Европейски съюз

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Преглед

  • Роля: ръководи дипломатическите отношения на ЕС с други страни извън пределите му и провежда външната политика и политиката на сигурност на ЕС
  • Върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:Жозеп Борел  
  • Създаване през: 2011 г.
  • Седалище: Брюксел (Белгия)
  • Уебсайт: Европейска служба за външна дейност

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е дипломатическата служба на ЕС. Нейната цел е външната политика на ЕС да бъде по-последователна и по-ефективна, като по този начин се засили глобалното влияние на Европа.

Какво прави Европейската служба за външна дейност?

Сред практическите примери за нейната дейност са:

  • Укрепване на мира — чрез политическа, икономическа и практическа подкрепа;
  • Гарантиране на сигурност — в рамките на общата политика за сигурност и отбрана;
  • Поддържане на добри отношения с най-близките съседи на ЕС чрез европейската политика за съседство;
  • Развитие, хуманитарна помощ и реакция при кризи;
  • Вземане на мерки във връзка с изменението на климата и по въпроси, свързани с човешките права.

Състав

Европейската служба за външна дейност се ръководи от върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Тя се състои от:

Как функционира ЕСВД?

Върховният представител е също така и заместник-председател на Европейската комисия. Той представя външната политика и политиката на сигурност на ЕС по света, координира работата на Европейската комисия в областта на външните отношения и председателства срещите на министрите на външните работи, отбраната и развитието на страните от ЕС. Върховният представител и заместник-председател изпълнява външната политика и политиката на сигурност заедно със страните от ЕС, като използва национални и европейски ресурси. Това помага да се гарантира последователност във външната политика в целия Съюз.

Извън своите граници Европейският съюз се представлява от редица служби в различни държавиделегации на ЕС, които имат роля, сходна с тази на посолствата.

Европейската служба за външна дейност и вие

Политиките и програмите на ЕС в областта на външните работи помагат вие като гражданин на ЕС да бъдете защитен извън пределите на Съюза и могат също така да ви предоставят възможности за образование и работа.

За да взаимодействате с ЕСВД, можете:

Координати за връзка

Европейска служба за външна дейност

Координати за връзка

Адрес

EEAS Building

9A Rond Point Schuman

1046 Brussels

Belgium

Тел
+32 2 584 11 11
Посетете

Вид посещение: групови посещения на студенти, журналисти, представители на мозъчни тръстове, специалисти и държавни служители.

Минимален размер на групата: 15 души

Изискване за предварителна резервация: 3 месеца

Минимална възраст на посетителите: не е посочена

Посетете Европейската служба за външна дейност

Back to top