Evropská unie

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

Přehled

  • Úloha: udržovat diplomatické vztahy EU s dalšími zeměmi mimo Unii a provádět zahraniční a bezpečnostní politiku EU
  • Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Josep Borrell
  • Datum zřízení: 2011
  • Sídlo: Brusel 
  • Internetové stránky: Evropská služba pro vnější činnost

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) je diplomatickou službou EU. Jejím úkolem je posilovat soudržnost a účinnost zahraniční politiky Unie, a tím zvyšovat vliv Evropy na mezinárodní scéně.

Úkoly Evropské vnější služby

Praktické příklady:

  • budování míru – prostřednictvím politické, hospodářské a praktické podpory
  • zajištění bezpečnosti – v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky
  • udržování dobrých vztahů s bezprostředními sousedy EU v rámci evropské politiky sousedství
  • rozvoj, humanitární pomoc a řešení krizí
  • angažování v problematice změny klimatu a lidských práv.

Složení

V čele Evropské služby pro vnější činnost stojí vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. ESVČ tvoří:

Činnost Evropské služby pro vnější činnost

Vysoký představitel je zároveň místopředsedou Evropské komise. Reprezentuje zahraniční a bezpečnostní politiku EU ve světě, koordinuje činnost Evropské komise v oblasti vnějších vztahů Unie a vede zasedání evropských ministrů zahraniční, obrany a rozvoje. Vysoký představitel provádí zahraniční a bezpečnostní politiku EU společně se zeměmi Unie a využívá přitom zdroje těchto států i EU. Tím je zajištěna soudržnost zahraniční politiky v celé Unii.

V ostatních zemích světa je Evropská unie zastupována delegacemi EU, tedy úřady, které mají podobnou funkci jako velvyslanectví.

Co dělá ESVČ pro vás

Politika a programy EU v oblasti zahraničních věcí zvyšují ochranu evropských občanů za hranicemi Unie. Také nabízejí možnost vzdělávání a pracovní příležitosti.

Chcete-li zaslat podnět Evropské službě pro vnější činnost, můžete:

Kontaktní údaje

Evropská služba pro vnější činnost

Kontaktní údaje

Adresa

EEAS Building

9A Rond Point Schuman

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Navštívit

Druh návštěvy: návštěvy organizované pro skupiny univerzitních studentů, novinářů, členů think-tanků, odbornou veřejnost a vládní zaměstnance.

Minimální velikost skupiny: 15 osob

Rezervace: 3 měsíce dopředu

Minimální věk návštěvníků: blíže nespecifikováno

Návštěva Evropské služby pro vnější činnost  

Back to top