Europese Unie

Europees Comité van de Regio's (CvdR)

Europees Comité van de Regio's (CvdR)

In het kort

  • Rol: EU-adviesorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van Europese regionale en lokale overheden
  • Voorzitter: Karl-Heinz Lambertz (PSE)
  • Opgericht in: 1994
  • Locatie: Brussel (België)
  • Website: Europees Comité van de Regio's

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) is een adviesorgaan dat bestaat uit gekozen leden van plaatselijke en regionale overheden in alle 28 EU-landen. Zij kunnen via het CvdR hun mening geven over EU-wetgeving die rechtstreeks gevolgen heeft voor de regio’s en steden.

Wat doet het CvdR?

Het CvdR geeft steden en regio’s een formele stem in het EU-wetgevingsproces zodat rekening wordt gehouden met het standpunt en behoeften van regionale en lokale overheden.

  • De Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement moeten het CvdR raadplegen voor beslissingen die lokale en regionale overheden aangaan, zoals over volksgezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, sociale zaken, economische en sociale cohesie, vervoer, energie en klimaat.
  • Gebeurt dat niet, dan kan het CvdR de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.
  • Wanneer het CvdR een wetsvoorstel ontvangt, brengt het daarover advies uit aan de betrokken EU-instellingen.
  • Het CvdR kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen.

Samenstelling

De leden van het CvdR zijn gekozen leden van lokale of regionale overheden. Ieder land kiest de leden op zijn eigen manier, waarna die door de Raad van de EU worden benoemd voor een hernieuwbare ambtstermijn van vijf jaar. Het aantal leden per land is afhankelijk van het aantal inwoners van elk land.

De leden uit een land vormen samen de nationale delegatie, die een afspiegeling moet zijn van het politieke en geografische evenwicht in dat land.

Elk lid kan er ook voor kiezen om deel uit te maken van een politieke fractie van het CvdR. Momenteel zijn er vijf fracties, die overeenkomen met de belangrijkste politieke families in Europa: de Europese Volkspartij (EVP), de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES), de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), de Europese Alliantie (EA) en de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). De leden kunnen ook besluiten geen deel uit te maken van een fractie (niet-gebonden leden).

Het comité kiest uit zijn midden een voorzitter voor een termijn van twee en een half jaar.

Hoe werkt het CvdR?

Het CvdR wijst een rapporteur aan (een van haar leden) die de belanghebbenden raadpleegt en het advies voorbereidt. Dat ontwerp wordt besproken en goedgekeurd door de voor het onderwerp bevoegde commissie van het CvdR. Het advies wordt vervolgens voorgelegd aan alle leden die het in plenaire zitting, al dan niet gewijzigd, definitief goedkeuren. Tot slot wordt het advies meegedeeld aan alle betrokken EU-instellingen.

Het comité houdt maximaal zes plenaire vergaderingen per jaar, waarbij het advies uitbrengt over zo'n 50 tot 80 wetsvoorstellen.

Het CvdR en u

Het CvdR bevordert participatie op alle niveaus, van regionale en lokale overheden tot individuele burgers. Regionale en lokale instanties, verenigingen, ngo's, experts en academici kunnen deelnemen aan online enquêtes, raadplegingen en evenementen. Er is een verkiezing van de beste Europese Ondernemende Regio, en een proefschriftenwedstrijden voor academici.

Het CvdR heeft tal van netwerken tot stand gebracht. Zo kunnen steden en regio's uit de hele EU ideeën uitwisselen, samenwerken en meepraten over onderwerpen zoals groei en werkgelegenheid, klimaatbescherming, grensoverschrijdende projecten, ontwikkeling en subsidiariteit.

De lokale en regionale overheden kunnen ook het Handvest voor multilevel governance in Europa ondertekenen, om meer bekendheid te geven aan de rol en verantwoordelijkheid van gemeenten en regio's in het openbaar bestuur van de EU.

Contact

Europees Comité van de Regio's

Contact

Adres

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 282 22 11
Fax
+32 2 282 23 25
Bezoeken

Soort bezoek: Voorlichtingsbezoek

Groepsgrootte: Minimaal 15 personen

Reservering: Minimaal 2 maanden van tevoren

Minimumleeftijd: 14 jaar

Bezoek het Europees Comité van de Regio's

Back to top