Evropská unie

Evropská centrální banka (ECB)

Evropská centrální banka (ECB)

Přehled

 • Úloha: Spravovat jednotnou měnu, udržovat stabilní ceny a provádět hospodářskou a měnovou politiku EU
 • Prezidentka: Christine Lagardeová
 • Členové: Prezidentka a viceprezident ECB a guvernéři národních centrálních bank všech zemí EU
 • Rok zřízení: 1998
 • Sídlo: Frankfurt nad Mohanem (Německo)
 • Internetové stránky: Evropská centrální banka

Evropská centrální banka (ECB) spravuje euro a koncipuje hospodářskou a měnovou politiku EU, kterou také provádí. Jejím hlavním cílem je udržovat stabilní ceny a podporovat tak hospodářský růst a vytváření pracovních míst.

Úkoly Evropské centrální banky

 • Stanovuje úrokové sazby, za které půjčuje komerčním bankám v eurozóně, a tím reguluje peněžní zásobu a inflaci.
 • Spravuje devizové rezervy eurozóny a řídí nákup či prodej měn k udržení stability směnných kurzů.
 • Stará se o to, aby orgány členských států dohlížely nad finančními trhy a institucemi, a zajišťuje hladké fungování platebního styku.
 • Zajišťuje bezpečnost evropského bankovního systému a pečuje o jeho dobrý stav.
 • Uděluje zemím eurozóny povolení tisknout eurobankovky.
 • Sleduje vývoj cen a vyhodnocuje rizika ohrožující cenovou stabilitu.

Úplný seznam úkolů ECB

Složení

Prezident ECB zastupuje banku na evropských i mezinárodních zasedáních na vysoké úrovni. ECB má 3 rozhodovací orgány:

 • Radu guvernérůhlavní rozhodovací orgán.
  Zasedají v ní členové Výkonné rady (viz níže) a guvernéři centrálních bank států eurozóny.
 • Výkonnou radu – zabývá se běžným chodem ECB.
  Tvoří ji prezident, viceprezident a 4 další členové, které na funkční období 8 let jmenují vedoucí představitelé zemí eurozóny.
 • Generální radu – zastává spíše poradní a koordinační úlohu.
  Zasedá v ní prezident a viceprezident ECB a guvernéři centrálních bank všech členských států EU.

Činnost Evropské centrální banky

ECB spolupracuje s národními centrálními bankami všech zemí EU. Společně tvoří Evropský systém centrálních bank.

Stojí v čele spolupráce mezi centrálními bankami v eurozóně. Tato spolupráce je označována termínem Eurosystém.

Činnost řídicích orgánů

 • Rada guvernérů vyhodnocuje vývoj hospodářské a měnové situace, určuje měnovou politiku eurozóny a stanoví úrokové sazby, za něž si mohou komerční banky od ECB půjčovat.
 • Výkonná rada provádí měnovou politiku, řídí každodenní operace, připravuje zasedání Rady guvernérů a vykonává pravomoci, které ji Rada guvernérů svěřila.
 • Generální rada přispívá k poradní a koordinační činnosti a pomáhá novým zemím při jejich přípravě na vstup do eurozóny.

Evropská centrální banka a vy

S žádostí o odborné či propagační informace se můžete na ECB obrátit e-mailem.

Kontaktní údaje

Evropská centrální banka (ECB)

Kontaktní údaje

Adresa

Sonnemannstrasse 20

D-60314 Frankfurt-am-Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Navštívit

Typ návštěvy: 2 typy informativních setkání, prohlídka komplexu budov.

Minimální velikost skupiny: 15 osob
Povinná rezervace: 3 měsíce předem
Minimální věk návštěvníků: 16 let

Evropská centrální banka – návštěvy pro veřejnost

Back to top