Eiropas Savienība

Eiropas Centrālā banka (ECB)

Eiropas Centrālā banka (ECB)

Īss apraksts

 • Uzdevums: pārvaldīt eiro valūtu, nodrošināt cenu stabilitāti, noteikt ES ekonomikas un monetāro politiku
 • Prezidente: Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)
 • Locekļi: ECB prezidente, viceprezidents un visu ES valstu centrālo banku vadītāji
 • Dibināšanas gads: 1998
 • Atrašanās vieta: Frankfurte (Vācija)
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Centrālā banka

Eiropas Centrālā banka (ECB) nodarbojas ar eiro valūtas pārvaldību un veido un īsteno ES ekonomikas un monetāro politiku. Tās galvenais mērķis ir rūpēties par cenu stabilitāti, tādējādi atbalstot izaugsmi un jaunu darbvietu veidošanu.

Ko dara ECB?

 • Nosaka procentu likmes, par kurām tā aizdod naudu eirozonas komercbankām, tādējādi kontrolējot apritē esošās naudas daudzumu un inflāciju.
 • Pārvalda eirozonas ārvalstu valūtu rezerves un valūtu pirkšanu un pārdošanu, lai līdzsvarotu valūtu maiņas kursu.
 • Gādā, lai valstu iestādes pareizi uzraudzītu finanšu tirgus un iestādes un lai maksājumu sistēmas darbotos labi.
 • Gādā par Eiropas banku sistēmas drošību un stabilitāti.
 • Dod atļauju eirozonas valstīm izlaist eiro banknotes.
 • Uzrauga cenu tendences un izvērtē riskus, kas apdraud cenu stabilitāti.

Viss ECB uzdevumu saraksts

Sastāvs

ECB prezidente pārstāv banku augsta līmeņa ES un starptautiskajās sanāksmēs. ECB ir šādas trīs lēmējinstances:

 • ECB Padome – tās galvenā lēmējstruktūra,
  sastāv no Valdes (sk. tālāk) un no eirozonas valstu centrālo banku vadītājiem;
 • Valde – nodarbojas ar ECB ikdienas vadību.
  Tajā darbojas ECB prezidente, viceprezidents un 4 citi locekļi, kurus eirozonas valstu vadītāji ieceļ amatā uz 8 gadiem;
 • Ģenerālpadome – tās uzdevums ir drīzāk konsultēt un koordinēt.
  Tajā ietilpst ECB prezidente, viceprezidents un visu ES valstu centrālo banku vadītāji.

Kā strādā ECB?

ECB sadarbojas ar visu ES valstu centrālajām bankām. Kopā tās veido Eiropas Centrālo banku sistēmu.

Tā vada sadarbību starp eirozonas centrālajām bankām. To dēvē arī par Eirosistēmu.

Vadības struktūru darbs

 • ECB Padome novērtē ekonomisko un monetāro attīstību, definē eirozonas monetāro politiku un nosaka procentu likmes, ar kurām komercbankas var aizņemties naudu no ECB.
 • Valde īsteno monetāro politiku, veic ECB ikdienas vadību, sagatavo ECB Padomes sanāksmes un īsteno pilnvaras, ko tai uzticējusi ECB Padome.
 • Ģenerālpadome sniedz padomus un koordinē darbu, kā arī palīdz sagatavoties eirozonas paplašināšanai nākotnē.

ECB un jūs

Jūs varat sazināties ar ECB pa e-pastu, lai lūgtu tehnisku informāciju vai informatīvus materiālus.

Kontaktinformācija

Eiropas Centrālā banka (ECB)

Kontaktinformācija

Adrese

Sonnemannstrasse 20

D-60314 Frankfurt-am-Main

Deutschland

Ta-lr
+49 69 13 44 0
Fakss
+49 69 13 44 60 00
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: divu veidu informatīva sanāksme, ekskursija pa ēku kompleksu.

Minimālais grupas lielums: 15 cilvēki
Iepriekšējas pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Apmeklētāju minimālais vecums: 16 gadi

Apmeklējiet Eiropas Centrālo banku

Back to top