Eiropas Savienība

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

Īss apraksts

  • Uzdevums: uzturēt ES diplomātiskās attiecības ar citām pasaules valstīm, kas neietilpst ES, un īstenot ES ārpolitiku un drošības politiku.
  • Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos: Federika Mogerīni
  • Dibināšanas gads: 2011.
  • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija).
  • Tīmekļa vietne: Eiropas Ārējās darbības dienests

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) ir ES diplomātiskais dienests. Tā mērķis ir veidot saskanīgāku un efektīvāku ES ārpolitiku, tādējādi vairojot Eiropas ietekmi pasaulē.

Ko dara EĀDD?

Praktiski piemēri:

  • miera uzturēšanas pasākumi, nodrošinot politisku, ekonomisku un praktisku atbalstu,
  • drošības uzturēšana atbilstoši kopējai drošības un aizsardzības politikai,
  • labu attiecību uzturēšana ar ES tuvākajām kaimiņvalstīm, īstenojot Eiropas kaimiņattiecību politiku,
  • attīstība, humānā palīdzība un reaģēšana krīzes situācijās,
  • cīņa pret klimata pārmaiņām un par cilvēktiesību ievērošanu.

Sastāvs

Eiropas Ārējās darbības dienestu vada ES ārpolitikas vadītāja – Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos. Dienesta darbinieki strādā:

Kā strādā EĀDD?

Augstā pārstāve ir arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece. Viņa pauž ES ārpolitiku un drošības politiku visā pasaulē, koordinē Eiropas Komisijas darbu ES ārlietu jautājumos un vada ES dalībvalstu ārlietu, aizsardzības un attīstības ministru sanāksmes. Augstā pārstāve (un priekšsēdētāja vietniece) īsteno ES ārpolitiku un drošības politiku kopā ar ES valstīm, izmantojot valstu un ES līdzekļus. Tas palīdz nodrošināt konsekvenci visa bloka ārpolitikā.

Citur pasaulē Eiropas Savienību pārstāv biroji attiecīgajās ārvalstīs jeb t. s. ES delegācijas, kuras pēc nozīmes ir līdzīgas vēstniecībām.

EĀDD un jūs

ES ārpolitika un ārējo attiecību programmas palīdz aizsargāt jūs kā ES pilsoni, kad atrodaties ārpus ES robežām, turklāt piedāvā izglītības un karjeras iespējas.

Jūs varat sazināties ar EĀDD,

Kontaktinformācija: 

Eiropas Ārējās darbības dienests

Kontaktinformācija

Adrese: 

1046 Brussels

Belgium

Ta-lr: 
+32 2 584 11 11
Back to top