Unia Europejska

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Informacje ogólne

  • Rola: Odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE
  • Wysoka Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Federica Mogherini
  • Rok ustanowienia: 2011
  • Siedziba: Bruksela (Belgia)
  • Strona internetowa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) jest unijną służbą dyplomatyczną. Ma zagwarantować, by polityka zagraniczna UE była bardziej spójna i skuteczna oraz by zwiększyła się rola UE na świecie.

Czym zajmuje się ESDZ?

Praktyczne przykłady:

Skład

Na czele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych stoi szef spraw zagranicznych UE, tj. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Służba złożona jest z:

Jak działa ESDZ?

Wysoka Przedstawiciel jest jednocześnie wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. Reprezentuje ona politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE na całym świecie, koordynuje prace Komisji Europejskiej w dziedzinie stosunków zewnętrznych UE oraz przewodniczy posiedzeniom ministrów spraw zagranicznych, obrony i rozwoju krajów UE. Wysoka Przedstawiciel/wiceprzewodnicząca wdraża politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE wraz z krajami UE i z wykorzystaniem środków krajowych i unijnych. Dzięki temu polityka zagraniczna UE prowadzona jest w sposób bardziej spójny.

W licznych krajach poza swoimi granicami Unia posiada swoje przedstawicielstwa – są to tzw. delegatury UE – które pełnią podobną rolę co ambasady.

Znaczenie ESDZ dla obywateli UE

Polityka i programy UE w dziedzinie spraw zagranicznych pomagają chronić obywateli UE poza granicami UE, a także zapewniają możliwości edukacyjne i w zakresie kariery zawodowej.

Obywatele UE mogą:

Dane kontaktowe
Back to top