Europos Sąjunga

Europos Centrinis Bankas (ECB)

Europos Centrinis Bankas (ECB)

Apžvalga

 • Vaidmuo: valdyti eurą, palaikyti kainų stabilumą ir vykdyti ES ekonominę ir pinigų politiką
 • Pirmininkė Christine Lagarde
 • Nariai: ECB pirmininkas, jo pavaduotojas ir visų ES šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai
 • Įsteigtas 1998 m.
 • Vieta: Frankfurtas (Vokietija)
 • Interneto svetainė Europos Centrinis Bankas.

Europos Centrinis Bankas (ECB) valdo eurą, formuoja ir vykdo ES ekonominę ir pinigų politiką. Svarbiausia jo užduotis yra palaikyti kainų stabilumą kartu remiant ekonomiką ir skatinant kurti darbo vietas.

Europos Centrinio Banko veikla

 • Nustato palūkanų normas, už kurias skolina pinigus euro zonos komerciniams bankams, ir taip kontroliuoja pinigų pasiūlą ir infliaciją
 • Tvarko euro zonos užsienio valiutos atsargas ir prireikus perka arba parduoda valiutą, kad būtų išlaikoma valiutų kursų pusiausvyra
 • Užtikrina, kad nacionalinės valdžios institucijos tinkamai prižiūrėtų finansų rinkas bei institucijas, ir sklandų mokėjimo sistemų veikimą
 • Užtikrina Europos bankų sistemos saugumą ir patikimumą
 • Suteikia euro zonos šalims leidimą leisti euro banknotus
 • Stebi kainų tendencijas ir vertina kainų stabilumui kylantį pavojų

Visi ECB uždaviniai

Sudėtis

ECB pirmininkas atstovauja bankui aukšto lygmens ES ir tarptautiniuose susitikimuose. Europos centrinį banką sudaro trys toliau nurodyti sprendimus priimantys organai.

 • Valdančioji tarybasvarbiausias sprendimus priimantis organas.
  Ją sudaro Vykdomoji valdyba (žr. toliau) ir euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai.
 • Vykdomoji valdyba tvarko ECB einamuosius reikalus.
  Ją sudaro ECB pirmininkas, jo pavaduotojas ir 4 kiti nariai, kuriuos 8 metams skiria euro zonos šalių vadovai.
 • Bendroji taryba atlieka labiau patariamąją ir koordinavimo funkciją.
  Ją sudaro ECB pirmininkas, jo pavaduotojas ir visų ES šalių centrinių bankų valdytojai.

Kaip Europos Centrinis Bankas dirba?

ECB dirba su visų ES šalių centriniais bankais. Kartu jie sudaro Europos centrinių bankų sistemą.

Jis vadovauja euro zonos centrinių bankų bendradarbiavimui. Ši sistema vadinama Eurosistema.

Valdymo organų veikla

 • Valdančioji taryba vertina ekonomikos ir pinigų srities padėties raidą, nustato euro zonos pinigų politiką ir palūkanų, už kurias komerciniai bankai gali pasiskolinti pinigų iš ECB, normas.
 • Vykdomoji valdyba atsakinga už pinigų politikos vykdymą, banko kasdienę veiklą, Valdančiosios tarybos posėdžių rengimą ir tam tikrų Valdančiosios tarybos suteiktų įgaliojimų vykdymą.
 • Bendroji taryba prisideda prie patariamųjų bei koordinavimo darbų ir padeda rengtis naujų šalių prisijungimui prie euro zonos.

Europos Centrinis Bankas ir jūs

Galite kreiptis į ECB e. laišku dėl techninių klausimų arba informacinės medžiagos.

Kontaktiniai duomenys

Europos Centrinis Bankas (ECB)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Sonnemannstrasse 20

D-60314 Frankfurt-am-Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: 2 rūšių informaciniai pranešimai, ekskursija po pastatų kompleksą.

Minimalus grupės dydis: 15 asmenų
Reikia užsisakyti iš anksto: prieš 3 mėnesius
Minimalus lankytojų amžius: 16 metų

Apsilankymas Europos Centriniame Banke

Back to top