Euroopa Liit

Euroopa Keskpank (EKP)

Euroopa Keskpank (EKP)

Ülevaade

 • Roll: hallata eurot, säilitada hinnad stabiilsena ning suunata ELi majandus- ja rahapoliitikat
 • President: Mario Draghi
 • Liikmed: EKP president, asepresident ning kõigi ELi liikmesriikide keskpankade juhid
 • Asutamisaasta: 1998
 • Asukoht: Frankfurt (Saksamaa)
 • Veebisait: Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpank haldab eurot ning kujundab ja rakendab ELi majandus- ja rahapoliitikat. Panga peamine eesmärk on säilitada hindade stabiilsus, toetades niimoodi majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Millega Euroopa Keskpank tegeleb?

 • Kehtestab intressimäärad, millega ta annab laene euroala kommertspankadele, kontrollides seeläbi raha pakkumist ja inflatsiooni.
 • Haldab euroala välisvaluutareserve ja valuutade ostu või müüki vahetuskursside tasakaalustamiseks.
 • Tagab, et siseriiklikud asutused teostaksid tõhusat finantsturgude ja finantseerimisasutuste järelevalvet ning et maksesüsteemid toimiksid tõrgeteta.
 • Tagab Euroopa pangandussüsteemi turvalisuse ja usaldatavuse.
 • Annab volitused euro pangatähtede trükkimiseks euroala riikides.
 • Jälgib hinnasuundumusi ja hindab ohte hinnastabiilsusele.

EKP ülesannete täielik nimekiri

Koosseis

EKP president esindab panka kõrgetasemelistel ELi ja rahvusvahelistel kohtumistel. Euroopa Keskpangal on kolm otsuseid tegevat organit:

 • Peamine otsuseid tegev organ on nõukogu.
  Nõukogu koosneb juhatusest (vt all) ja euroala riikide keskpankade juhtidest.
 • Juhatus tegeleb EKP igapäevase juhtimisega.
  Juhatusse kuulub president, asepresident ja 4 muud liiget, kes nimetatakse ametisse euroala riikide juhtide poolt 8 aastaks.
 • Üldnõukogul on nõuandev ja koordineeriv roll.
  See koosneb EKP presidendist ja asepresidendist ning kõigi ELi liikmesriikide keskpankade juhtidest.

Kuidas Euroopa Keskpank töötab?

EKP teeb koostööd kõigi ELi liikmesriikide keskpankadega. Koos moodustavad nad Euroopa Keskpankade Süsteemi.

See suunab euroala keskpankade vahelist koostööd. Seda nimetatakse eurosüsteemiks.

Juhtorganite töö

 • EKP nõukogu hindab arengusuundi majanduses ja rahanduses, määrab euroala rahapoliitika ja fikseerib intressimäärad, millega kommertspangad saavad keskpangalt raha laenata.
 • EKP juhatus vastutab rahapoliitika elluviimise, panga igapäevase tegevuse juhtimise ja panga nõukogu koosolekute ettevalmistamise eest ning kasutab volitusi, mille nõukogu on talle delegeerinud.
 • EKP üldnõukogu aitab kaasa nõuandvale ja koordineerivale tegevusele ning aitab ette valmistada uute riikide ühinemist euroalaga.

EKP ja Teie

Tehnilise või tutvustava teabe saamiseks võite võtta EKPga ühendust e-posti teel.

Kontaktandmed

Euroopa Keskpank (EKP)

Kontaktandmed

Aadress

Sonnemannstrasse 20

D-60314 Frankfurt-am-Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Faks
+49 69 13 44 60 00
Külastused

Külastuste liigid: kahte liiki teabekülastused, hoonekompleksi ringkäik.

Minimaalne rühma suurus: 15 inimest
Kohustus eelnevalt registreerida: 3 kuud
Minimaalne külastajate vanus: 16 aastat

Külastage Euroopa Keskpanka

Back to top