Euroopan Unioni

Euroopan alueiden komitea (AK)

Euroopan alueiden komitea (AK)

Perustiedot

  • Tehtävä: neuvoa-antava elin, joka edustaa Euroopan alue- ja paikallisviranomaisia
  • Puheenjohtaja: Apostolos Tzitzikostas
  • Perustettu: vuonna 1994
  • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
  • Verkkosivusto: Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea (AK) on EU:n neuvoa-antava elin, joka koostuu EU:n kaikkien 27 jäsenmaan alue- ja paikallistason edustajista. Komiteassa edustajat voivat ilmaista mielipiteensä alueita ja kaupunkeja välittömästi koskevista EU:n lainsäädäntöehdotuksista.

Mitä Euroopan alueiden komitea tekee?

Euroopan alueiden komitea antaa Euroopan alueille ja kaupungeille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n päätöksentekoon ja varmistaa, että alueellisten ja paikallisten viranomaisten kannat ja tarpeet otetaan huomioon.

  • Euroopan komission, EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin on kuultava Euroopan alueiden komiteaa valmisteltaessa lainsäädäntöä aloilla, joka koskevat suoraan paikallis- ja aluehallintoa. Tällaisia aloja ovat muun muassa terveydenhuolto, koulutus, työllisyys, sosiaalipolitiikka, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, liikenne, energia ja ilmastonmuutos.
  • Mikäli näin ei tapahdu, komitea voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.
  • Kun lainsäädäntöehdotus on toimitettu Euroopan alueiden komitealle, sen jäsenet keskustelevat ehdotuksesta ja antavat siitä lausunnon EU:n muille toimielimille.
  • Komitea voi antaa lausuntoja myös omasta aloitteestaan.

Kokoonpano

Euroopan alueiden komitean jäsenet ovat vaaleilla valittuja paikallis- tai aluehallinnon edustajia. Kukin maa valitsee haluamansa jäsenet, jotka EU:n neuvosto nimittää viisivuotiseksi toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia. Yksittäisen maan jäsenten määrä riippuu maan väkiluvusta.

Maan edustajat muodostavat maakohtaisen valtuuskunnan, joka heijastaa maan poliittista, maantieteellistä, alueellista ja paikallista tasapainoa.

Jäsen voi halutessaan liittyä johonkin poliittiseen ryhmään. Tällä hetkellä ryhmiä on kuusi: Euroopan kansanpuolue (EPP), Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue (PES), Renew Europe -ryhmä, Euroopan allianssiryhmä (EA), Euroopan konservatiivit ja reformistit (ECR) sekä Vihreät. Jäsen voi myös pysyä poliittisesti sitoutumattomana.

Euroopan alueiden komitea valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan kahdeksi ja puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Miten Euroopan alueiden komitea toimii?

Komitea nimittää yhden jäsenistään esittelijäksi, joka kuulee eri sidosryhmiä ja laatii lausunnon. Lausunnosta keskustellaan ja se hyväksytään kyseisestä politiikan alasta vastaavassa valiokunnassa. Sen jälkeen lausunto esitellään komitean kaikille jäsenille täysistunnossa, jossa jäsenet äänestävät muutoksista ja hyväksymisestä. Lopuksi lausunto toimitetaan muille EU:n toimielimille.

Vuodessa pidetään enintään 6 täysistuntoa, joissa hyväksytään lausunnot 50–80:sta EU:n säädösehdotuksesta.

Euroopan alueiden komitea ja sinä

Euroopan alueiden komitea kannustaa kaikkia ilmaisemaan kantansa: niin alue- ja paikallishallinnon edustajia kuin yksittäisiä kansalaisiakin. Alueelliset ja paikalliset viranomaiset, kansalais- ja muut järjestöt, asiantuntijat ja tiedeyhteisöjen edustajat voivat osallistua verkkokyselyihin, kuulemisiin ja tapahtumiin. Euroopan yrittäjyysalue ‑tunnustusta voivat tavoitella alueet, joilla on poliittista toimivaltaa, ja tiedeyhteisöille on tarjolla väitöskirjakilpailu.

Komitea on perustanut verkostoja, joissa EU:n alueet ja kaupungit voivat jakaa hyviä käytäntöjä, tehdä yhteistyötä ja osallistua EU-keskusteluun. Verkostojen teemoja ovat muun muassa kasvu ja työllisyys, ilmastonmuutos, rajat ylittävä yhteistyö, kehitysyhteistyö ja toissijaisuusperiaate.

Euroopan alueiden komitea edustaa 1 miljoonaa Euroopan unionin paikallis- ja aluepoliitikkoa. Sillä on erityinen suhde nuorten vaaleilla valittujen poliitikkojen ryhmään (YEPs), jonka edustajia kutsutaan alueiden komitean täysistuntoihin ja esimerkiksi Euroopan alueiden ja kuntien huippukokoukseen.

Yhteystiedot

Euroopan alueiden komitea

Yhteystiedot

Osoite

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 282 22 11
F.
+32 2 282 23 25
Vierailut

Vierailutyypit: esittelytilaisuus

Ryhmän vähimmäiskoko: 15 henkeä

Pakollinen etukäteisvaraus: 2 kuukautta etukäteen

Vierailijoiden vähimmäisikä: 14 vuotta

Vierailut Euroopan alueiden komiteassa

Back to top