neuvosto ja sinä

Eurooppa-neuvoston työtä koskeviin yleisluonteisiin kysymyksiin vastaa yleisötiedotusyksikkö.

Yhteystiedot

Eurooppa-neuvosto

Yhteystiedot

Osoite

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 281 61 11
F.
+32 2 281 69 34
Back to top