Euroopan Unioni

Eurooppa-neuvosto

Perustiedot

 • Tehtävä: määrittää EU:n yleiset poliittiset linjaukset ja painopisteet
 • Jäsenet: EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Euroopan komission puheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
 • Puheenjohtaja: Donald Tusk
 • Perustettu: vuonna 1974 (epävirallinen foorumi), vuonna 1992 (virallinen asema), vuonna 2009 (virallinen EU-toimielin)
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • Verkkosivusto: Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostossa EU-johtajat päättävät EU:n poliittisesta linjasta. Se edustaa
EU-maiden välisen poliittisen yhteistyön ylintä tasoa.

Eurooppa-neuvosto on yksi EU:n
seitsemästä virallisesta toimielimestä. EU-johtajat kokoontuvat neljännesvuosittain Eurooppa-neuvoston kokouksiin,
joita kutsutaan myös huippukokouksiksi. Nillä on pysyvä puheenjohtaja.

Mitä
Eurooppa-neuvosto tekee?

 • päättää EU:n yleisestä poliittisesta linjasta ja painopisteistä, mutta sillä
  ei ole lainsäädäntövaltaa
 • käsittelee monitahoisia tai arkaluontoisia kysymyksiä, joihin ei voida vastata alemman tason
  hallitustenvälisellä yhteistyöllä
 • määrittelee EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
  ottaen huomioon EU:n strategiset edut ja puolustusnäkökohdat
 • nimeää ja valitsee ehdokkaat tiettyihin korkean tason EU-tehtäviin, kuten EKP:n ja Euroopan komission johtoon

Eurooppa-neuvosto voi tarvittaessa:

Kokoonpano

Eurooppa-neuvostoon kuuluvat EU-maiden
valtion- tai hallitusten päämiehet
, Euroopan
komission puheenjohtaja
ja unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
.

Kokoukset kutsuu koolle ja niitä johtaa puheenjohtaja, jonka Eurooppa-neuvosto
itse valitsee. Puheenjohtajakausi kestää kaksi ja puoli vuotta, ja uudelleenvalinta on mahdollista
yhden kerran. Puheenjohtaja edustaa EU:ta kansainvälisissä yhteyksissä.

Miten
Eurooppa-neuvosto toimii?

Eurooppa-neuvosto kokoontuu tavallisesti neljä kertaa vuodessa,
mutta tarvittaessa puheenjohtaja voi kutsua koolle erityiskokouksen.

Päätökset tehdään yleensä konsensusperiaatetta noudattaen,
mutta joissakin tapauksissa yksimielisesti
tai määräenemmistöllä.
Ainoastaan valtion- ja hallitusten päämiehet voivat äänestää.

Eurooppa-neuvosto ja sinä

Eurooppa-neuvoston työtä koskeviin yleisluonteisiin kysymyksiin vastaa yleisötiedotusyksikkö.

Yhteystiedot

Eurooppa-neuvosto

Yhteystiedot

Osoite

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 281 61 11
F.
+32 2 281 69 34
Back to top