an tAontas Eorpach

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS)

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS)

Forbhreathnú

 • Ról: Bainistíonn sí caidreamh taidhleoireachta an Aontais le tíortha eile lasmuigh den bhloc agus cuireann sí beartas eachtrach agus slándála AE i gcrích
 • An tArd-Ionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála: Federica Mogherini
 • Bliain a bhunaithe: 2011
 • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Is í an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí seirbhís taidhleoireachta an Aontais Eorpaigh. Is éard atá mar aidhm aici beartas eachtrach an Aontais a dhéanamh níos soiléire agus níos éifeachtaí, ag cur le tionchar domhanda an Aontais ar an gcaoi sin.

Cad a dhéanann SEGS?

 • Tacaíonn sí leis an Ard-Ionadaí AE beartas eachtrach agus slándála an Aontais a chur i gcrích
 • Bainistíonn sí caidreamh taidhleoireachta agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha le tíortha nach bhfuil san Aontas Eorpach
 • Oibríonn sí le seirbhísí taidhleoireachta na mBallstát, leis na Náisiúin Aontaithe agus le mórchumhachtaí eile.

Ar na samplaí praiticiúla tá an méid a leanas:

 • Ag cothú na síochána – trí thacaíocht pholaitiúil, eacnamaíoch agus phraiticiúil a thabhairt
 • Cinntíonn sí an tslándáil – faoin gComhbheartas Slándála agus Cosanta
 • Dea-chaidreamh a chothú le comharsana béil dorais an Aontais Eorpaigh trí Bheartas Comharsanachta na hEorpa
 • Forbairt agus cabhair dhaonnúil agus freagairt ar ghéarchéimeanna
 • Dul i ngleic le ceisteanna a bhaineann leis an athrú aeráide agus cearta an duine.

Comhdhéanamh

Is é ceannaire gnóthaí eachtracha AE a stiúrann an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí – nó an tArd-Ionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus Slándála. Tá sé comhdhéanta de:

Cén chaoi a n-oibríonn SEGS?

Tá an tArd-Ionadaí ina Leas-Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach freisin. Déanann sí ionadaíocht ar bheartas eachtrach agus slándála an Aontais ar fud an domhain, comhordaíonn sí obair an Choimisiúin Eorpaigh maidir le caidreamh seachtrach AE agus bíonn sí ina cathaoirleach ar chruinnithe Airí Gnóthaí Eachtracha, Airí Cosanta agus Airí Forbartha. Is é an tArd-Ionadaí/Leas Uachtarán, mar aon leis na Ballstáit, a chuireann beartas eachtrach agus slándála AE i bhfeidhm ag baint úsáide as acmhainní náisiúnta agus AE. Cuidíonn an méid sin le comhleanúnachas sa bheartas eachtrach a chinntiú ar fud an bhloic.

Lasmuigh dá theorainneacha, is iad na hoifigí sna tíortha féin a dhéanann ionadaíocht thar ceann an Aontais Eorpaigh – toscaireachtaí AE –a bhfuil ról cosúil le hambasáid acu.

Tusa agus SEGS

Tá beartais agus cláir ghnóthaí eachtracha AE ann le tú a chosaint – mar shaoránach AE – nuair atá tú lasmuigh de theorainneacha an Aontais agus cuireann siad deiseanna oideachais agus gairmréime ar fáil freisin.

Seo na rudaí is féidir a phlé le SEGS:

Sonraí teagmhála
Back to top