Den Europæiske Union

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

Oversigt

  • Rolle: Forvalter EU's diplomatiske forbindelser med andre lande uden for EU og gennemfører EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik
  • Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Josep Borrell
  • Oprettet i: 2011
  • Hjemsted: Bruxelles (Belgien)
  • Website: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (Udenrigstjenesten) er EU's diplomati. Den har til opgave at gøre EU's udenrigspolitik mere sammenhængende og effektiv og dermed øge Europas globale indflydelse.

Hvad laver Udenrigstjenesten?

Som praktiske eksempler kan nævnes:

  • Fredsskabelse – gennem politisk, økonomisk og praktisk støtte
  • Sørger for sikkerhed – som led i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
  • Opretholder gode forbindelser med EU's umiddelbare naboer gennem den europæiske naboskabspolitik
  • Udvikling, humanitær bistand og krisestyring
  • Bekæmpelse af klimaforandringer og spørgsmål i forbindelse med menneskerettigheder.

Sammensætning

Udenrigstjenesten ledes af EU's udenrigschef – eller højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Den består af:

Hvordan arbejder Udenrigstjenesten?

Den højtstående repræsentant er også næstformand i Kommissionen. Han repræsenterer EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik over hele verden, koordinerer Kommissionens arbejde med de eksterne forbindelser og leder møder mellem EU's udenrigs-, forsvars- og udviklingsministre. Den højtstående repræsentant/næstformanden gennemfører EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik sammen med EU-landene med både nationale ressourcer og EU-ressourcer. Det er med til at sikre sammenhæng i udenrigspolitikken i hele EU.

Uden for sine grænser repræsenteres EU af en række kontorer i forskellige lande – EU-delegationer, der har omtrent samme funktion som en ambassade.

Dig og Udenrigstjenesten

EU's udenrigspolitik og -programmer er med til at beskytte dig  – som EU-borger – uden for EU's grænser og kan også give dig uddannelses- og karrieremuligheder.

Gennem EU-Udenrigstjenesten kan du:

Kontakt

EU's Udenrigstjeneste

Kontakt

Adresse

EEAS Building

9A Rond Point Schuman

1046 Brussels

Belgium

Tlf.
+32 2 584 11 11
Besøg

Former for besøg: gruppebesøg for studerende, journalister, tænketanke, fagfolk og regeringsembedsmænd.

Minimumstørrelse på gruppe: 15 personer

Krav om forudbestilling: 3 måneder

Minimumsalder på besøgende: ikke angivet

Besøg EU-Udenrigstjenesten

Back to top