Europeiska Unionen

Europeiska utrikestjänsten

Europeiska utrikestjänsten

Översikt

  • Uppgift: Sköter EU:s diplomatiska förbindelser med omvärlden och driver EU:s utrikes- och säkerhetspolitik
  • Utrikesrepresentant: Federica Mogherini
  • Inrättad: 2011
  • Plats: Bryssel (Belgien)
  • Webbplats: Europeiska utrikestjänsten

Europeiska utrikestjänsten är EU:s diplomatiska kår med uppgift att göra EU:s utrikespolitik mer samstämmig och effektiv för att öka EU:s internationella inflytande.

Vad gör utrikestjänsten?

Utrikestjänsten ska också

Sammansättning

Utrikestjänsten leds av EU:s utrikesrepresentant eller den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Tjänsten består av

Hur arbetar utrikestjänsten?

EU:s utrikesrepresentant är också vice ordförande i EU-kommissionen. Hon företräder EU:s utrikes- och säkerhetsarbete i världen, samordnar EU-kommissionens arbete med yttre förbindelser och leder mötena med EU-ländernas utrikes-, försvars- och biståndsministrar. Utrikesrepresentanten genomför också EU:s utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans med EU-länderna och med hjälp av både medlemsländernas och EU:s resurser. På så sätt blir EU:s utrikespolitik mer samstämmig.

Utanför sina gränser företräds EU av EU-delegationerna som fungerar ungefär som ambassader.

Vad kan utrikestjänsten erbjuda dig?

EU:s utrikespolitik och program bidrar till att skydda dig som EU-medborgare i länder utanför EU och kan också erbjuda dig jobb och utbildning.

Intresserad av utrikestjänsten och dess arbete? Då kan du

Kontaktuppgifter till

Europeiska utrikestjänsten

Kontaktuppgifter till

Adress

1046 Brussels

Belgium

Tfn
+32 2 584 11 11
Back to top