Uniunea Europeană

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)

Prezentare generală

  • Rol: gestionează relațiile diplomatice ale UE cu țări terțe și conduce politica externă și de securitate a Uniunii Europene
  • Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate: Federica Mogherini
  • Înființare: 2011
  • Sediu: Bruxelles (Belgia)
  • Site: Serviciul European de Acțiune Externă

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAS) este serviciul diplomatic al UE. Scopul său este să sporească eficiența și coerența politicii externe a UE, contribuind astfel la creșterea influenței Europei la nivel global.

Ce face SEAE?

Iată câteva domenii concrete în care intervine SEAE:

Componență

Serviciul European de Acțiune Externă este condus de șeful diplomației europene - Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate. Serviciul este alcătuit din:

Cum lucrează SEAE?

Înaltul Reprezentant este și vicepreședinte al Comisiei Europene. Acesta reprezintă politica externă și de securitate a UE în lume, coordonează activitatea Comisiei Europene în domeniul relațiilor externe și prezidează reuniunile miniștrilor de externe, ai apărării și ai dezvoltării din statele membre. Înaltul Reprezentant implementează politica externă și de securitate a UE, împreună cu statele membre, beneficiind de resursele disponibile la nivel național și european. Acest lucru contribuie la asigurarea coerenței în materie de politică externă.

În afara frontierelor sale, Uniunea Europeană este reprezentată de o serie de birouri locale - delegațiile UE - care au un rol similar celui îndeplinit de o ambasadă.

SEAE și cetățenii

Politicile și programele UE în domeniul afacerilor externe contribuie la protejarea cetățenilor europeni în afara frontierelor UE oferind, în același timp, numeroase oportunități de studiu și carieră.

Pentru a intra în contact cu SEAE, puteți:

Date de contact

Serviciul European de Acțiune Externă

Date de contact

Adresă

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Back to top