Europos Sąjunga

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)

Apžvalga

  • Vaidmuo: rūpinasi ES diplomatiniais santykiais su ES nepriklausančiomis šalimis ir vykdo ES užsienio ir saugumo politiką
  • Vyriausioji įgaliotinė užsienio ir saugumo politikai Federica Mogherini
  • Įsteigta 2011 m.
  • Vieta: Briuselis (Belgija)
  • Interneto svetainė Europos išorės veiksmų tarnyba

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) yra Europos Sąjungos diplomatinė tarnyba. Ji siekia, kad ES užsienio politika būtų nuoseklesnė ir veiksmingesnė ir kad dėl to didėtų Europos įtaka pasaulyje.

Europos išorės veiksmų tarnybos veikla

Veiklos pavyzdžiai:

  • taikos stiprinimas teikiant politinę, ekonominę ir praktinę pagalbą,
  • saugumo užtikrinimas vykdant bendrą saugumo ir gynybos politiką,
  • gerų ryšių su artimiausiomis ES kaimynėmis palaikymas vykdant Europos kaimynystės politiką,
  • parama vystymuisi, humanitarinė pagalba ir krizių valdymas,
  • klimato kaitos ir žmogaus teisių klausimų sprendimas.

Sudėtis

Europos išorės veiksmų tarnybai vadovauja ES užsienio reikalų vadovas – vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Ją sudaro:

Kaip Europos išorės veiksmų tarnyba dirba?

Vyriausioji įgaliotinė taip pat eina Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos pareigas. Ji yra ES užsienio ir saugumo politikos atstovė visame pasaulyje, koordinuoja Europos Komisijos veiklą ES išorės santykių srityje ir pirmininkauja ES užsienio, gynybos ir vystymosi ministrų susitikimams. Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja drauge su ES šalimis naudodamasi nacionaliniais bei ES ištekliais vykdo ES užsienio ir saugumo politiką. Tai padeda užtikrinti visų ES šalių užsienio politikos nuoseklumą.

Už ES ribų Europos Sąjungai atstovauja tose šalyse įsteigtos tarnybos ES delegacijos, kurių vaidmuo panašus į ambasadų.

EIVT ir jūs

ES užsienio reikalų politika ir programos padeda apsaugoti ES piliečius už ES ribų ir gali suteikti jums mokymosi ir darbo galimybių.

Užmegzti ryšį su EIVT galite šiais būdais:

Kontaktiniai duomenys

Europos išorės veiksmų tarnyba

Kontaktiniai duomenys

Adresas

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Back to top