Európska únia

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

Prehľad

  • Úloha: riadi diplomatické vzťahy EÚ s inými krajinami a vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ
  • Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Federica Mogheriniová
  • Rok vzniku: 2011
  • Sídlo: Brusel (Belgicko)
  • Webové sídlo: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je diplomatická služba Európskej únie. Jej cieľom je dosiahnuť, aby zahraničná politika EÚ bola účinnejšia a jednotnejšia, čo pomôže zvýšiť vplyv Európy vo svete.

Čo robí ESVČ?

Medzi praktické príklady patria:

  • budovanie mieru – prostredníctvom politickej, hospodárskej a praktickej podpory,
  • zaisťovanie bezpečnosti – v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky,
  • udržiavanie dobrých vzťahov s bezprostrednými susedmi EÚ prostredníctvom európskej susedskej politiky,
  • rozvojová a humanitárna pomoc a reakcia na krízu,
  • riešenie otázok zmeny klímy a ľudských práv.

Zloženie

Európsku službu pre vonkajšiu činnosť vedie ministerka zahraničných vecí EÚ (alebo aj vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku). Služba pôsobí:

Ako funguje ESVČ?

Vysoká predstaviteľka je zároveň podpredsedníčkou Európskej komisie. Reprezentuje zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ na celom svete, koordinuje prácu Európskej komisie v oblasti vonkajších vzťahov EÚ a predsedá na zasadnutiach európskych ministrov zahraničných vecí, obrany a rozvoja. Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ spoločne s krajinami Únie, na čo využíva vnútroštátne a európske zdroje. Takto sa zabezpečuje konzistentnosť zahraničnej politiky v celej EÚ.

V zahraničí je Európska únia zastúpená úradmi v jednotlivých krajinách, teda delegáciami Únie, ktoré plnia podobnú úlohu ako veľvyslanectvá.

ESVČ a vy

Politiky a programy EÚ v oblasti zahraničných vecí pomáhajú chrániť občanov EÚ mimo jej hraníc a takisto môžu poskytovať príležitosti na vzdelávanie a kariérny rozvoj.

S ESVČ môžete spolupracovať/ESVČ môžete kontaktovať prostredníctvom:

Kontaktné údaje

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Kontaktné údaje

Adresa

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Back to top