an tAontas Eorpach

an Banc Ceannais Eorpach (BCE)

an Banc Ceannais Eorpach (BCE)

Forbhreathnú

 • Ról: An euro a bhainistiú, praghsanna a choimeád cobhsaí agus beartas eacnamaíoch agus airgeadaíochta an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm
 • Uachtarán: Mario Draghi
 • Comhaltaí: Uachtarán agus Leas-Uachtarán BCE agus gobharnóirí banc ceannais náisiúnta ó Bhallstáit uile an Aontais.
 • Bliain a bhunaithe: 1998
 • Suíomh: Frankfurt (an Ghearmáin)
 • Suíomh gréasáin: an Banc Ceannais Eorpach

Is é an Banc Ceannais Eorpach (BCE) a bhainistíonn an euro agus a cheapann agus a chuireann i bhfeidhm beartas eacnamaíoch agus airgeadaíochta an Aontais Eorpach. Is é an phríomhaidhm atá aige praghsanna a choimeád cobhsaí, ag tacú le fás eacnamaíoch agus cruthú post ar an gcaoi sin.

Cad a dhéanann BCE?

 • Socraíonn sé na rátaí úis ag a dtabharfaidh sé iasachtaí do bhainc thráchtála sa limistéar euro, agus rialaíonn sé an soláthar airgid agus boilsciú ar an gcaoi sin
 • Bainistíonn sé cúlchistí airgeadra eachtraigh an limistéir euro agus ceannach nó díol airgeadraí chun rátaí malairte a chothromú
 • Cinntíonn sé go ndéanann na húdaráis náisiúnta maoirseacht mhaith ar mhargaí agus institiúidí airgeadais, agus go bhfeidhmíonn córais íocaíochta go maith.
 • Cinntíonn sé sábháilteacht agus stuamacht an chórais baincéireachta Eorpaigh
 • Údaraíonn sé do na tíortha sa limistéar euro nótaí bainc euro a tháirgeadh
 • Déanann sé monatóireacht ar threochtaí praghsanna agus measúnú ar rioscaí do chobhsaíocht praghsanna.

Liosta iomlán chúraimí BCE

Comhdhéanamh

Déanann Uachtarán BCE ionadaíocht ar an mBanc ag cruinnithe ardleibhéil AE agus idirnáisiúnta. Tá na 3 chomhlacht cinnteoireachta seo a leanas ag BCE:

 • An Chomhairle Rialaithe – an príomhchomhlacht cinnteoireachta.
  Is éard atá inti an Bord Feidhmiúcháin (féach thíos) agus gobharnóirí na mbanc ceannais náisiúnta ó thíortha an limistéir euro.
 • An Bord Feidhmiúcháin – bíonn sé ag déileáil le reáchtáil laethúil BCE.
  Tá Uachtarán agus Leas-Uachtarán BCE ar an mBord chomh maith le 4 chomhalta eile arna gceapadh ag ceannairí an limistéir euro ar feadh téarmaí 8 mbliana.
 • An Chomhairle Ghinearálta – is ról comhairleach agus comhordúcháin atá aici den chuid is mó.
  Tá Uachtarán agus Leas-Uachtarán BCE agus gobharnóirí na mbanc ceannais ó Bhallstáit uile an Aontais ar an gComhairle.

Cén chaoi a n-oibríonn BCE?

Oibríonn BCE leis na bainc cheannais náisiúnta de chuid na mBallstát go léir. Tugtar Córas Eorpach na mBanc Ceannais orthu agus iad le chéile.

Stiúraíonn an Córas comhar idir na bainc cheannais sa limistéar euro. Glaoitear an Eurochóras air sin.

Obair na gcomhlachtaí rialaithe

 • An Chomhairle Rialaithe – déanann sí measúnú ar fhorbairtí eacnamaíocha agus airgeadaíochta, sainíonn sí beartas airgeadaíochta an limistéir euro agus socraíonn sí na rátaí úis ar ar féidir le bainc thráchtála iasachtaí a fháil ó BCE.
 • An Bord Feidhmiúcháin – cuireann sé beartas airgeadaíochta i bhfeidhm, bainistíonn sé oibríochtaí laethúla, ullmhaíonn sé cruinnithe na Comhairle Rialaithe agus feidhmíonn sé cumhachtaí arna dtarmligean chuige ag an gComhairle Rialaithe.
 • An Chomhairle Ghinearálta – glacann sí páirt in obair chomhairleach agus chomhordúcháin agus cuidíonn sí le tíortha nua agus iad ag ullmhú le dul isteach sa limistéar euro.

Tusa agus BCE

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le BCE trí ríomhphost le haghaidh faisnéis theicniúil nó fógraíochta a fháil.

Sonraí teagmhála

An Banc Ceannais Eorpach

Sonraí teagmhála

Seoladh

Sonnemannstrasse 20

D-60314 Frankfurt-am-Main

Deutschland

Teileafón
+49 69 13 44 0
Facs
+49 69 13 44 60 00
Cuairt

An cineál cuairte: Dhá chineál seisiúin eolais, agus cuairt ar an gcoimpléasc foirgneamh.

Íosmhéid an ghrúpa: 15 dhuine
An t-achar is gá an chuairt a chur in áirithe roimhe ré: 3 mhí
Aois íosta na gcuairteoirí: 16 bliana

Cuairt a thabhairt ar an mBanc Ceannais Eorpach

Back to top