Европейски съюз

Европейска централна банка (ЕЦБ)

Европейска централна банка (ЕЦБ)

Преглед

 • Роля: управлява еврото, поддържа ценовата стабилност и провежда икономическата и паричната политика на ЕС
 • Председател: Кристин Лагард
 • Членове: председателят и заместник-председателят на ЕЦБ и управителите на националните централни банки на всички държави от ЕС
 • Основана през: 1998 г.
 • Местоположение: Франкфурт, Германия
 • Уебсайт: Европейска централна банка

Европейската централна банка (ЕЦБ) управлява еврото и определя и прилага икономическата и паричната политика на ЕС. Нейната основна цел е да поддържа ценовата стабилност, като по този начин подкрепя икономическия растеж и създаването на работни места.

Какво прави ЕЦБ?

 • Определя лихвените равнища, на които отпуска заеми на търговските банки в еврозоната, като по този начин контролира паричното предлагане и инфлацията.
 • Управлява резервите от чужда валута на еврозоната и покупките или продажбите на валута, за да се балансират обменните курсове.
 • Следи за това националните власти да упражняват подходящ надзор над финансовите пазари и институции и платежните системи да функционират безпроблемно.
 • Гарантира сигурността и стабилността на европейската банкова система.
 • Разрешава отпечатването на евробанкноти в страните от еврозоната.
 • Следи ценовите тенденции и оценява риска, който те представляват по отношение на ценовата стабилност.

Пълен списък на задачите на ЕЦБ

Състав

Председателят на ЕЦБ представлява банката на срещи на европейско и международно равнище. В ЕЦБ има три органа, които вземат решения:

 • Управителен съветосновният орган за вземане на решения.
  Той включва Изпълнителния съвет (вж. по-долу) плюс управителите на националните централни банки в страните от еврозоната.
 • Изпълнителен съвет — занимава се с ежедневната работа на ЕЦБ.
  Състои се от председателя на ЕЦБ, заместник-председателя и 4 други членове, назначени за 8 години от ръководителите на държавите от еврозоната.
 • Генерален съвет — има предимно консултативна и координационна роля.
  Състои се от председателя и заместник-председателя на ЕЦБ и управителите на националните централни банки на всички държави от ЕС.

Как функционира ЕЦБ?

ЕЦБ работи с националните централни банки на всички страни от ЕС. Заедно те образуват Европейската система на централните банки.

Тя ръководи сътрудничеството между централните банки в еврозоната. То е известно като Евросистема.

Функции на ръководните органи

 • Управителен съвет — оценява икономическите и паричните тенденции, определя паричната политика на еврозоната и лихвените равнища, на които търговските банки могат да получават заеми от банката.
 • Изпълнителен съвет — прилага паричната политика, ръководи ежедневните операции, подготвя заседанията на Управителния съвет и упражнява правомощията, делегирани му от Генералния съвет.
 • Генерален съвет — подпомага консултативната и координационната работа на ЕЦБ и помага при подготовката на нови държави за въвеждане на еврото.

ЕЦБ и вие

Можете да се свържете с ЕЦБ по електронна поща за техническа или разяснителна информация.

Координати за връзка

Европейска централна банка (ЕЦБ)

Координати за връзка

Адрес

Sonnemannstrasse 20

D-60314 Frankfurt-am-Main

Deutschland

Тел
+49 69 13 44 0
Факс
+49 69 13 44 60 00
Посетете

Вид посещение: 2 вида информационни сесии, обиколка на сградата.

Минимален размер на групата: 15 души
Изискване за предварителна резервация: 3 месеца
Минимална възраст на посетителите: 16 години

Посетете Европейската централна банка

Back to top