Evropská unie

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

Přehled

  • Úloha: Udržovat diplomatické vztahy EU s dalšími zeměmi mimo Unii a provádět zahraniční a bezpečnostní politiku EU
  • Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Federica Mogheriniová
  • Datum zřízení: 2011
  • Sídlo: Brusel (Belgie)
  • Internetové stránky: Evropská služba pro vnější činnost

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) je diplomatickou službou EU. Jejím cílem je posílit soudržnost a účinnost zahraniční politiky Unie, a tím zvýšit vliv Evropy na mezinárodní scéně.

Úkoly Evropské vnější služby

Praktické příklady:

  • budování míru – prostřednictvím politické, hospodářské a praktické podpory
  • zajištění bezpečnosti – v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky
  • udržování dobrých vztahů s bezprostředními sousedy EU v rámci evropské politiky sousedství
  • rozvoj, humanitární pomoc a řešení krizí
  • angažování v problematice změny klimatu a lidských práv.

Složení

V čele Evropské služby pro vnější činnost stojí vysoký představitel/ka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. ESVČ tvoří:

Činnost Evropské služby pro vnější činnost

Vysoká představitelka je zároveň místopředsedkyní Evropské komise. Reprezentuje zahraniční a bezpečnostní politiku EU ve světě, koordinuje činnost Evropské komise v oblasti vnějších vztahů Unie a vede zasedání evropských ministrů zahraniční, obrany a rozvoje. Vysoká představitelka provádí zahraniční a bezpečnostní politiku EU společně se zeměmi Unie a využívá přitom zdroje těchto států i EU. Tím je zajištěna soudržnost zahraniční politiky v celé Unii.

V ostatních zemích světa je Evropská unie zastupována delegacemi EU, tedy úřady, které mají podobnou funkci jako velvyslanectví.

Evropská služba pro vnější činnost a vy

Politika a programy EU v oblasti zahraničních věcí zvyšují ochranu evropských občanů za hranicemi Unie. Také nabízejí možnost vzdělávání a pracovní příležitosti.

Chcete-li zaslat podnět Evropské službě pro vnější činnost, můžete:

Kontaktní údaje

Evropská služba pro vnější činnost

Kontaktní údaje

Adresa

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Back to top