Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

Σύντομη παρουσίαση

  • Ρόλος: Διαχειρίζεται τις διπλωματικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες και ασκεί την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ
  • Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Φεντερίκα Μογκερίνι
  • Έτος ίδρυσης: 2011
  • Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
  • Ιστότοπος: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) είναι η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ. Στοχεύει στη συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή.

Τι κάνει η ΕΥΕΔ

Μερικά παραδείγματα:

  • Οικοδόμηση της ειρήνης – μέσω πολιτικής, οικονομικής και πρακτικής στήριξης
  • Εγγύηση της ασφάλειας – στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
  • Διατήρηση καλών σχέσεων με τους άμεσους γείτονες της ΕΕ μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
  • Αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια και αντιμετώπιση κρίσεων
  • Αντιμετώπιση ζητημάτων κλιματικής αλλαγής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνθεση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διοικείται από την επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ – γνωστή και ως Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Αποτελείται:

Πώς λειτουργεί η ΕΥΕΔ

Η Ύπατη Εκπρόσωπος είναι επίσης αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπροσωπεί την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ σε όλον τον κόσμο, συντονίζει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα εξωτερικών σχέσεων και προεδρεύει των συνεδριάσεων των υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και Ανάπτυξης της ΕΕ. Η Ύπατη Εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ από κοινού με τις χώρες της ΕΕ, χρησιμοποιώντας εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συνέπεια στην άσκηση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Εκτός των συνόρων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύεται από γραφεία στις διάφορες χώρεςτις λεγόμενες αντιπροσωπείες της ΕΕ – των οποίων ο ρόλος μοιάζει με αυτόν των πρεσβειών.

Η ΕΥΕΔ κι εσείς

Οι πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων συμβάλλουν στην προστασία σας – ως πολίτη της ΕΕ – εκτός των συνόρων της ΕΕ και παράλληλα προσφέρουν δυνατότητες εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας.

Μπορείτε να συνομιλήσετε με την ΕΥΕΔ:

Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

1046 Brussels

Belgium

Τηλ
+32 2 584 11 11
Back to top