Euroopa Liit

Euroopa välisteenistus (EEAS)

Euroopa välisteenistus (EEAS)

Ülevaade

  • Roll: haldab ELi diplomaatilisi suhteid kolmandate riikidega ning korraldab ELi välis- ja julgeolekupoliitikat
  • Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja: Federica Mogherini
  • Asutamisaasta: 2011
  • Asukoht: Brüssel (Belgia)
  • Veebisait: Euroopa välisteenistus

Euroopa välisteenistus on ELi diplomaatiline teenistus. Selle eesmärk on muuta ELi välispoliitika järjepidavamaks ja tõhusamaks, suurendades seeläbi Euroopa mõju maailmas.

Millega Euroopa välisteenistus tegeleb?

Praktilised näited on muu hulgas järgmised:

  • rahu kindlustamine – poliitilise, majandusliku ja praktilise abi andmise kaudu;
  • julgeoleku kindlustamine – ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames;
  • sõbralike suhete säilitamine ELi piiridel asuvate riikidega Euroopa naabruspoliitika kaudu;
  • arenguabi ja humanitaarabi andmine ning kriisidele reageerimine;
  • kliimamuutuste ja inimõigustega seotud küsimustega tegelemine.

Koosseis

Euroopa välisteenistust juhib liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Euroopa välisteenistus koosneb:

Kuidas Euroopa välisteenistus töötab?

Kõrge esindaja on ühtlasi ka Euroopa Komisjoni asepresident. Ta esindab Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika huve kogu maailmas, koordineerib Euroopa Komisjoni tööd ELi välissuhete valdkonnas ning juhatab kohtumisi, kus osalevad ELi välis-, kaitse- ja arenguministrid. Kõrge esindaja / asepresident rakendab ELi välis- ja julgeolekupoliitikat koostöös ELi liikmesriikidega, kasutades selleks riiklikke ja ELi vahendeid. See aitab tagada välispoliitika järjepidevust kogu ELis.

Väljaspool oma piire on Euroopa Liidul paljudes riikides esindused ehk ELi delegatsioonid, millel on saatkondadega sarnased ülesanded.

Euroopa välisteenistus ja Teie

ELi välispoliitika ja programmid aitavad kaitsta Teid – kui ELi kodanikku – väljaspool ELi piire ning pakuvad ka haridus- ja karjäärivõimalusi.

Euroopa välisteenistusega suhtlemiseks võite:

Kontaktandmed: 

Euroopa välisteenistus

Kontaktandmed

Aadress: 

1046 Brussels

Belgium

Tel: 
+32 2 584 11 11
Keywords: 
Back to top